Slovenska heraldika
Pravna fakulteta, nekdanja Katoliška tiskarna. Foto: Aleksander Hribovšek, 2018.
Grb Koroške na fasadi Pravne fakultete, nekdanje Katoliške tiskarne iz leta 1908. Foto: Aleksander Hribovšek, 2009. Grb Goriške in Gradiške na fasadi Pravne fakultete, nekdanje Katoliške tiskarne iz leta 1908. Foto: Aleksander Hribovšek, 2009. Grb Istre na fasadi Pravne fakultete, nekdanje Katoliške tiskarne iz leta 1908. Foto: Aleksander Hribovšek, 2009. Grb Trsta na fasadi Pravne fakultete, nekdanje Katoliške tiskarne iz leta 1908. Foto: Aleksander Hribovšek, 2009. Grb Štajerske in Kranjske na fasadi Pravne fakultete, nekdanje Katoliške tiskarne iz leta 1908. Foto: Aleksander Hribovšek, 2009.

Viri

Na vrh
×