Slovenska heraldika
Amandma C (Ur. l. RS, št. 1/91- I) k takratni slovenski ustavi l. 1991. Ukaz c. & kr. deželnega predsednika na Kranjskem, št. 5243/Mob l. 1916.

Amandma C (Ur. l. RS, št. 1/91- I) k takratni slovenski ustavi l. 1991 in Ukaz c. & kr. deželnega predsednika na Kranjskem, št. 5243/Mob l. 1916.

Resolucija Vrhovnega sovjeta Ruske sovjetske federativne socialistične republike z dne 22.08.1991. Zvezni ustavni zakon Ruske federacije z dne 25.12.2000.

Resolucija Vrhovnega sovjeta Ruske sovjetske federativne socialistične republike z dne 22.08.1991 in Zvezni ustavni zakon Ruske federacije z dne 25.12.2000 s prilogo.

Na vrh
×