Slovenska heraldika SLOVENSKI SPLETNI PORTAL O HERALDIKI IN VEKSILOLOGIJI

Grb portala Slovenska heraldika

Register grbov Republike Slovenije

Izdelava grbov

Heraldica Slovenica

facebook

grb občine Šentrupert

Novi grb občine Šentrupert

24.05.10
Avtor: Aleksander Hribovšek

Heraldiki na Slovenskem kaže vse bolje in bolje in to kljub temu, da se je država, z ukinitvijo registra in heraldične komisije, zavestno odpovedala ureditvi tega, nadvse pomembnega, področja. Vse občine v tem trenutku še ne posedujejo grbov, nekatere uporabljajo embleme, veliko občin pa ima in uporablja zgodovinske in novonastale grbe.

Da se stanje izboljšuje nam pričajo svetle in razgledane izjeme, ki si zadajo zahtevno nalogo izdelave občinskega grba. Takšna svetla točka je bila v zadnjem obdobju mlada občina Šentrupert, ki se, pod budnim očesom župana Ruperta Goleta in višjega svetovalca za okolje in prostor dr. Iztoka Kovačiča, ni zadovoljila s projektom izdelave povprečno nemarkantnega grba ali še huje historično nenavezanega emblema.

Novi grb je bil izdelan in z občinskim odlokom predstavljen 15.4.2010, še posebej pa se je pri izdelavi pazilo na to, da je njegova vsebina vezana na občino in njeno zgodovino, da je unikaten, markanten, estetski in seveda podrejen vsem pravilom heraldične teorije.

Izbor vsebine grba oziroma njegovih atributov je bil črpan posredno iz imena občine in neposredno in njenih zgodovinskih akterjev.

Zakaj lev in polmesec?

Ime Sv. Ruperta je bilo znano in čaščeno v slovenskih deželah severno od Drave, ki so od leta 811 spadale pod cerkveno oblast Solnograda, kjer je bil Sv. Rupert prvi škof in nato zavetnik škofije, stolnice in dežele. Solnograd je razširjal krščansko vero v Karantaniji že od srede 8. stoletja, nato pa od leta 796 svoje misijone raztegnil med panonske Slovence ob Blatnem jezeru. Tam je že Pribina postavil cerkev v čast Sv. Rupertu. Južno od Drave se je češčenje tega svetnika začelo širiti pod vplivom Sv. Eme, ki je rada dajala cerkvam, ki jih je ustanovila, za zavetnika Sv. Ruperta.

Glede na to, da so v grbih človeške heraldične figure v obliki svetnikov izredno pogosto zastopane, bi bila neposredna uporaba le-te primer nemarkantnosti in neprepoznavnosti med ostalimi. Enako bi se zgodilo v primeru uporabe najprepoznavnejše stavbe v občini, cerkve Sv. Ruperta. Vsebina grba se je zato raje naslonila neposredno na zgoraj omenjeno Sveto Emo, ki naj bi prinesla čaščenje Sv. Ruperta v današnje slovenske kraje.

Sveta Ema sama ni posedovala grba, ker je živela še v predheraldičnem obdobju. So ji pa posthumno več stoletij kasneje podelili fiktivnega, na katerega so se naslonili pri izdelavi grba občine Šentrupert.

Lev je kralj živali in simbol prevlade. Pripisujejo mu nadnaravne moči, tudi obrambo pred zlom. Takšne lastnosti so mu pripisovali že za časa stare mezopotamske kulture, kasneje pa tudi Asirci, Babilonci in širši maloazijski ter evropski prostor do današnjih dni. Kot takšnega ga interpretiramo v srednjeevropskem heraldičnem prostoru, kamor sodimo tudi Slovenci. Lev je tudi prastar heraldični atribut, ki je našel prostor v grbu občine Šentrupert in nam ohranja spomin ter hvaležnost Sveti Emi, ki je omogočila čaščenje Svetega Ruperta v naših krajih in hkrati spominja tudi na lokalno plemiško družino grofov Barbo, ki je pomembno vplivala na krajevno zgodovino, vendar ne gre za neposredno kopijo nobenega od teh levov. Lev je uporabljen kot atribut, ki spominja in nakazuje na bogato zgodovino ter glavne akterje teritorija, ki ga predstavlja.

Srebrn polmesec in barva ščitovega polja sta vzeta neposredno iz grba Svete Eme. Prav z uporabo polmeseca je bilo doseženo, da se grb razlikuje od ostalih grbov v katerih nastopajo levi in ga naredi edinstvenega, kar je v heradliki nujno.

fiktivni grb Svete Eme grb grofov Barbo
Fiktivni grb Svete Eme in grb grofov Barbo


Blazon grba občine Šentrupert

Na modrem polju ščita zlat rdeče opremljen lev z desno obrnjenim srebrnim krajcem (polmesecem) v desni šapi.

grb občine Šentrupert

Nekaj utrinkov iz notranjosti cerkve Sv. Ruperta

grb Barbo grb Barbo Barbo grb Turjaških grb Benetk
Grbi rodbine Barbo, Turjaških in Benetkprejšnji članek naslednji članek
seznam novic in člankov

slike imajo povečavo
Slovenska heraldika SLOVENSKI SPLETNI PORTAL O HERALDIKI IN VEKSILOLOGIJI Slovenska heraldika  |  www.grboslovje.si
©  Aleksander Hribovšek   2007-2018
elektronska pošta   aleksander@heraldica-slovenica.si
telefon   +386 41 597 821