Slovenska heraldika SLOVENSKI SPLETNI PORTAL O HERALDIKI IN VEKSILOLOGIJI

Grb portala Slovenska heraldika

Register grbov Republike Slovenije

Izdelava grbov

Heraldica Slovenica

facebook

lev stil slikanja
lev stil slikanja
lev stil slikanja
lev stil slikanja

Figure - lev

Lev je kralj živali, demon in simbol prevlade. Pripisujejo mu nadnaravne moči, tudi obrambo pred zlom. Takšne lastnosti so mu pripisovali že za časa stare mezopotamske kulture, kasneje pa tudi Asirci, Babilonci in širši maloazijski prostor. Pod avtoritativnimi egipčanskimi vladarji je veljal za božjega kralja, ki z neomejeno močjo upravlja svoje ozemlje. Torej je veljal za simbol samega kraljestva, ki mu je bil postavljen edinstven spomenik - sfinga (lev s faraonovo glavo). Tudi Grkom in Rimljanom je predstavljal simbol bogov in boginj, ter vladarsko moč. V zgodnjem krščanstvu je igral več vlog, kot oznaka za Jezusa (Lev iz Judeje), kot simbol vstajenja od mrtvih po svetem Hieronimu in kot krilati lev, atribut apostola Marka.

V predheraldičnem času se je pojavljal na pečatih kot simbol svetovne moči in oblasti. Kot heraldični lik se prvič pojavi leta 1062 na ščitu flandrijskega grofa, v 12. stoletju pa tudi v grbu Henrika Leva (Heinrich der Löwe). Lev je postal najljubša figura starega plemstva in to tudi ostal. Poleg vloge figure ga pogosto najdemo tudi v vlogi ščitonosca.

različni levi

Stilska obdobja:

Zgodnji grbi nam prikazujejo leva v ornamentno-sploščeni obliki, ki pokončno zapolnjuje ščit, daleč od naturalističnega slikanja. Podobno kot orel. V tej izrazito heraldično tipizirani upodobitvi leva se kaže vpliv romanskega stila. Prelet skozi nadalnji razvoj nam razkrije posebnosti posameznih osnovnih umetnostno-zgodovinskih stilov.

Predstavitev in posamezni deli telesa:

Osnovna pozicija, ki zapolnjuje ščit, je (srdito)vzpenjajoč (1) lev, slikan v profilu. Leva zadnja taca je na dnu, desna pa je postavljena malce pred njo. Obe prednji šapi sta v poziciji napada, lahko pa hkrati tudi nosita ali držita kakšen predmet (2). Stoječi, plezajoči, ležeči in sedeči levi so redkejši. Korakajoč (3), po treh tacah, z dvignjeno desno prednjo šapo je dokaj pogost, vendar je uporabljen le takrat, kadar prostor na polju ne dopušča nobene druge pozicije. Običajno ga najdemo v ščitovi glavi ali pa, če imamo več levov enega nad drugim. Če je glava obrnjena v drugo smer (razen v heraldično desno), se to posebej opiše oziroma gre za leoparda. Vseh mogočih pozicij in kombinacij heraldičnega leva je lahko 50.

Kadar imamo v ščitu več levov se jih slika v naslednjih pozicijah:

Tudi posamezni deli leva so lahko samostojne figure. Tako lahko v grbih najdemo zgornji del prepolovljenega leva z repom v kombinaciji z razdeljenim ščitom (6) ali drugim likom oz. figuro, samostojno glavo, šape, ki lahko tudi nosijo ali držijo določen predmet in samostojno zgornjo polovico leva brez repa. Posamezni deli telesa (glava ali trup) lahko nastopajo tudi kot priljubljen šlemni okras (dragotina).

Leopard:

Leopard je lev, ki se od heraldičnega leva razlikuje zgolj po poziciji glave. Lev ima glavo slikano vedno v profilu, leopard pa ima obrnjeno k opazovalcu, torej frontalno. Ta jasna razlika in oznaka izhaja iz 13. stoletja (7).

Vir LEONHARD, W. Das grosse Buch der Wappenkunst, Augsburg: Bechtermünz, 1978
GALBREATH, D. L., LÉON, J. Handbuch der Heraldik, Augsburg: Battenberg-Verlag, 1990
STRÖHL, H. G. Heraldischer Atlas, Stuttgart: J. Hoffmann, 1899
FOX-DAVIES, A. C. The Art of Heraldry, London: Bloomsbury Books, 1986
Slovenska heraldika SLOVENSKI SPLETNI PORTAL O HERALDIKI IN VEKSILOLOGIJI Slovenska heraldika  |  www.grboslovje.si
©  Aleksander Hribovšek   2007-2018
elektronska pošta   aleksander@heraldica-slovenica.si
telefon   +386 41 597 821