Warning: include(struktura/yui.php): failed to open stream: No such file or directory in C:\xampp\htdocs\grboslovje.si\struktura\head.php on line 57

Warning: include(): Failed opening 'struktura/yui.php' for inclusion (include_path='C:\xampp\php\PEAR') in C:\xampp\htdocs\grboslovje.si\struktura\head.php on line 57
Slovenska heraldika SLOVENSKI SPLETNI PORTAL O HERALDIKI IN VEKSILOLOGIJI

Grb portala Slovenska heraldika

Register grbov Republike Slovenije

Izdelava grbov

Heraldica Slovenica

facebook

Zastavi italijanske in madžarske narodne skupnosti

09.07.08
Avtor: Aleksander Hribovšek

Kadar se povprečno razgledan evropski turist ali naključni obiskovalec sprehodi po delu Primorske ali Prekmurja, se mu lahko porajajo dvomi glede lastnega geografskega znanja in orientacije. "Sem še vedno v Sloveniji? Očitno nimam zadnjega izvoda zemljevida tega dela Evrope." Vzrok načete orientacijske samozavesti so lahko izobešene zastave na drogovih v teh dveh pokrajinah.

tuji državni zastavi v Sloveniji

Zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi, I. splošne določbe, 6. člen http://www.uradni-list.si/_pdf/1994/Ur/u1994067.pdf:
"Če sta grb ali zastava ob uradnih priložnostih postavljena, položena oziroma izobešena skupaj s slovensko narodno zastavo, z zastavami italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti, z zastavami lokalnih skupnosti, z vojaškimi ali skupaj s tujimi zastavami oziroma skupaj z drugimi znamenji, morata biti postavljena na častno mesto, če ni s tem zakonom drugače določeno."
Na dvojezičnih območjih, kjer sta prisotni italijanska in madžarska narodna skupnost naj bi se izobešale tudi zastave teh dveh narodnih skupnosti. Pa je to res? Izobešajo se, poleg slovenske državne zastave in evropske zastave, še državna zastava Republike Italije in državna zastava Republike Madžarske. Z zastavoslovnega in zdravorazumskega stališča bi to pomenilo, da si del Primorske in del Prekmurja lastita po dve državi hkrati. Pa je to res? In če ni, zakaj tega ni opaziti? Zakaj italijanska in madžarska narodna skupnost v Sloveniji nimata svoje lastne zastave in se namesto njih izobešajo državne zastave sosednjih držav? Saj vendar slovensko ozemlje ni v lasti države Madžarske ali Italije.

Urejena simbolika se lepo vidi drugod po Evropi in tudi pri Slovencih onkraj meje. Za zgled si vzemimo koroške Slovence:
zastava koroških Slovencev
Knežji kamen - slovenskokoroški simbol demokracije

Le v naši lastni državi vlada neurejenost in veksilološki kaos že od njenega nastanka naprej. Je to morebiti posledica neznanja, arogance ali pa je namerno tako?


prejšnji članek naslednji članek
seznam novic in člankov


Slovenska heraldika SLOVENSKI SPLETNI PORTAL O HERALDIKI IN VEKSILOLOGIJI Slovenska heraldika  |  www.grboslovje.si
©  Aleksander Hribovšek   2007-2018
elektronska pošta   aleksander@heraldica-slovenica.si
telefon   +386 41 597 821