Warning: include(struktura/yui.php): failed to open stream: No such file or directory in C:\xampp\htdocs\grboslovje.si\struktura\head.php on line 57

Warning: include(): Failed opening 'struktura/yui.php' for inclusion (include_path='C:\xampp\php\PEAR') in C:\xampp\htdocs\grboslovje.si\struktura\head.php on line 57
Slovenska heraldika SLOVENSKI SPLETNI PORTAL O HERALDIKI IN VEKSILOLOGIJI

Grb portala Slovenska heraldika

Register grbov Republike Slovenije

Izdelava grbov

Heraldica Slovenica

facebook

Poklonitveni prestol

13.05.09
Avtor: Aleksander Hribovšek

Poleg razkošnih fasad na katerih se bohotijo deželni, mestni in ostali grbi, posebej izstopa tudi marsikateri muzejski predmet. V Muzeju in galerijah mesta Ljubljane (MGML), Mestnem muzeju Ljubljana, si je mogoče ogledati zanimivo muzealijo, ki je po dolgem času zopet predstavljena javnosti. V sklopu razstave ob 200-obletnici ustanovitve Ilirskih provinc "Napoleon rezhe Iliria vstan", ki je oživila čas francoske nadvlade na naših tleh med letoma 1809 in 1813, je poleg ustanovitvenega akta nastanka Ilirskih provinc – mirovne pogodbe iz Schönbrunna, ki jo hrani arhiv ministrstva za zunanje zadeve Francije in je prvič predstavljena na Slovenskem, in ostalih pomembnih predmetov, predstavljen tudi t.i. poklonitveni prestol iz leta 1814.

Prestol, tako je zapisano v muzejski inventarni knjigi iz leta 1937, so poklonili ljubljanski meščani grofu Francu Sauravu, ko je kot vrhovni reorganizacijski komisar po odhodu napoleonovih čet dne 4. oktobra 1814 zaprisegel prebivalstvo na novega vladarja. Njegove mere so 131 x 95 x 65 cm in je sestavljen iz dveh pomembnih elementov, sedala in naslonjala:

poklonitveni prestol iz leta 1814 poklonitveni prestol iz leta 1814 poklonitveni prestol iz leta 1814 poklonitveni prestol iz leta 1814 poklonitveni prestol iz leta 1814

Grb

Gre za cesarjev grb, ki je posnetek srednjega grba istega cesarja iz leta 1806. Fotorekonstrukcija nam prikazuje grb v ovalu na katerem je črni dvoglavi cesarski orel. Tkanina je zaradi starosti pobledela, barve polj in figur pa inverzne. Orel nosi na prsih križ nemškega viteškega reda preko katerega leži grb (ščit) s tremi polji, ki predstavljajo habsburškega, avstrijskega in lotarinškega. V obliki venca, ki se zunaj prsnega ščita razteza preko peruti do repa, krasi orla deset grbov:

Na heraldični desni (heraldična desna stran je opazovalčeva leva in heraldična leva stran opazovalčeva desna):

Na heraldični levi:

grb na poklonitvenem prestolu iz leta 1814 grb cesarja Franca II. iz leta 1806
Grb na poklonitvenem prestolu 1814 in cesarjev grb iz leta 1806

Prestol si lahko ogledate v Mestnem muzeju Ljubljana na Gosposki ulici 15 med 12. majem in 31. oktobrom 2009.


prejšnji članek naslednji članek
seznam novic in člankov

slike imajo povečavo
Slovenska heraldika SLOVENSKI SPLETNI PORTAL O HERALDIKI IN VEKSILOLOGIJI Slovenska heraldika  |  www.grboslovje.si
©  Aleksander Hribovšek   2007-2018
elektronska pošta   aleksander@heraldica-slovenica.si
telefon   +386 41 597 821