Warning: include(struktura/yui.php): failed to open stream: No such file or directory in C:\xampp\htdocs\grboslovje.si\struktura\head.php on line 57

Warning: include(): Failed opening 'struktura/yui.php' for inclusion (include_path='C:\xampp\php\PEAR') in C:\xampp\htdocs\grboslovje.si\struktura\head.php on line 57
Slovenska heraldika SLOVENSKI SPLETNI PORTAL O HERALDIKI IN VEKSILOLOGIJI

Grb portala Slovenska heraldika

Register grbov Republike Slovenije

Izdelava grbov

Heraldica Slovenica

facebook

Ljubljanski grb in njegova (ne)uporaba

28.04.08
Avtor: Aleksander Hribovšek

grb Ljubljane

Blazon grba

Na rdečem polju ščita stoji na zelenem trohribu tristrano srebrno obzidje, ki se zgoraj končuje s sedmimi cinami. V srednji steni so odprta polkrožna mestna vrata z dvignjeno zlato zaporno rešetko. Vsaka stranska stena obzidja ima po eno zgoraj polkrožno okno. Izza obzidja se dviga srebrn štirioglat stolp s petimi cinami na vrhu. Na obeh vidnih stenah je zgoraj po eno pravokotno pokončno okno. Na cinah ždi zelen zmaj (lintvern s štirimi nogami) z razprostrtimi netopirjevimi perutmi in enkrat zaobrnjenim repom, ki se zaključuje s puščico. Zmajev gobec je razprt in iz njega moli rdeč trnast jezik.

Zgodovina nastanka modernega grba

Grb je nastajal v duhu heraldične restitucije med leti 1987 in 1991 na podlagi dokumentacije, ki je bila zbrana že v letih 1967 in 1968. Zajela je vse oblike grba, od najstarejše podobe Ljubljanskega gradu na najstarejšem znanem pečatu iz 13. stoletja dalje. Delo sta opravila heraldika Franc Valt Jurečič in Božo Otorepec (sfragistični napotki) ob pomoči heraldikov iz Dunaja (Adler: Hanns Jäger-Sunstenau), Gradca (Adler: Hildegard Mandl - Kropaček) in Bratislave (Zdenko G. Alexy). Grb je Mesto Ljubljana sprejelo leta 1992.

Vnos zmede

Leta 1995 se je naenkrat pojavila čudna in nepravilna različica ljubljanskega grba. Zakaj se je pojavil je še do danes skrivnost, glede na to, da je imela Ljubljana takrat že tri leta v uporabi grb, ki je bil izdelan s strani heraldikov na podlagi zgodovinskih virov. Zanimivo pa je, da je nekdo uporabil uradni in strokovni grb ter ga emblemografsko popačil.

grb Ljubljane

Kmalu je prišlo do pritožbe in zahteve po uporabi pravega in strokovno utemeljenega grba, vendar je proces trajal nekje do leta 1997, ko so končno le priznali že leta 1992 sprejetega.

Primerjava odstopanja grba s "skrivnostno" različico

grb Ljubljane grb Ljubljane
  1. oblika ščita
  2. neheraldični izris zmaja - emblem
  3. število cin v vencu stolpa
  4. velikost stolpa in zidnega venca
  5. podoba in velikost oken v stolpu
  6. število cin na obzidju
  7. velikost oken v obzidju
  8. podoba in velikost vhodnih vrat
  9. nepravilna podoba trohtriba

Uporaba

Pričakovali bi, da se bo Ljubljana držala sklepa iz leta 1997, pa temu očitno ni tako. Ne samo, da se emblem iz leta 1995 še vedno pojavlja, uporablja se tudi emblem iz 70 - tih let, ki je služil kot znak Ljubljane preden je le-ta dobila dostojen grb. In kje ga najdemo?

grb Ljubljane

Emblem iz sedemdesetih je bil postavljen na poznogostki polkrožni ščit. Podoba, ki jo vidimo zgoraj pa ni. Gre za "grb", ki je v uporabi na avtomobilskih registrskih tablicah že od začetka devetdesetih. Gre sicer za isti emblem, vendar ga je oblikovalec prenesel v ščit, ki ga uporabljajo Nemci v svoji lokacijski heraldiki, s to razliko, da ga je malenkost razširil, obdelal stolp in še poudaril nepravilno lebdeč heraldični trohrib.


prejšnji članek naslednji članek
seznam novic in člankov


Slovenska heraldika SLOVENSKI SPLETNI PORTAL O HERALDIKI IN VEKSILOLOGIJI Slovenska heraldika  |  www.grboslovje.si
©  Aleksander Hribovšek   2007-2018
elektronska pošta   aleksander@heraldica-slovenica.si
telefon   +386 41 597 821