Slovenska heraldika SLOVENSKI SPLETNI PORTAL O HERALDIKI IN VEKSILOLOGIJI

Grb portala Slovenska heraldika

Register grbov Republike Slovenije

Izdelava grbov

Heraldica Slovenica

facebook

Figure - križi, človeške postave, rastline, zgradbe, pripomočki ...

Križi:

Križ je prvi skupni krščanski simbol, ki je bil leta 1096 sprejet med vitezi na bližnjem vzhodu v boju proti islamu.

Nekaj osnovnih oblik heraldičnega križa:

križi
križičloveška figura, grb mestne občine Novo mesto

Človeške postave:

Pojavijo se že dokaj zgodaj kot figure na ščitu in tudi kot šlemni okrasi (dragotine).

Rastline:

Nastopajo izredno stilizirano (velikokrat kombinirano med sabo) v obliki specifičnih dreves (breza, javor, bukev, hrast, jelka, smreka, jesen, jerebika, lipa, kostanj, bor, palma, oljka, topol, lovor, jablana, hruška, češnja in bezeg), cvetov, vej, listov, rož, poljščin in sadežev. Posebej izstopata heraldična vrtnica in lilija.

drevo - hrast, grb Občine Hrastnik poljščina - klasje, grb Občine Domžale heraldična vrtnica heraldična lilija

Figure iz nežive narave:

Mednje spadajo podobe iz vesolja z nebesnimi telesi in podobe iz narave oziroma zemeljskega površja. Figure so lahko kombinirane med sabo ali z drugimi liki.facetirana zvezda, grb občine Ljubno

Človeški pripomočki in zgradbe:

Pod tem naslovom se skriva širok spekter človeških dejavnosti in proizvodov srednjeveškega vsakdanjika.

Vir LEONHARD, W. Das grosse Buch der Wappenkunst, Augsburg: Bechtermünz, 1978
NEUBECKER, O. Heraldik: Wappen - ihr Ursprung, Sinn und Wert, Augsburg: Battenberg, 1990
Slovenska heraldika SLOVENSKI SPLETNI PORTAL O HERALDIKI IN VEKSILOLOGIJI Slovenska heraldika  |  www.grboslovje.si
©  Aleksander Hribovšek   2007-2018
elektronska pošta   aleksander@heraldica-slovenica.si
telefon   +386 41 597 821