Warning: include(struktura/yui.php): failed to open stream: No such file or directory in C:\xampp\htdocs\grboslovje.si\struktura\head.php on line 57

Warning: include(): Failed opening 'struktura/yui.php' for inclusion (include_path='C:\xampp\php\PEAR') in C:\xampp\htdocs\grboslovje.si\struktura\head.php on line 57
Slovenska heraldika SLOVENSKI SPLETNI PORTAL O HERALDIKI IN VEKSILOLOGIJI

Grb portala Slovenska heraldika

Register grbov Republike Slovenije

Izdelava grbov

Heraldica Slovenica

facebook

Restitucija grba Zale

28.07.08
Avtor: Aleksander Hribovšek

grb grofije Zale
Da bo naše Prekmurje kompletno je bil dokončan še grb Zale v podobi belega bruna na modrem polju in v polju nad brunom listno krono.

Prekmurje predstavlja poseben del slovenskega ozemlja. Od konca 9. stoletja pa do leta 1918 je spadalo v madžarsko politično in državno sfero, vendar znotraj nje ni tvorilo enotnega prostora. Z ustalitvijo štajersko-madžarske meje na Kučnici in Muri v 11. - 12. stoletju je bilo Prekmurje namreč upravno razdeljeno med južnejšo županijo/grofijo (comitatus) Zalo, ki ji je pripadalo dolnje Prekmurje z Lendavo in severnejšo Železno županijo (Vas), ki ji je pripadalo gornje Prekmurje z Mursko Soboto. Upravna meja med županijama pa je bila v Prekmurju od leta 1176 tudi cerkvena meja med škofijama Györ na severu in Zagreb na jugu. Ta skrajni severni del zagrebške škofije se je v vizitacijskih zapiskih pogosto imenoval districtus Transmuranus, Prekmurje in od tod se je ime kasneje razširilo na ves prostor, ki je 17. avgusta 1919 prišel v okvir Slovenije. Meja je bila dokončno urejena s trianonsko mirovno pogodbo leta 1920.

klik ... grboslovje.si/arhivprekmurje


prejšnji članek naslednji članek
seznam novic in člankov


Slovenska heraldika SLOVENSKI SPLETNI PORTAL O HERALDIKI IN VEKSILOLOGIJI Slovenska heraldika  |  www.grboslovje.si
©  Aleksander Hribovšek   2007-2018
elektronska pošta   aleksander@heraldica-slovenica.si
telefon   +386 41 597 821