Grb portala Slovenska heraldika

Slovenska heraldika

SLOVENSKI SPLETNI PORTAL O HERALDIKI

Grb portala Slovenska heraldika

Register grbov Republike Slovenije

Heraldica Slovenica

facebook

Slovenska heraldika

Slovenska heraldika Heraldica Slovenica

Poslanstvo slovenskega spletnega portala o heraldiki je predstavitev osnov grboslovja in zastavoslovja, zbiranje, dokumentiranje, raziskovanje in predstavitev grbov in zastav, ki so pomemben del slovenske kulturne dediščine. Grbi in zastave so del nas, so neločljivo povezani s slovenskim narodom in ozemljem, predstavljajo pa temelj naše simbolike s tisočletnim izročilom. S svojimi edinstvenimi pravili pomembno vplivajo tudi na druga področja javnega življenja in oblikovanja.

Naša naloga je širjenje informacij, izdelava grbov, spoznavanje preteklosti in načrtovanje prihodnosti.

DOBRODOŠLI

Grbi so se pojavili v času, ko so oklepljeni bojevniki postali neprepoznavni tako zaveznikom kot nasprotnikom ter rešili zaplet z edinstveno poslikavo ščitov, ki je bila razpoznavna tudi na daljše razdalje. Ti individualni znaki, upodobljeni na obrambnem orožju, so s prenašanjem iz roda v rod zaznamovali dinastije in rodbine ter pomagali graditi identiteto.
Heraldika je bila sprva res povezana z evropskim plemstvom in vladarskimi dinastijami, vendar se je kmalu prilagodila tudi tako, da je služila narodom, mestom, cerkvi, cehom ter meščanskim in kmečkim rodbinam. Pestri zgodovini navkljub se je kot veda prilagodila burnim družbenim spremembam ter postala varuh moderne simbolike teritorijev, rodbin, institucij in cerkve.
Dandanes nastane več osebnih in teritorialnih grbov ter zastav, ki so njihove bližnje sorodnice, kot kdajkoli prej. Grboslovje in zastavoslovje je v javnem življenju navzoče kot še nikoli.

Razstava izbranih ilustracij Valvasorjevih grbov v Državnem svetu

Razstava izbranih ilustracij Valvasorjevih grbov v Državnem svetu

Janez Vajkard Valvasor je bil rojen Ljubljančan, polihistor in član Londonske kraljeve družbe za izboljšanje naravne vednosti (angleško Royal Society). Njegovo delo ni bilo omejeno samo na eno področje ali znanost, ampak je obsegalo več raznovrstnih […]

Zastavoslovna reforma Avstro-Ogrske 1894-1915

Zastavoslovna reforma Avstro-Ogrske 1894-1915

Avstro-Ogrska je 23. decembra 1894 uvedla korekture starega jožefinskega in dopolnjenega dualističnega sistema zastav, ki je zadnjo spremembo doživel leta 1869. Stari seznam zastav je […]

International Congress of Vexillology

Mednarodni kongres zastavoslovja, Sydney 2015

Mednarodna federacija zastavoslovnih združenj (Fédération internationale des associations vexillologiques - FIAV) je svetovna federacija devetinpetdesetih regionalnih, državnih in mednarodnih društev in institucij, ki preučujejo zastavoslovje oziroma veksilologijo. Poslanstvo federacije […]

Zastave in kokarde - Od Marije Terezije do leta 1894

Zastave in kokarde - Od Marije Terezije do leta 1894

V obdobju Marije Terezije je naša vojna mornarica uporabljala tip zastave, ki ga imenujemo heraldična zastava. Ta preslika vsebino grba na pravokotno površino tkanine, kar v našem primeru pomeni črnega dvoglavega orla z mečem in žezlom v krempljih na rumenem polju […]

Grbi grofov Celjskih

Grbi grofov Celjskih

Zgodba o grbih dinastije Celjskih se začne s predzgodbo iz obdobja svobodnih gospodov Žovneških, ko v drugi četrtini 13. stoletja pri njih prvič zasledimo uporabo grba v pečatu. Iz listine, ki jo je okoli leta 1228 izdal Gebhard II. Žovneški, je od treh pečatov ohranjen le pečat njegovega sina Konrada I. (u. pred 1255), ki vsebuje ščit z enim samim […]

Slovenski grbi v albumu Grbi Jugoslavije, Kava HAG

Slovenski grbi v albumu Grbi Jugoslavije, Kava HAG

Heraldične albume Kava HAG je v začetku 20. stoletja izdajala delniška družba Kaffee Handelsgesellschaft AG (Kaffee HAG) iz Bremna v Nemčiji. Slike in albume se je prodajalo posebej, tako […]

Več člankov iz arhiva […]

HERALDIKA Slovenski spletni portal o heraldiki SLOVENSKA HERALDIKA

  ©  Aleksander Hribovšek   2007-2016   Slovenska heraldika  |  www.grboslovje.si   elektronska pošta   info@grboslovje.si   telefon   +386 41 597 821