Warning: include(struktura/yui.php): failed to open stream: No such file or directory in C:\xampp\htdocs\grboslovje.si\struktura\head.php on line 57

Warning: include(): Failed opening 'struktura/yui.php' for inclusion (include_path='C:\xampp\php\PEAR') in C:\xampp\htdocs\grboslovje.si\struktura\head.php on line 57
Slovenska heraldika SLOVENSKI SPLETNI PORTAL O HERALDIKI IN VEKSILOLOGIJI

Grb portala Slovenska heraldika

Register grbov Republike Slovenije

Izdelava grbov

Heraldica Slovenica

facebook

Grafični pregled razvoja grba Kranjske

18.06.09
Avtor: Aleksander Hribovšek

grb Kranjske grb Kranjske grb Kranjske grb Kranjske grb Kranjske grb Kranjske
Od leve proti desni: domnevni grb Kranjske iz 13. oziroma prve polovice 14. stoletja, grb med približno letoma 1364 in 1380, po približno letu 1380, po letu 1463, po letu 1836 in od druge polovice 19. st. dalje

Grafični pregled razvoja deželnega grba Kranjske temelji na večletni študiji različnih virov ob izdatni pomoči nizozemskih heraldikov v povezavi s Heroldom - nemškim združenjem za heraldiko in genealogijo, ki premorejo bogato zbirko do sedaj pri nas še nepoznanih heraldičnih almanahov oziroma grbovnih knjig Svetega rimskega cesarstva. Obširnejši članek na to temo je tudi že v nastajanju in bo še letos objavljen v strokovni literaturi in na našem portalu. Zgodovina grba se je že večkrat pojavila v različni literaturi vendar do sedaj brez konkretne slikovne podpore.

Kratko zgodovinsko ozadje in zgodovino grba si lahko preberete na naslednji povezavi:

V tokratnem članku smo se osredotočili le na izrise posameznih različic, ki temeljijo na njegovem razvoju v povezavi z različnimi mejniki v zgodovini grba Kranjske. Stilski izris grbov in barve približno odgovarjajo posameznim obdobjem, od stvarne preprostosti zgodnje gotike, do všečne zrele gotike in dovršenosti pozne gotike. Po srednjem veku se vsebina grba ni spreminljala do leta 1836, le stilski izris in oblika ščita sta sledila modnim smernicam renesanse, baroka in rokokoja.

grb Kranjske
Do prve polovice 14. stoletja je bil orel najverjetneje srebrne barve, brez krone in brez prsnega krajca.

grb Kranjske
Približno po letu 1364 se na sedaj modrem orlu pojavi srebrno-rdeče šahirana prsna prepona. Število razdelitev v dvovrstni šahovnici je bilo različno, vendar prsne prepone na grbu dosledno ne upodabljajo vedno.

grb Kranjske
Po letu 1369, zagotovo pa po letu 1380, se barva polja spremeni iz srebrne v zlato, vendar se ne uporablja dosledno in srečujemo grbe tudi s srebrnim poljem.

grb Kranjske
Leta 1463 je cesar Friderik III. izboljšal deželni grb, ki je dobil orla s srednjeveško cesarsko krono, doslej srebrno-rdeče šahirana prepona pa je bila nadomeščena z zlato-rdečo. Polje ščita ostane zlato. Na cesarjevi listini je orel upodobljen z 22-krat zlato-rdeče šahirano prsno prepono, na mojem izrisu le 14-krat. Število razdelitev v dvovrstni šahovnici je bilo zelo različno in nedosledno, prav tako tudi barva polja, kjer se je zaradi površnega prerisovanja novoveških umetnikov dostikrat pojavljala tudi v srebrni barvi.

grb Kranjske
Grb v barvah odloka dvorne pisarne cesarja Ferdinanda I. iz leta 1836, ki je zlato polje ščita spremenil v srebrno - kar je povzročilo hude proteste in spore -, prav tako tudi v dveh progah desetkrat srebrno-rdeče šahirana prepona, ki je bila prej zlato-rdeča.

grb Kranjske
Leta 1915 so prsni preponi še enkrat potrdili zlato barvo, ki jo je zopet nosila od približno druge polovice 19.st. dalje. Orla sva s soavtorjem umestila v t.i. slovenski ščit, ki je v uporabi v sodobni slovenski teritorialni heraldiki od devetdesetih let 20. stoletja dalje in ga je uvedel F. Valt Jurečič. Grb Kranjske je danes še vedno aktualen in bo vključen v marsikaterega izmed bodočih pokrajinskih grbov.


prejšnji članek naslednji članek
seznam novic in člankov

slike imajo povečavo
Slovenska heraldika SLOVENSKI SPLETNI PORTAL O HERALDIKI IN VEKSILOLOGIJI Slovenska heraldika  |  www.grboslovje.si
©  Aleksander Hribovšek   2007-2018
elektronska pošta   aleksander@heraldica-slovenica.si
telefon   +386 41 597 821