Slovenska heraldika SLOVENSKI SPLETNI PORTAL O HERALDIKI IN VEKSILOLOGIJI

Grb portala Slovenska heraldika

Register grbov Republike Slovenije

Izdelava grbov

Heraldica Slovenica

facebook

Zastave Kraljevine SHS in Kraljevine Jugoslavije 1922-1937

1. 2. 2017
Avtor: Aleksander Hribovšek

Zastave Kraljevine SHS in Kraljevine Jugoslavije 1922-1937
Tabela zastav Kraljevine SHS in Kraljevine Jugoslavije 1922-19371.


  1. standarta njegovega veličanstva
  2. zastava vojne mornarice in nacionalna zastava/zastava trgovske mornarice
  3. položajne zastave obrambnega ministra, admirala, viceadmirala in kontraadmirala
  4. plamenca komodorja in starešine ter vimpel vojne ladje
  5. položajne zastave feldmaršala, armadnega generala, divizijskega in brigadnega generala
  6. zastava rezervnega pomorskega častnika, pristaniške kapitanije, plamenec carine in zastava pošte

V Kraljevini SHS so dokončno uredili nacionalno simboliko šele dobri dve leti po ustanovitvi države, ko so z zakonom opredelili tudi pomorske zastave. Zakon o zastavah na vojaških, trgovskih in zasebnih ladjah je bil objavljen v uradnem listu Službene novine Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, #89/22, 28. februarja 1922.

Temu zakonu je sledil Zakon o zastavah jugoslovanskih plovil leta 1937.


Opombe 1 GOGALA, R. Tisočletna govorica zastav: z novo slovensko zastavo v EU?, Ljubljana: Forma 7, 2002, str. 45.

prejšnji članek naslednji članek
seznam novic in člankov

slike imajo povečavo
Slovenska heraldika SLOVENSKI SPLETNI PORTAL O HERALDIKI IN VEKSILOLOGIJI Slovenska heraldika  |  www.grboslovje.si
©  Aleksander Hribovšek   2007-2018
elektronska pošta   aleksander@heraldica-slovenica.si
telefon   +386 41 597 821