Slovenska heraldika SLOVENSKI SPLETNI PORTAL O HERALDIKI IN VEKSILOLOGIJI

Grb portala Slovenska heraldika

Register grbov Republike Slovenije

Izdelava grbov

Heraldica Slovenica

facebook

Kontakt

Aleksander Hribovšek

Aleksander Hribovšek grb družine Hribovšek

Grboslovec in zastavoslovec ter predstavnik Slovenije na svetovnih zastavoslovnih kongresih Mednarodne federacije zastavoslovnih združenj (Fédération internationale des associations vexillologiques - FIAV).

Predsednik Heraldično, genealoško in veksilološkega društva Heraldica Slovenica.

Strokovno oblikovanje osebnih, občinskih, korporativnih in cerkvenih grbov ter zastav.

Organizacija predavanja o grbih, zastavah in redovih (heraldika, veksilologija in faleristika).

kontakt

Telefon +386 41 597 821
E-pošta:      aleksander@heraldica-slovenica.si
Aleksander Hribovšek © 2007-2018 opozoriloSpletna stran je bila objavljena 13. oktobra 2007.
Vse pravice pridržane. Reprodukcija, priredba, distribucija ali prenos kateregakoli dela ali delov spletnega mesta ali kateregakoli vsebovanega podatka na kakršenkoli način, ki ni v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP), brez predhodnega pisnega dovoljenja avtorja ni dovoljena.

Slovenska heraldika SLOVENSKI SPLETNI PORTAL O HERALDIKI IN VEKSILOLOGIJI Slovenska heraldika  |  www.grboslovje.si
©  Aleksander Hribovšek   2007-2018
elektronska pošta   aleksander@heraldica-slovenica.si
telefon   +386 41 597 821