Slovenska heraldika SLOVENSKI SPLETNI PORTAL O HERALDIKI IN VEKSILOLOGIJI

Grb portala Slovenska heraldika

Register grbov Republike Slovenije

Izdelava grbov

Heraldica Slovenica

facebook

Grb Istre

grb Istre

Zgodovinsko ozadje v Istri

Cerkveno oblast nad Istro je od 9. stoletja imel Oglej, od leta 1077 pa mu tudi uradno pripade oblast nad to mejno grofijo. Vendar so že v drugi polovici 10. stoletja Benečani učinkovito razširili svoj vpliv na obalna mesta istrskega polotoka, kar je v poznem srednjem veku pripeljalo do podreditve vseh zahodnoistrskih mest z izjemo Trsta in do politične razklanosti polotoka na priobalni in celinski teritorij, ki je trajala vse do konca beneške države leta 1797. Istra se je razklala že kmalu po sredi 13. stoletja. S tem je v notranjosti zrasla posebna dežela, ki je takrat po Spanheimih in Andeških pripadala Goriškim grofom na račun oglejskega patriarhata. Leta 1374 so za njimi dedovali Habsburžani, ki so leta 1797 pridobili vsa beneška istrska posestva in združili celoten polotok. Pred združitvijo je bila celinska Istra upravno pritaknjena vojvodini Kranjski.

Grb

Istrski grb predstavlja zlato kozo na modrem polju, ki je lahko stala tudi na zeleni trati (ali na heraldičnem hribčku), kasneje pa trato opuščajo. Izvor grba je dokaj nejasen in se prvič pojavi šele s koncem 17. stoletja. Domnevno naj bi ga najprej uporabljali Benečani za svoj obalni del polotoka. Pred tem imamo dokumentiran nadomestek grba, kot so ga uporabljali Habsburžani za celinsko Istro. Gre za emblem, ki nastopa v grbovnih knjigah in nima heraldičnega atributa, ima pa napis na ščitu: "ISTERREICH". Napis se lahko ponovi tudi v šlemnem okrasu.

Z začetkom 19. stoletja je Napoleon prevzel oblast nad Istro in med leti 1809 in 1813 ustanovil Ilirske province z Ljubljano kot prestolnico. Po vrnitvi ozemelj je bilo leta 1816 ustanovljeno titularno Ilirsko kraljestvo s skupno upravo združenih dežel Koroške, Kranjske, Goriške in Gradiščanske, Istre in Trsta, ter trajalo do leta 1849 (tudi Ilirska Hrvaška do leta 1822). Kraljestvo je imelo tudi svoj grb, ki je predstavljen v poglavju poleg grba dežele Kranjske. Z reorganizacijo leta 1849 pa se je oblikovala Primorska, ki je obsegala Goriško in Gradiščansko, Istro in Trst, kjer je bil tudi upraviltelj. Skupni primorski grb je imel kvadrirano polje (razdeljeno na štiri polja) na katerih so bili grbi Goriške, Gradiščanske, Trsta in Istre.

nadomestek grba Istre leta 1530 nadomestek grba Istre 1554-1568 nadomestek grba Istre 1600
grb Istre iz leta 1702 grb Istre v kapeli sv. Jurija na Ljubljanskem gradu 1742-47 grb Trsta in Istre 1854 grb Primorske 2/2 19. st. (Küstenland) grb Istre 1885 grb Istre 1890 grb Istre 1894 grb Istre 1900 grb Istre na fasadi Pravne fakultete, nekdanje Katoliške tiskarne iz leta 1908 grb Primorske brez Trsta na fasadi spominske cerkve Svetega Duha na Javorci iz leta 1916 sodobni grb Istre na Hrvaškem

slike imajo povečavo
Vir STRÖHL, H. G. Oesterreichisch-Ungarische Wappenrolle, Dunaj: Anton Schrol & Co., 1890
STRÖHL, H. G. Oesterreichisch-Ungarische Wappenrolle, Dunaj: Anton Schrol & Co., 1900
ŠTIH, P. Pregled slovenske srednjeveške zgodovine, Ljubljana, 1998
Slovenska heraldika SLOVENSKI SPLETNI PORTAL O HERALDIKI IN VEKSILOLOGIJI Slovenska heraldika  |  www.grboslovje.si
©  Aleksander Hribovšek   2007-2018
elektronska pošta   aleksander@heraldica-slovenica.si
telefon   +386 41 597 821