Slovenska heraldika SLOVENSKI SPLETNI PORTAL O HERALDIKI IN VEKSILOLOGIJI

Grb portala Slovenska heraldika

Register grbov Republike Slovenije

Izdelava grbov

Heraldica Slovenica

facebook

Grb Goriške in Gradiščanske

grb Goriške grb Gradiščanske

Nastanek teritorialnih grbov v zgodnjem heraldičnem obdobju je bil običajno povezan s starejšim simbolom določenega ozemlja ali pa je šlo za prevzem grba teritorialnega gospoda, s čimer se srečamo v primeru Goriške, kjer se je uveljavil grb grofov Goriških (Goriško-Tirolskih), katerih teritorij je tudi bila. Z majhnimi odstopanji obstaja grb v tej obliki že od leta 1304. Spreminjalo se je le število razdelitev (levo poševno sekanje) drugega polja, ki se je gibalo med štiri in osem, in se ustalilo na pet. Goriški grb je desno poševno sekan na dve polji, v prvem modrem polju je zlat kronan lev, drugo polje pa je petkrat belo-rdeče levo poševno sekano.

Goriška in Gradiščanska sta od leta 1500 pripadali Habsburžanom (Gradiščanska od leta 1518) in uporabljali združen grb v obliki sekanega ščita, katerega desno polje je predstavljal grb Goriške, levo pa grb Gradiščanske. Gradiščanski grb je srebrn sidrni križ, ki prekriva ščit deljen na zlato in modro polje.

Cesar Ferdinand III. je Gradiščansko skupaj z Oglejem leta 1647 povzdignil v pokneženo, državno neposredno grofijo in jo izročil vojvodi Krumau, knezu Eggenberškemu. Vendar je že leta 1717 grofija zopet prišla nazaj pod Avstrijo in se leta 1754 združila z Goriško.

Z začetkom 19. stoletja je Napoleon prevzel oblast nad Goriško in Gradiščansko in med leti 1809 in 1813 ustanovil Ilirske province z Ljubljano kot prestolnico. Po vrnitvi ozemelj je bilo leta 1816 ustanovljeno titularno Ilirsko kraljestvo s skupno upravo združenih dežel Koroške, Kranjske, Goriške in Gradiščanske, Istre in Trsta, ter trajalo do leta 1849 (tudi Ilirska Hrvaška do leta 1822). Kraljestvo je imelo tudi svoj grb, ki je predstavljen v poglavju poleg grba dežele Kranjske. Z reorganizacijo leta 1849 pa se je oblikovala Primorska, ki je obsegala Goriško in Gradiščansko, Istro in Trst, kjer je bil tudi upraviltelj. Skupni primorski grb je imel kvadrirano polje (razdeljeno na štiri polja) na katerih so bili grbi Goriške, Gradiščanske, Trsta in Istre.

Majnhard IV. Goriški risba pečata 1259 Levo zgoraj grb Goriškega grofa (1459); Ingeram Codex, oštevilčenje Vij V sredini prve vrste grb Goriškega grofa (1459); Ingeram Codex, oštevilčenje xliij grb Goriških 1488 grb Goriških 1488 grb Goriške 1668 goriški grb 1687-1688 grb Majnharda IV. Goriškega v kapeli sv. Jurija na Ljubljanskem gradu 1742-47 grb Gradiščanske in Goriške 1854 grb Goriške 1857 grba Goriške in Gradiščanske 1858 Miramar 1861-1864 grb Primorske 2/2 19. st. (Küstenland) grb Goriške in Gradiščanske 1885 grb Gradiščanske 1890 grb Goriške 1890 grb Goriške in Gradiščanske 1894 grb Goriške in Gradiščanske 1900 grb Goriške in Gradiščanske na fasadi Pravne fakultete, nekdanje Katoliške tiskarne iz leta 1908 grb Primorske brez Trsta na fasadi spominske cerkve Svetega Duha na Javorci iz leta 1916 sodobni grb Goriške v Italiji

slike imajo povečavo
Vir STRÖHL, H. G. Oesterreichisch-Ungarische Wappenrolle, Dunaj: Anton Schrol & Co., 1890
STRÖHL, H. G. Oesterreichisch-Ungarische Wappenrolle, Dunaj: Anton Schrol & Co., 1900
ŠTIH, P. Pregled slovenske srednjeveške zgodovine, Ljubljana, 1998
Slovenska heraldika SLOVENSKI SPLETNI PORTAL O HERALDIKI IN VEKSILOLOGIJI Slovenska heraldika  |  www.grboslovje.si
©  Aleksander Hribovšek   2007-2018
elektronska pošta   aleksander@heraldica-slovenica.si
telefon   +386 41 597 821