Slovenska heraldika SLOVENSKI SPLETNI PORTAL O HERALDIKI IN VEKSILOLOGIJI

Grb portala Slovenska heraldika

Register grbov Republike Slovenije

Izdelava grbov

Heraldica Slovenica

facebook

www.grboslovje.si

Slovenska heraldika Heraldica Slovenica
Hendrik van Heesel, 1440.

Poslanstvo slovenskega spletnega portala o heraldiki je predstavitev osnov grboslovja in zastavoslovja, zbiranje, dokumentiranje, raziskovanje in predstavitev grbov in zastav, ki so pomemben del slovenske kulturne dediščine. Grbi in zastave so del nas, so neločljivo povezani s slovenskim narodom in ozemljem, predstavljajo pa temelj naše simbolike s tisočletnim izročilom. S svojimi edinstvenimi pravili pomembno vplivajo tudi na druga področja javnega življenja in oblikovanja.

Naša naloga je širjenje informacij, izdelava grbov, spoznavanje preteklosti in načrtovanje prihodnosti.

DOBRODOŠLI

Grbi so se pojavili v času, ko so oklepljeni bojevniki postali neprepoznavni tako zaveznikom kot nasprotnikom ter rešili zaplet z edinstveno poslikavo ščitov, ki je bila razpoznavna tudi na daljše razdalje. Ti individualni znaki, upodobljeni na obrambnem orožju, so s prenašanjem iz roda v rod zaznamovali dinastije in rodbine ter pomagali graditi identiteto.
Heraldika je bila sprva res povezana z evropskim plemstvom in vladarskimi dinastijami, vendar se je kmalu prilagodila tudi tako, da je služila narodom, mestom, cerkvi, cehom ter meščanskim in kmečkim rodbinam. Pestri zgodovini navkljub se je kot veda prilagodila burnim družbenim spremembam ter postala varuh moderne simbolike teritorijev, rodbin, institucij in cerkve.
Dandanes nastane več osebnih in teritorialnih grbov ter zastav, ki so njihove bližnje sorodnice, kot kdajkoli prej. Grbi in zastave so v javnem življenju navzoči kot še nikoli.

Vodnik: Dobra ali slaba zastava

Vodnik: Dobra ali slaba zastava

Spoznajte pet osnovnih principov oblikovanja dobre zastave za organizacijo, družino, krajevno skupnost, občino, deželo ali celo državo! Kaj je zastava? Namen zastave je, da predstavlja ozemlje, organizacijo ali osebo, največkrat v obliki večbarvne pravokotne tkanine. Oblikovana je tako, da jo tudi med plapolanjem prepoznamo od daleč in je izdelana v večjih nakladah ter velikostih. Spoznajte pet osnovnih smernic […]

Izobesi-zastavo.si izobešanje zastave

Izobesi-zastavo.si - informativni portal za izobešanje zastave Republike Slovenije

Društvo Heraldica Slovenica je izdelalo in objavilo informativno spletno stran, ki je posvečena zastavi Republike Slovenije in spodbuja njeno zgledno državljansko uporabo. Obsega navodila za pravilno rokovanje z najvidnejšim državnim simbolom, ima kompletno pravno podlago in spodbuja redno izobešanje. Spletišče je izdelano v sistemu DominoCMS® […]

Ko je zaplapolala nova slovenska zastava, je nemško odnesel vihar

Kandidatura je uspela: v Ljubljano prihajajo zastavoslovci z vsega sveta

Društvo Heraldica Slovenica, katerega člani se med drugim ukvarjajo z zbiranjem, dokumentiranjem, raziskovanjem in predstavitvijo grbov, zastav, redov in odlikovanj, je avgusta pridobilo soglasje Mednarodne federacije zastavoslovnih združenj za gostovanje Mednarodnega kongresa v Sloveniji. Ljubljana bo kongres ob 30-letnici samostojne Slovenije gostila leta 2021 […]

Ko je zaplapolala nova slovenska zastava, je nemško odnesel vihar

Ko je zaplapolala nova slovenska zastava, je nemško odnesel vihar

7. aprila 2017 je minilo natanko 169 let, odkar smo Slovenci dobili svojo zastavo. Ta prvi simbol slovenske narodnosti nam je skupaj z zahtevo po Zedinjeni Sloveniji prineslo burno leto 1848. Slovenski izobraženci so takrat javno definirali slovenske narodnopolitične zahteve in predstavili slovenski narodnopolitični program, ki je med drugim zahteval skupno Kraljestvo Slovenije v okviru Avstrije […]

Grb Heraldično, genealoško in veksilološkega društva Heraldica Slovenica

Prenovljeni simboli HGV društva Heraldica Slovenica

Heraldično, genealoško in veksilološko društvo je bilo ustanovljeno leta 1991 z namenom združevanja tistih državljanov, ki jih druži zanimanje za slovensko grboslovje, zastavoslovje, rodoslovje, sfragistiko, faleristiko, onomastiko, arhontologijo, nobilistiko, insigniologijo in ikonologijo. Do sedaj se je društvo […]

Zastave Kraljevine SHS in Kraljevine Jugoslavije 1922-1937

Zastave Kraljevine SHS in Kraljevine Jugoslavije 1922-1937

V Kraljevini SHS so dokončno uredili nacionalno simboliko šele dobri dve leti po ustanovitvi države, ko so z zakonom opredelili tudi pomorske zastave. Zakon o zastavah na vojaških, trgovskih in zasebnih ladjah je bil objavljen v uradnem listu Službene novine Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, #89/22 […]

25 let nacionalnih simbolov: kako pravilno vključiti grb ali zastavo na dres ali uniformo

25 let nacionalnih simbolov: kako pravilno vključiti grb ali zastavo na dres ali uniformo

Od nekdaj je veljalo, da nam slika pove več kot tisoč besed. To je držalo v srednjem veku in tako velja tudi dandanes. Poslanstvo grbov, emblemov in zastav je popolnoma enako, kot je bilo pred tisočletjem: so pripomočki za signalizacijo in identifikacijo, ki nadomestijo pisne oznake […]

25 let slovenske zastave: zadovoljni z neprepoznavnostjo

25 let slovenske zastave: zadovoljni z neprepoznavnostjo

Ste se kdaj vprašali, zakaj so nastale zastave in čemu so namenjene? Njihovo poslanstvo je še danes popolnoma enako, kot je bilo pred tisočletji: zastave so pripomočki za signalizacijo in identifikacijo, katerih predpogoj je seveda unikatnost, markantnost in jasnost […]

Razstava izbranih ilustracij Valvasorjevih grbov v Državnem svetu

Razstava izbranih ilustracij Valvasorjevih grbov v Državnem svetu

Janez Vajkard Valvasor je bil rojen Ljubljančan, polihistor in član Londonske kraljeve družbe za izboljšanje naravne vednosti (angleško Royal Society). Njegovo delo ni bilo omejeno samo na eno področje ali znanost, ampak je obsegalo več raznovrstnih […]

Zastavoslovna reforma Avstro-Ogrske 1894-1915

Zastavoslovna reforma Avstro-Ogrske 1894-1915

Avstro-Ogrska je 23. decembra 1894 uvedla korekture starega jožefinskega in dopolnjenega dualističnega sistema zastav, ki je zadnjo spremembo doživel leta 1869. Stari seznam zastav je […]

International Congress of Vexillology

Mednarodni kongres zastavoslovja, Sydney 2015

Mednarodna federacija zastavoslovnih združenj (Fédération internationale des associations vexillologiques - FIAV) je svetovna federacija devetinpetdesetih regionalnih, državnih in mednarodnih društev in institucij, ki preučujejo zastavoslovje oziroma veksilologijo. Poslanstvo federacije […]

Zastave in kokarde - Od Marije Terezije do leta 1894

Zastave in kokarde - Od Marije Terezije do leta 1894

V obdobju Marije Terezije je naša vojna mornarica uporabljala tip zastave, ki ga imenujemo heraldična zastava. Ta preslika vsebino grba na pravokotno površino tkanine, kar v našem primeru pomeni črnega dvoglavega orla z mečem in žezlom v krempljih na rumenem polju […]

Grbi grofov Celjskih

Grbi grofov Celjskih

Zgodba o grbih dinastije Celjskih se začne s predzgodbo iz obdobja svobodnih gospodov Žovneških, ko v drugi četrtini 13. stoletja pri njih prvič zasledimo uporabo grba v pečatu. Iz listine, ki jo je okoli leta 1228 izdal Gebhard II. Žovneški, je od treh pečatov ohranjen le pečat njegovega sina Konrada I. (u. pred 1255), ki vsebuje ščit z enim samim […]

Slovenski grbi v albumu Grbi Jugoslavije, Kava HAG, Istra

Slovenski grbi v albumu Grbi Jugoslavije, Kava HAG

Heraldične albume Kava HAG je v začetku 20. stoletja izdajala delniška družba Kaffee Handelsgesellschaft AG (Kaffee HAG) iz Bremna v Nemčiji. Slike in albume se je prodajalo posebej, tako so zbiralci posamezne grbe lepili po principu samolepilnih znamk. Albumi so poželi velik uspeh v Nemčiji, kar je vzpodbudilo družbo, da je izvozila idejo tudi v svoja podjetja […]

Več člankov iz arhiva […]

HERALDIKA Slovenski spletni portal o heraldiki SLOVENSKA HERALDIKA

Slovenska heraldika SLOVENSKI SPLETNI PORTAL O HERALDIKI IN VEKSILOLOGIJI Slovenska heraldika  |  www.grboslovje.si
©  Aleksander Hribovšek   2007-2018
elektronska pošta   aleksander@heraldica-slovenica.si
telefon   +386 41 597 821