Slovenska heraldika SLOVENSKI SPLETNI PORTAL O HERALDIKI IN VEKSILOLOGIJI

Grb portala Slovenska heraldika

Register grbov Republike Slovenije

Izdelava grbov

Heraldica Slovenica

facebook

natečaj za novi slovenski grb Slovenska heraldika in magazinsko-izobraževalna oddaja Živa, RTS Maribor

Natečaj za novi slovenski grb

Natečaj slovenskega spletnega portala o heraldiki in magazinsko-izobraževalne oddaje Živa, RTS Maribor

09.11.09
Avtor: Aleksander Hribovšek

Spoštovani ljubitelji heraldike, heraldiki in vsi, ki jih ta veda zanima!

Vljudno vabljeni k sodelovanju na natečaju za "novi" slovenski grb, ki bo trajal od 9.11.2009 do 9.12.2009.

Natečaj je zgolj informativne narave z namenom iskanja najprimernejšega grba, ki bi vsebinsko, heraldično in zgodovinsko najbolje predstavil državo Slovenijo. Za natečaj smo se odločili, ker si Slovenija zasluži vsebinsko in heraldično primeren simbol (grb), ki ga že od samega nastanka države seveda ne premore. Beseda "novi" je zgoraj v navednicah, ker pravzaprav ne iščemo novega ampak grb nasploh. Zakaj? Parlament je leta 1991 uzakonil emblem, ki se podreja emblemografskim zakonitostim in nikakor ne heraldičnim, kljub temu, da je v zakonu o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi (ZGZH) iz leta 1994 zapisan in predstavljen kot grb.

Pogoji sodelovanja:

 1. svoje predloge za slovenski grb pošljite do 9.12.2009
 2. na elektronski naslov: aleksander.hribovsek@gmail.com
 3. grb naj bo upodobljen na ščitu heraldično priznane oblike, s heraldičnimi atributi in v heraldičnih barvah
 4. priponke z grbi naj bodo v enem od standardnih računalniških slikovnih formatov (.gif, .jpg, .png, .pdf, .bmp, .tif, .cdr, .ai)
 5. višina slike naj ne bo manjša od 300 slikovnih točk (pixlov)
 6. navedite tudi svoje podatke: ime, priimek in naslov (naslov ne bo objavljen)
 7. pošljete lahko tudi več kot en predlog

Komisija:

Objava in nagrade:

Zakaj torej "grb" Republike Slovenije ni grb?

znak Slovenije
Emblem Slovenije

Ni vse heraldika, kar je heraldiki podobno. V pol tisočletja od nastanka se je v njej nabralo zelo veliko različnih amaterskih tolmačenj in strokovno spornih rešitev, ki jih ta umetnost in hkrati (razmeroma eksaktna) veda kajpada ne more sprejeti. Še več, če vsakdanja praksa prinaša upodobitve vedno novih zamisli, ki s heraldičnimi zakonitostmi nimajo veliko skupnega, o pravilnem in odgovornem odnosu do heraldike seveda ne moremo govoriti. Bogata slovenska heraldična zgodovina nas zavezuje k spoštljivemu odnosu do heraldike kot enega izmed temeljev evropske in slovenske kulture. Naše heraldično izročilo je staro več kot osemsto let in nas potencialno postavlja ob bok ostalim evropskim nacijam, ki so glavne nosilke te plemenite tradicije.1

Vsi grafični znaki so lahko simbolnega pomena. V splošnem znakoslovju, ki ga soustvarjata heraldika in emblemografija, razlikujemo prvo od druge po tem, da je heraldika eksaktna (natančno opredeljena, jasna, dovršena in enkratna po svojem izrazu) veda s točno določeno izraznostjo in unikatno razlago. Heraldika ima družbeno in pravno konotacijo, njeno poslanstvo pa značaj nespremenljive stalnosti. V nasprotju z njo je emblemografija mnogo bolj splošna in pomensko odvisna od danih okoliščin. Zaradi tega ni eksaktna, dopušča več razlag in torej nima značaja stalnosti. Emblemografija skratka sodi v poljubno krašenje, poslovno oglaševanje (podjetniške znamke) in s tem v ekonomsko propagando nasploh, dalje v turistično in športno identifikacijsko simboliko (turistični znaki, športni znaki, klubske značke), oznake na uniformah vseh vrst ipd.1

"Grb" Republike Slovenije nima heraldično strokovnega opisa grba (blazona). Četudi bi ga hoteli naknadno zapisati, bi bilo kaj takega nemogoče zaradi same slike, ki ne sledi pravilom heraldične teorije. Ima pa geometrijski opis, kar ga uvršča med embleme.

Citiram2:

"Državni simboli

Uporabo grba, zastave in himne ureja zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi / Uradni list RS, Št. 67-2392/94, str.3715.
1. maja 2004 je Republika Slovenija postala članica Evropske unije. Z zastavo in himno Evropske unije izkazuje Republika Slovenija svoje članstvo v EU. Uporabo zastave in himne Evropske unije v Republiki Sloveniji ureja Uredba o uporabi zastave in himne Evropske unije v Republiki Sloveniji (Ur.l. RS, št. 38/2004).

Grb Slovenije ima obliko ščita. V sredini ščita je na modri podlagi lik Triglava v beli barvi, pod njim sta dve valoviti modri črti, ki ponazarjata morje in reke, nad njim pa so v obliki navzdol obrnjenega trikotnika razporejene tri zlate šesterokrake zvezde. Ščit je ob stranicah rdeče obrobljen. Grb se oblikuje po določenem geometrijskem in barvnem pravilu.

Tridimenzionalna podoba grba je razdeljena v gornji konkavni in spodnji konveksni del. Med njima je izveden mehek prehod, ki poteka diagonalno z leve in desne strani po zunanji stranici lika Triglava. Grafične linije grba tudi pri tridimenzionalni izvedbi določa "Geometrijsko pravilo za risanje grba"."


Prav tako bi morala tudi slikovna upodobitev državnega grba slediti pravilom heraldike, vendar jim ne:

Seznam najosnovnejših napak:

 1. "grb" nima heraldično priznane oblike ščita
 2. obroba ščita (rdeča) ni pravilno izvedena, heraldična obroba (št. 49) mora potekati po vseh treh stranicah ščita
 3. gora (Triglav) lebdi nad ščitovo obrobo
 4. "gora" je napačno naslikana v stilu izredno popačenega koničastega heraldičnega reza
 5. Triglav ni heraldični atribut, gora s tremi vrhovi se heraldično naslika popolnoma drugače
 6. "dve valoviti modri črti" naj bi predstavljali morje in reke, vendar lahko valovita tramova predstavljata le reke


Upam, da vas zgornje ocene in obrazložitve niso prestrašile. Sprejemamo vse predloge in zagotovo jih bo večina odličnih, zato še enkrat: vabljeni.

S spoštovanjem,
Aleksander Hribovšek in oddaja Živa

Opombe 1 Heraldika, http://www.grboslovje.si/shramba09/Heraldika.pdf
2 Vlada Republike Slovenije, državni simboli, http://www.vlada.si/si/o_sloveniji/politicni_sistem/drzavni_simboli/

prejšnji članek naslednji članek
seznam novic in člankov

slike imajo povečavo
Slovenska heraldika SLOVENSKI SPLETNI PORTAL O HERALDIKI IN VEKSILOLOGIJI Slovenska heraldika  |  www.grboslovje.si
©  Aleksander Hribovšek   2007-2018
elektronska pošta   aleksander@heraldica-slovenica.si
telefon   +386 41 597 821