Slovenska heraldika SLOVENSKI SPLETNI PORTAL O HERALDIKI IN VEKSILOLOGIJI

Grb portala Slovenska heraldika

Register grbov Republike Slovenije

Izdelava grbov

Heraldica Slovenica

facebook

Prekmurje - grb Zale in Železne

grb grofije Zale grb Železne grofije

Grb in zgodovinsko ozadje

Prekmurje predstavlja poseben del slovenskega ozemlja. Od konca 9. stoletja pa do leta 1918 je spadalo v madžarsko politično in državno sfero, vendar znotraj nje ni tvorilo enotnega prostora. Z ustalitvijo štajersko-madžarske meje na Kučnici in Muri v 11. - 12. stoletju je bilo Prekmurje namreč upravno razdeljeno med južnejšo županijo/grofijo (comitatus) Zalo, ki ji je pripadalo dolnje Prekmurje z Lendavo in severnejšo Železno županijo (Vas), ki ji je pripadalo gornje Prekmurje z Mursko Soboto. Upravna meja med županijama pa je bila v Prekmurju od leta 1176 tudi cerkvena meja med škofijama Györ na severu in Zagreb na jugu. Ta skrajni severni del zagrebške škofije se je v vizitacijskih zapiskih pogosto imenoval districtus Transmuranus, Prekmurje in od tod se je ime kasneje razširilo na ves prostor, ki je 17. avgusta 1919 prišel v okvir Slovenije. Meja je bila dokončno urejena s trianonsko mirovno pogodbo leta 1920.

Glede na na to, da je bilo do 20. stoletja današnje Prekmurje sestavljeno iz dveh županij, govorimo tudi o dveh zgodovinskih grbih te pokrajine. Zala je uporabljala grb z belim tramom na modrem polju in v polju nad tramom krono, Železna pa na modrem polju belo štorkljo s konjsko podkvijo v kljunu, stoječo na trdnjavi in ga najdemo že pred letom 1559.

Zala:

grb Zale na praporu grb Zale 1867 grb Zale 2/2 19. začetek 20. st. grb Zale 1900

Železna:

grb Železne 2/2 19. začetek 20.st. grb Železne 1867 grb Železne 1900 grb Železne 20.st.

slike imajo povečavo
Vir STRÖHL, H. G. Oesterreichisch-Ungarische Wappenrolle, Dunaj: Anton Schrol & Co., 1900
ŠTIH, P. Pregled slovenske srednjeveške zgodovine, Ljubljana, 1998
Slovenska heraldika SLOVENSKI SPLETNI PORTAL O HERALDIKI IN VEKSILOLOGIJI Slovenska heraldika  |  www.grboslovje.si
©  Aleksander Hribovšek   2007-2018
elektronska pošta   aleksander@heraldica-slovenica.si
telefon   +386 41 597 821