Warning: include(struktura/yui.php): failed to open stream: No such file or directory in C:\xampp\htdocs\grboslovje.si\struktura\head.php on line 57

Warning: include(): Failed opening 'struktura/yui.php' for inclusion (include_path='C:\xampp\php\PEAR') in C:\xampp\htdocs\grboslovje.si\struktura\head.php on line 57
Slovenska heraldika SLOVENSKI SPLETNI PORTAL O HERALDIKI IN VEKSILOLOGIJI

Grb portala Slovenska heraldika

Register grbov Republike Slovenije

Izdelava grbov

Heraldica Slovenica

facebook

Restitucija grba Slovenske krajine

15.06.08
Avtor: Aleksander Hribovšek

grb Slovenske krajine

Grb Slovenske krajine je bil v podobi črnega slovenskega klobuka z rdečimi trakovi na rumenem (zlatem) ali belem (srebrnem) ščitu, kar je bilo odvisno od obdobja v katerem so ga naslikali. V projektu prenove je bila izbrana zadnja različica barve polja (zlata) in posebna oblika samega klobuka.

Slovenska krajina

Za dolenjski del kasnejše Kranjske se je od sedemdesetih let 13. stoletja naprej začelo uveljavljati ime Slovenska marka (v jeziku listin Marchia Slavica, qua Windischmarich dicitur ali na kratko le Marchia), območje severno od Save pa je bilo priključeno Štajerski. Obe, Marka in Kranjska, se v listinah druge polovice 13. in v 14. stoletju vedno omenjata v medsebojni povezavi, kot par, a hkrati tudi kot samostojni teritorialno-politični enoti.
V času, ko je na Kranjskem izvajal oblast deželnega gospoda koroški vojvoda Ulrik III. Spanheim (sreda 13. stoletja), je prišlo do integracije plemstva iz Kranjske in Marke v skupno enoto in vojvoda je v upravnem smislu svojo posest v obeh upravljal kot celoto preko skupnega vicedoma. Tudi kasneje ni bilo drugače. Privilegij, naslovljen na Kranjce iz leta 1338, je veljal za enotno deželno plemstvo Kranjske in Slovenske marke. Sodno instanco plemstva iz obeh delov je predstavljalo ograjno sodišče v Ljubljani, ki mu je vedno načeloval skupni deželni glavar. Ločenima pojmoma navkljub sta bili Kranjska in Slovenska krajina že v času nastajanja dežele, v šestdesetih letih 13. stoletja, povezani v enotno teritorialno-politično tvorbo, pri čemer je slednja predstavljala zgolj geografski pojem.
Ob boku Avstriji, Štajerski in Koroški se obe označujeta kot deželi, dominija, kneževini ali provinci. Delitev pade še bolj v oči potem, ko je vojvoda Rudolf IV. Habsburški v začetku 60. let 14. stoletja privzel naslov vojvoda Kranjske, kar je posledično pripeljalo do povzdiga dominija v vojvodino. Poslej naj bi obstajali vojvodina Kranjska in dominij Slovenska marka, saj je govora o herzogtum ze Krain in herscheft auf der Windischen Marich. Ločeno obravnavanje Kranjske in Slovenske marke se je odražalo tudi v praksi tituliranja Habsburžanov kot deželnih knezov vse do propada avstro-ogrske monarhije leta 1918.


klik ... grboslovje.si/arhivkranjska

Grb

V zgodovini je bilo v grbih naslikanih veliko različnih oblik slovenskega klobuka, še posebej čudne oblike je začel dobivati v 19. stoletju, kar ga je začelo oddaljevati od samega bistva in približevati nekaterim drugim oblikam heraldičnega klobuka. Poglejmo si tri različne starejše izrise (s klikom na sliko do večjega formata):

grb Slovenske krajine 1687 - 1688 veliki cesarski grb 1804 grb Slovenske krajine 1890

Heraldične figure so se v obdobju dekadence spremenile v raznovrstne slikarske umetnine, ki pa so bile daleč od heraldičnih pravil o jasnosti in prepoznavnosti. Tudi sam slovenski klobuk je nihal in je bil enkrat podoben zvonu, drugič heraldičnemu judovskemu klobuku itd. Pri restituciji se je bilo potrebno potruditi in najti pravilno heraldično obliko, ki bi sledila zgodovinskemu razvoju in bila tudi podobna klobuku in ne zvonu ali kateremu drugemu tipu pokrivala.

Hugo G. Ströhl (zadnja slika zgoraj) je na vrhuncu heraldičnega historizma svojo umetnino iz konca 19. stoletja že približal judovskemu klobuku, prav tako pa lahko najdemo podobne verzije tudi drugje, npr. na slovenski spletni strani http://genealogy.ijp.si/sampler/sampler.htm:

pobarvanka heraldični judovski klobuk

Pobarvanka iz omenjene spletne strani (levo) in heraldični judovski klobuk (desno), ki nima nobene zveze s slovenskim klobukom.

V moderni dobi mednrežnega povezovanja, prenašanja datotek in mnogih grafičnih programov, preko katerih lahko postaneš umetnik že v desetih minutah, najdemo na spletu tudi različne že narejene slikovne predloge s katerimi si mladina in grafični oblikovalci krajšajo čas in izdelujejo t.i. "grbe". Jaz bi to imenoval pobarvanke, ker nimajo veliko skupnega s slovensko heraldiko, grbi in umetnostjo izdelovanja grbov, še posebej, če prihajajo te slikovne predloge iz angleškega sveta.

Skratka, za izris grba ali celo prenovo nekega zgodovinskega grba je potrebno znanje teoretične in praktične heraldike, drugače se dekadenca zadnjih steoletij lahko le še nadaljuje.

grb Slovenske krajine


prejšnji članek naslednji članek
seznam novic in člankov


Slovenska heraldika SLOVENSKI SPLETNI PORTAL O HERALDIKI IN VEKSILOLOGIJI Slovenska heraldika  |  www.grboslovje.si
©  Aleksander Hribovšek   2007-2018
elektronska pošta   aleksander@heraldica-slovenica.si
telefon   +386 41 597 821