Slovenska heraldika SLOVENSKI SPLETNI PORTAL O HERALDIKI IN VEKSILOLOGIJI

Grb portala Slovenska heraldika

Register grbov Republike Slovenije

Izdelava grbov

Heraldica Slovenica

facebook

Zastavoslovna reforma Avstro-Ogrske 1894-1915

10. 1. 2016
Avtor: Aleksander Hribovšek

Nadaljevanje članka:


Zastave in kokarde
Tabela dodatnih zastav Avstro-Ogrske 1894-19151


 1. standarta njegovega veličanstva cesarja in kralja
 2. standarta njenega veličanstva cesarice in kraljice
 3. poveljniška zastava c. & kr.2 admirala
 4. poveljniška zastava c. & kr. viceadmirala
 5. poveljniška zastava c. & kr. kontraadmirala
 6. službena zastava c. & kr. feldmaršala
 7. službena zastava c. & kr. generala pehote, konjenice in feldcajgmojstra
 8. službena zastava c. & kr. podmaršala
 9. službena zastava c. & kr. generalmajorja
 10. položajni kornet komodorja c. & kr. jahtne flote
 11. kornet avstrijskega vicekomodorja c. & kr. jahtne flote
 12. kornet avstrijskega kontrakomodorja c. & kr. jahtne flote
 13. plamenec avstrijskega častnega člana in donatorja c. & kr. jahtne flote
 14. plamenec avstrijskega rednega člana c. & kr. jahtne flote
 15. kornet ogrskega vicekomodorja c. & kr. jahtne flote
 16. kornet ogrskega kontrakomodorja c. & kr. jahtne flote
 17. plamenec ogrskega častnega člana in donatorja c. & kr. jahtne flote
 18. plamenec ogrskega rednega člana c. & kr. jahtne flote
 19. plamenec plovila c.-kr.3 finančne straže
 20. zastava plovila kr. o.4 finančne straže
 21. zastava avstro-ogrskega Lloyda
 22. zastava kr. o. Seeschiffahrts A.G. „Adria“
 23. zastava Erste Donau-Dampfschiffahrts-Gesellschaft

Avstro-Ogrska je 23. decembra 1894 uvedla korekture starega jožefinskega in dopolnjenega dualističnega sistema zastav, ki je zadnjo spremembo doživel leta 1869. Stari seznam zastav je podrobno predstavljen v članku Zastave in kokarde - Od Marije Terezije do leta 1894, pri zgornjem pa gre za dopolnitev in korekture.

Z reformo so leta 1894 črtali staro poveljniško in položajno zastavo admiralov (št. 2 in 3) ter ju prelevili v serijo poveljniških in službenih zastav vseh činov adimiralov in generalov (št. 3, 4, 5, 6, 7, 8 in 9) v razmerju 1:1⅛. Manjka čin generalpolkovnika, ki je bil uveden v armado Avstro-Ogrske šele leta 1915. Nadalje so iz stare cesarske standarte naredili standarto cesarja in standarto cesarice tako, da so na cesarjevo dodali sedem, na cesaričino pa štiri cesarske krone (št. 1 in 2). Staro cesarsko standarto (brez kron) pa so obdržali in jo rezervirali za nadvojvode in nadvojvodinje. Vse v razmerju 1:1.

Leta 1891 je bil ustanovljen jahtni klub s sedežem v Pulju, ki je v vojnem času dal svoja plovila na razpolago cesarju in uporabljal zastavo enako zastavi vojne mornarice (št. 6). Nadalje so 9. decembra 1896 po odloku c.-kr. finančnega ministrstva (Z. 58482) plovila finančne straže dobila službeno zastavo, ki je prišla v uporabo 1. januarja 1897. Gre za plamenec v razmerju 2:3⅓ (št. 19). Zastavo z enako podobo so izobesili tudi na krmi v razmerju 2:3. Zastava plovil ogrske finančne straže je ogrska zastava z grbom (št. 20).

Sedež avstrijske družbe Lloyd je bil v Trstu. Njene ladje so uporabljale modro zastavo s sidrom, krono in črko L (št. 21). Geslo na zastavi ogrske družbe Seeschiffahrts A.G. „Adria“ (št. 22), ki je imela sedež na Reki, se glasi: Hazának Használj (v službi očetnjave).


Opombe 1 STRÖHL, H. G. Oesterreichisch-Ungarische Wappenrolle, Dunaj: Anton Schrol & Co., 1900.
2Kratica c. & kr. (tudi c. in kr.) pomeni cesarski in kraljevi (celotna monarhija).
3Kratica c.-kr. (tudi c. kr.) pomeni cesarsko-kraljevi (avstrijska polovica monarhije).
4Kratica kr. o. pomeni kraljevi ogrski (ogrska polovica monarhije).

prejšnji članek naslednji članek
seznam novic in člankov

slike imajo povečavo
Slovenska heraldika SLOVENSKI SPLETNI PORTAL O HERALDIKI IN VEKSILOLOGIJI Slovenska heraldika  |  www.grboslovje.si
©  Aleksander Hribovšek   2007-2018
elektronska pošta   aleksander@heraldica-slovenica.si
telefon   +386 41 597 821