Slovenska heraldika

Galerija

Kronološki izbor

Nadomestek grba celinske Istre leta 1530 iz Bayerische Staatsbibliothek München, Cod.icon. 391 - Sammelband mehrerer Wappenbücher 1530, str. 203r.
Nadomestek grba celinske Istre med leti 1554-1568 iz Bayerische Staatsbibliothek München, Cod.icon. 390 - Brechtel, Stephan: Wappenbuch des Heiligen Römischen Reiches (um 1554-1568), str. 90.
Grb Istre iz Equite Pavlo Ritter, Stemmatographiae Illyricanae, Zagreb 1702 / Ivo Banac, Grbovi biljezi identiteta, Zagreb, 1991.
Grb Trsta in Istre (desno zgoraj) iz knjige Petra Kozlerja: Kratek slovenski zemljopis in pregled politične in pravosodne razdelitve Ilirskega kraljestva in Štajerskega vojvodstva s pridanim slovenskim in nemškim imenikom mest, trgov, krajev i.t.d., Dunaj 1854. Iz razstave Blaž Kocen in začetki pouka geografskih vsebin ter geografije med Slovenci v Slovenskem šolskem muzeju, 2007.
Tabela z grbom Avstrije in Ogrske ter ozemlji po letu 1867, v sklopu stalne razstave Pokrajinskega muzeja Murska Sobota, 2007. Grb Primorske (Küstenland) je drugi v levi koloni.
Grb Istre iz Hugo Gerard Ströhl, Kalender des Deutschen Schulvereins auf das Jahr 1894, gezeichnet von H. G. Ströhl.
Grb Istre iz Hugo Gerard Ströhl, Oesterreichisch-Ungarische Wappenrolle, Dunaj, 1900.
Grb Primorske brez Trsta (Goriška, Gradiščanska in Istra) na fasadi spominske cerkve Svetega Duha na Javorci iz leta 1916. Foto: Aleksander Hribovšek, 2010.

Viri

STRÖHL, H. G. Oesterreichisch-Ungarische Wappenrolle, Dunaj: Anton Schrol & Co., 1890
STRÖHL, H. G. Oesterreichisch-Ungarische Wappenrolle, Dunaj: Anton Schrol & Co., 1900
ŠTIH, P. Pregled slovenske srednjeveške zgodovine, Ljubljana, 1998

×