Slovenska heraldika

Ko je zaplapolala nova slovenska zastava, je nemško odnesel vihar

Ob 169-letnici slovenske narodne zastave

18. 4. 2017
Avtor: Aleksander Hribovšek

7. aprila 2017 je minilo natanko 169 let, odkar smo Slovenci dobili svojo zastavo. Ta prvi simbol slovenske narodnosti nam je skupaj z zahtevo po Zedinjeni Sloveniji prineslo burno leto 1848. Slovenski izobraženci so takrat javno definirali slovenske narodnopolitične zahteve in predstavili slovenski narodnopolitični program, ki je med drugim zahteval skupno Kraljestvo Slovenije v okviru Avstrije ter je jasno poudaril enakopravnost slovenskega jezika v javnosti.

Kako smo takrat prišli do svoje narodne zastave in kaj pomenijo njene barve? Smo jo v samostojni Sloveniji sploh že videli izobešeno in zakaj je enaka ruski?

Zastava je med ljudstvom že v 19. stoletju začela prevladovati kot najbolj izpostavljen in priročen simbol, ki je v kontekstu nosilec identitete in zastopa določeno ozemlje, organizacijo, osebo ali gibanje. Države in dežele imajo navadno tri simbole, ki so čustveno in dandanes tudi pravno združeni z določenim ozemljem: grb, zastavo in himno. Na državni ravni je to urejeno v ustavi ali posebnem zakonu, vključuje pa tudi simboliko na deželni ali regijski ravni.

Dopisnica s slovensko narodno zastavo in himno. Iz arhiva Muzeja in galerij mesta Ljubljane.

Dopisnica s slovensko narodno zastavo in himno. Iz arhiva Muzeja in galerij mesta Ljubljane.

Trije temeljni načini povezave grba in zastave oziroma prapora.

Trije temeljni načini povezave grba in zastave oziroma prapora.

Grba Štajerske in Gradca ter deželne barve Štajerske. Dr. Karl Lind, Städte-Wappen von Österreich-Ungarn nebst den Landeswappen und Landesfarben, Dunaj, 1885.

Grba Štajerske in Gradca ter deželne barve Štajerske. Dr. Karl Lind, Städte-Wappen von Österreich-Ungarn nebst den Landeswappen und Landesfarben, Dunaj, 1885.

Grb Kranjske iz leta 1463 z zlatim ščitom. Grb je upodobljen na listini, s katero je cesar Friderik III. v zahvalo, ker so mu kranjski plemiči priskočili na pomoč v obleganem Dunaju, izboljšal deželni grb. Arhiv RS - SI AS 1063, Zbirka listin, št. 716 (1463, januar 12., Dunajsko Novo mesto).

Grb Kranjske iz leta 1463 z zlatim ščitom. Grb je upodobljen na listini, s katero je cesar Friderik III. v zahvalo, ker so mu kranjski plemiči priskočili na pomoč v obleganem Dunaju, izboljšal deželni grb. Arhiv RS - SI AS 1063, Zbirka listin, št. 716 (1463, januar 12., Dunajsko Novo mesto).

Grba Kranjske in Ljubljane ter deželne barve Kranjske. Dr. Karl Lind, Städte-Wappen von Österreich-Ungarn nebst den Landeswappen und Landesfarben, Dunaj, 1885.

Grba Kranjske in Ljubljane ter deželne barve Kranjske. Dr. Karl Lind, Städte-Wappen von Österreich-Ungarn nebst den Landeswappen und Landesfarben, Dunaj, 1885.

Slovesnost ob dnevu zastave na GEOSS-u, 9. april 2017. Foto: Uroš Žižmund.

Slovesnost ob dnevu zastave na GEOSS-u, 9. april 2017. Foto: Uroš Žižmund.

Zastava Republike Slovenije in slovenska narodna zastava na Wolfovi ulici 8 v Ljubljani. Foto: Aleksander Hribovšek.

Zastava Republike Slovenije in slovenska narodna zastava na Wolfovi ulici 8 v Ljubljani. Foto: Aleksander Hribovšek.

Na vrh
×