Slovenska heraldika SLOVENSKI SPLETNI PORTAL O HERALDIKI IN VEKSILOLOGIJI

Grb portala Slovenska heraldika

Register grbov Republike Slovenije

Izdelava grbov

Heraldica Slovenica

facebook

Zastavoslovni sistem nacionalnih zastav

6.10.14
Avtor: Aleksander Hribovšek

Države s tradicijo in zgledno izdelanim nacionalnim zastavoslovjem uporabljajo več različnih "državnih" zastav (dejansko gre za več verzij nacionalne), ki so zastopane glede na kontekst in karakteristike uporabe. Za lažjo identifikacijo se je v zastavoslovju uveljavil sistem oznak, ki nam pomagajo razumeti namen uporabe in uporabnika določene zastave. Oznake je iznašel ameriški veksilolog Whitney Smith, ustanovni član Mednarodne federacije zastavoslovnih združenj (Fédération internationale des associations vexillologiques - FIAV) ter Severnoameriškega zastavoslovnega združenja (North American Vexillological Association - NAVA) in so mednarodno priznane.

Glede na uporabo poznamo šest osnovnih tipov oziroma verzij nacionalne zastave:

oznaka civilne oziroma nacionalne zastave civilna oziroma nacionalna zastava - v uporabi državljanov na kopnem

oznaka državne oziroma upravne zastave državna oziroma upravna zastava - v izključni uporabi organov državne uprave

oznaka vojaške zastave vojaška zastava - v uporabi kopenske vojske

oznaka civilne pomorske zastave civilna pomorska zastava - na zasebnih plovilih

oznaka državne pomorske zastave državna pomorska zastava - na državnih plovilih

oznaka vojaške pomorske zastave vojaška pomorska zastava - na plovilih vojne mornarice

V praksi se lahko oznake uporabljajo kombinirano, če se ena zastava uporablja na več področjih. Primer, če sta vojaška zastava in vojaška pomorska zastava enaki: oznaka vojaške zastave in vojaške pomorske zastave

Šestim osnovnim tipom navkljub sistem ni popoln. Nekatere države uporabljajo tudi tipe, ki so izven tega okvira, med drugim zastave civilnega in vojaškega letalstva ter vojaška zastava na premcu (plovila), imenovana tudi jack.
Vojaško zastavo na premcu ali jack dodajamo na spodnjih razpredelnicah kot sedmo zastavo (skrajno desno). Uporabljajo jih ladje in čolni Slovenske vojske ob nedeljah in praznikih, vojaških in drugih svečanostih. Zastava na premcu je izobešena od 8. ure zjutraj do sončnega zahoda.

Slovenija

slovenski osnovni tipi nacionalne zastave

Civilna in državna pomorska zastava je slovenska zastava v razmerju širine proti dolžini 3:2. Izjema je civilna ali državna pomorska zastava na čolnih. Po Pravilniku o čolnih in plavajočih napravah je čoln plovilo, ki meri v dolžino manj kot 24 metrov in uporablja slovensko zastavo v razmerju 2:1.

Norveška

norveški osnovni tipi nacionalne zastave

Nemčija

nemški osnovni tipi nacionalne zastave

Civilno zastavo imenujejo Nationalflagge, ki jo uporabljajo tudi kot civilno pomorsko zastavo. Bundesdienstflagge je upravna zastava, ki je v uporabi tudi kot državna pomorska zastava in vojaška zastava. Seekriegsflagge je vojaška pomorska zastava in Gösch vojaška zastava na premcu (jack).

Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske

britanski osnovni tipi nacionalne zastave

Britanska vojska uporablja zastavo v razmerju 3:2. Mornariške zastave imenujejo ensign. Tako je Red Ensign civilna pomorska zastava, Blue Ensign državna pomorska zastava in White Ensign vojaška pomorska zastava.


prejšnji članek naslednji članek
seznam novic in člankov

Slovenska heraldika SLOVENSKI SPLETNI PORTAL O HERALDIKI IN VEKSILOLOGIJI Slovenska heraldika  |  www.grboslovje.si
©  Aleksander Hribovšek   2007-2018
elektronska pošta   aleksander@heraldica-slovenica.si
telefon   +386 41 597 821