Slovenska heraldika SLOVENSKI SPLETNI PORTAL O HERALDIKI IN VEKSILOLOGIJI

Grb portala Slovenska heraldika

Register grbov Republike Slovenije

Izdelava grbov

Heraldica Slovenica

facebook

Mednarodni kongres zastavoslovja, Sydney 2015

20. 10. 2015
Avtor: Aleksander Hribovšek

FIAV

Mednarodna federacija zastavoslovnih združenj (Fédération internationale des associations vexillologiques - FIAV) je svetovna federacija devetinpetdesetih regionalnih, državnih in mednarodnih društev in institucij, ki preučujejo zastavoslovje oziroma veksilologijo. Poslanstvo federacije je plemenitenje znanja in poznavanja zastav vseh vrst, oblik in namenov in širjenje znanstvenih teorij in principov, ki temeljijo na tem.
FIAV je bila začasno ustanovljena 3. septembra 1967 na drugem mednarodnem kongresu zastavoslovja (ICV 2), ki je potekal v Rüschlikonu v Švici, uradno pa 3. septembra 1969 na tretjem (ICV 3) v Bostonu v Združenih državah Amerike.

Od 23. avgusta 1993 ima v federaciji svojega predstavnika tudi Slovenija. Zastopa jo Heraldično, veksilološko in genealoško društvo Heraldica Slovenica, ki je bilo ustanovljeno ob rojstvu države leta 1991. Heraldica Slovenica je bila hkrati tudi prva članica federacije, ki je bila sprejeta iz območja nekdanjega »vzhodnega bloka« in nosi zaporedno številko 32.
Do danes je bilo organiziranih 26 svetovnih kongresov, ki so se na vsaki dve leti zvrstili na kar petih celinah: v Evropi, Ameriki, Avstraliji, Aziji in Afriki. Zadnji je potekal letos v Sydneyu od 30. avgusta in 4. septembra in se ga je udeležila tudi Heraldica Slovenica s svojim delegatom.

International Congress of Vexillology International Congress of Vexillology
Zastava FIAV in Sydney

Sydney 2015 (ICV 26)

Letošnji kongres je organiziralo avstralsko zastavoslovno društvo Flags Australia, ki je poleg korektne izpeljave rednega dela, zelo dobro izpeljalo tudi predhodno tehnično organizacijo prenosa slikovnega gradiva predavanj ter člankov za objavo. Društvo je pridobilo izjemno moderno kongresno prizorišče, ki ga je brezplačno ponudil avstralski operater telekomunikacij Telstra Corporation Ltd, ki je bil hkrati generalni pokrovitelj prireditve.

Na uvodnem srečanju so nas zelo toplo pozdravili predsednik Ralph Kelly, programski direktor Tony Burton, zakladnik Ralph Bartlett ter direktor Telstre v Sydneyu. Program predavanj je bil razporejen preko celega tedna in je bil sestavljen iz različnih tematskih sklopov: od zgodovine avstralskih zastav, zastav modernih političnih gibanj, razvoja in izvora različnih narodnih zastav ter izredno aktualnega poročanja dveh držav, ki sta v postopku spremembe nacionalnih simbolov – Nove Zelandije in Fidžija. Slovenijo je zastopal Aleksander Hribovšek s predavanjem o Zmotnem ozadju nastanka slovenske narodne zastave leta 1848 (False Background of the Creation of the National Flag of Slovenia in 1848).

International Congress of Vexillology Aleksander Hribovšek Aleksander Hribovšek International Congress of Vexillology International Congress of Vexillology International Congress of Vexillology
Direktor Telstre v Sydneyu, Aleksander Hribovšek (Heraldica Slovenica), Tony Burton (Flags Australia), Nozomi Kariyasu (Japanese Vexillological Association) in Marcel van Westerhoven (Nederlandse Vereniging voor Vlaggenkunde)

Jezik, ki se je uporabljal na kongresu je bil angleški, kar je bilo najavljeno že ob prijavi in ni bilo zagotovljenega tolmačenja, kar je zaradi visokih stroškov že stalnica. Poleg referatnega dela programa, so se organizatorji zelo potrudili tudi z dodatnimi dejavnostmi oziroma ogledi zelo pomembne avstralske veksilološke dediščine. Omogočili so nam vstop v strogo varovan restavratorski depo Australian War Memoriala v Canberri in nam predstavili zgodovinske vojaške zastave (muzealije). Poleg tega smo si ogledali tudi zastavoslovno zbirko observatorija v Sydneyu (Sydney Observatory), ki je bil v zgodovini zaradi svoje lege ključna točka signalizacije med mestom in morjem. Demonstrativni prikaz zgodovinske signalizacije na jamboru observatorija so spremljali tudi avstralski mediji.

International Congress of Vexillology International Congress of Vexillology Aleksander Hribovšek
Observatorij v Sydneyu, signalni jambor ter Ted Kaye in Aleksander Hribovšek

International Congress of Vexillology International Congress of Vexillology International Congress of Vexillology International Congress of Vexillology International Congress of Vexillology International Congress of Vexillology
Australian War Memorial v Canberri

Torki so običajno rezervirani za zbor federacije, ki odloča o svojem vodstvu, sprejema medse nove članice in preučuje ter glasuje o kandidaturah gostovanja prihodnjih kongresov. Letos novih članic ni bilo, smo pa dobili predstavitev spremembe prizorišča prihodnjega kongresa, ki ne bo v Greenwichu, ampak v prostorih Imperial College v Londonu leta 2017 (ICV 27).

Spremembe državnih zastav

Da kongres v Sydneyu ni bil navaden kongres, smo občutili že takoj na začetku, ko so nas na vsakem koraku spremljali avstralski in novozelandski mediji zaradi izredno aktualne teme spreminjanja nacionalnih simbolov. Reporterji so dnevno prihajali iz Nove Zelandije in se posvetovali s svetovnimi strokovnjaki za zastavoslovje. Eden vidnejših je Ted Kaye, funkcionar Severnoameriškega zastavoslovnega združenja (NAVA), urednik njihove zastavoslovne revije Raven in soorganizator Mednarodnega zastavoslovnega kongresa v Washingtonu leta 2011, ki je leta 2013 obiskal tudi Slovenijo in društvo Heraldica Slovenica. Ted je hkrati vodja skupine za spremembo zastave tihomorske Republike Fidži, ki je pravkar sredi glavnega izbora primernih predlogov. Med referatom nam je izčrpno predstavil proces spremembe zastave, selekcijo in zaplete, ki so sledili zaradi političnih pritiskov.
Nova Zelandija se je odločila za drugačno pot in bo poslušala glas ljudstva preko dveh referendumov. Zgodovino postopka nam je z referatom predstavil Malcolm Mulholland, ki je član komisije vidnejših oziroma uglednih državljanov. Ta je predstavljala osnovno sito najboljših predlogov in iz njih izluščila finalne, ki se bodo med sabo pomerili na referendumu še letos. Zmagovalna zastava bo prihodnje leto tekmica aktualni na drugem referendumu.

Za vedoželjne je poskrbljeno z naslednjo povezavo: https://www.govt.nz/browse/engaging-with-government/the-nz-flag-your-chance-to-decide/

International Congress of Vexillology International Congress of Vexillology
Ted Kaye in Malcolm Mulholland

Skok v prihodnost

Aktivno sodelovanje na bodočih kongresih in kooperacija s svetovnimi strokovnjaki z bogatimi izkušnjami plemeniti in vzgaja nove slovenske rodove zastavoslovcev, ki bodo lahko s svojim znanjem nadomestili priložnostne oblikovalce trenutnih slovenskih izdelkov.
Heraldica Slovenica kandidira za gostovanje mednarodnega kongresa zastavoslovja leta 2021 (ICV 29) v Ljubljani. V Sydneyu je predstavila bogat, zanimiv in vabljiv program z dodatnim gradivom ljubljanskih kongresnih kapacitet in slovenskih lepot, ki ga je prijazno prispeval Turizem Ljubljana. Društvo se bo leta 2017 pomerilo z Irci, ki si prav tako želijo biti gostitelji kongresa leta 2021. Tekmeci bodo zagotovo konkurenčni, vendar verjamemo v svoje organizacijske sposobnosti in v osvojeno leto 2021. Takrat bo Slovenija praznovala svoj 30. rojstni dan, kar je še dodatna vzpodbuda za slovensko organizacijo mednarodnega zastavoslovnega kongresa in promocijo države.


Visit Ljubljana

International Congress of Vexillology


prejšnji članek naslednji članek
seznam novic in člankov

slike imajo povečavo
Slovenska heraldika SLOVENSKI SPLETNI PORTAL O HERALDIKI IN VEKSILOLOGIJI Slovenska heraldika  |  www.grboslovje.si
©  Aleksander Hribovšek   2007-2018
elektronska pošta   aleksander@heraldica-slovenica.si
telefon   +386 41 597 821