Slovenska heraldika SLOVENSKI SPLETNI PORTAL O HERALDIKI IN VEKSILOLOGIJI

Grb portala Slovenska heraldika

Register grbov Republike Slovenije

Izdelava grbov

Heraldica Slovenica

facebook

Cerkvena heraldika

Najstarejši pečati škofov in opatov so bili pogosto iz dveh delov in so nosili na desni strani grb ustanove, na levi pa grb nosilca. V 15. stoletju sta se oba grba v skladu s heraldičnimi pravili združila v enega, ki je primarno nastopal kot grb cerkvenega teritorija (urada), sekundarno pa kot grb nosilca.

Vsebina cerkvenih grbov se ne razlikuje od ostalih, kar pa ne velja za komponente popolnega grba. Cerkveni grbi nimajo šlema, ogrinjala in šlemnega okrasa, ker namesto njih nastopa klobuk, kot položajna krona pa mitra in ostale častne oznake. Katoliška cerkev uporablja posebne položajne oznake, katerih uporaba je bila v zgodnejših obdobjih še precej neenotna zaradi nepoznavanja, samovolje in pomanjkanja jasnih pravil. Enotna uporaba hierarhičnih položajnih in častnih oznak se je začela dokaj pozno, šele proti koncu 18. stoletja.

Papež Benedikt XVI. msgr. Andrej Glavan novomeški škof grb mariborske nadškofije
Grb papeža Benedikta XVI., novomeškega škofa msgr. Andreja Glavana in mariborske nadškofije


Cerkvene položajne in častne oznake

Vsi ti klobuki lebdijo nad ščitom, kar je v nasprotju s heraldičnimi pravili. Dopolnilne položajne oznake so še papeški ključ, pastirska palica, sprevodni križ, pedum ali pastoral, potni prt itd.


grb ljubljanske škofije na stolnici sv. Nikolaja grb ljubljanske nadškofije na Nadškofijskem dvorcu
Grb ljubljanske škofije na stolnici sv. Nikolaja in grb ljubljanske nadškofije na Nadškofijskem dvorcu

Vir LEONHARD, W. Das grosse Buch der Wappenkunst, Augsburg: Bechtermünz, 1978
GALBREATH, D. L., LÉON, J. Handbuch der Heraldik, Augsburg: Battenberg-Verlag, 1990
Slovenska heraldika SLOVENSKI SPLETNI PORTAL O HERALDIKI IN VEKSILOLOGIJI Slovenska heraldika  |  www.grboslovje.si
©  Aleksander Hribovšek   2007-2018
elektronska pošta   aleksander@heraldica-slovenica.si
telefon   +386 41 597 821