Slovenska heraldika SLOVENSKI SPLETNI PORTAL O HERALDIKI IN VEKSILOLOGIJI

Grb portala Slovenska heraldika

Register grbov Republike Slovenije

Izdelava grbov

Heraldica Slovenica

facebook

Zastavoslovni kodeks

15.5.14
Avtor: Aleksander Hribovšek
Zastava je večbarvni kos tkanine, ki je pritrjen na drog, običajno pravokotne oblike (ne vedno) ter nastopa kot simbol pripadnosti nekemu ozemlju, narodu, posamezniku in organizaciji ali pa služi kot sredstvo za signalno komuniciranje.

Kodeks

 1. Zastave ne smemo nikoli pohoditi!
 2. Zastava se nikoli ne sme dotakniti tal. Nikoli! Tudi med pripenjanjem na drog ne.
 3. Umazano in raztrgano zastavo je prepovedano izobešati ali imeti izobešeno.
 4. Zastave ne smemo nikoli onečastiti z dodajanjem ali risanjem oznak, insignij, črk, besed, številk, figur ali risb nanjo.
 5. Zastave ne smemo uporabljati kot oblačilo, posteljnino ali prt. V nobenem primeru je ne smemo uporabljati kot pregrinjalo govornikove mize, pulta, platform ali ostalih okrasnih dodatkov. Izjema je pokrita krsta.
 6. Zastava ne sme biti del atletskega dresa, na dres le dodamo znak, emblem itd.
 7. Zastave se ne sme tiskati na embalažo, ki jo po uporabi zavržemo: škatle, robčki itd.
 8. Zastave ne smemo nikoli pripeti na pokrov motorja, streho in bok avta, vlaka ali plovila. Vedno mora plapolati na stabilnem, čvrstem drogu.
 9. Zastave ne smemo nikoli izobesiti z ležečim grbom. To predstavlja smrt ali poraz lastnika oziroma nosilca grba.
 10. Zastava je simbol, ki je narejen za plapolanje. Prisilno vpetje na vetrnem koncu (desnem), ki bi moral biti prost, je v nasprotju z njenim bistvom.
 11. Značke oziroma priponke v obliki zastav se nosijo na zaslecu oziroma zavihku suknjiča v bližini srca.
 12. Kadar zastava ni izobešena, mora biti zvita ali zložena v svoji embalaži, predalu ali tulcu ter shranjena v za to primernem prostoru.

lega grba lega grba
Zastave ne smemo nikoli izobesiti z ležečim grbom! To predstavlja smrt ali poraz lastnika grba.


Zlaganje zastave Zlaganje zastave
Dva načina skrbnega zlaganja zastave
Zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi (ZGZH)

26. člen

Z denarno kaznijo najmanj 150.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba:
1. če uporablja grb, zastavo ali slovensko narodno zastavo v obliki ali z vsebino, ki je v nasprotju z ustavo Republike Slovenije oziroma s tem zakonom (2. in 3. člen);
2. če zavaruje ali uporablja kot znamko, model oziroma vzorec ter za označevanje blaga ali storitev grb, zastavo ali njune sestavne dele, slovensko narodno zastavo ter besedilo in notni zapis melodije himne (prvi odstavek 8. člena);
3. če izvaja himno z namenom tržnega oglaševanja oziroma zaznamovanja storitev (tretji odstavek 20. člena).

Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje zasebnik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz 1. in 2. točke prvega odstavka tega člena.

27. člen

Z denarno kaznijo najmanj 150.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba:
1. če uporablja grb, zastavo ali slovensko narodno zastavo, ki so poškodovani ali po zunanjosti neprimerni za uporabo (prvi odstavek 7. člena);
2. če uporablja grb, zastavo ali slovensko narodno zastavo v nasprotju z javnim redom ali tako, da krni ugled Republike Slovenije (drugi odstavek 7. člena).

Z denarno kaznijo najmanj 15.000 tolarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
Z denarno kaznijo najmanj 15.000 tolarjev se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

Zakon o varstvu javnega reda in miru (ZJRM-1)

4. člen

(1) Zastave tujih držav se lahko izobesijo tako, da so javno vidne ob uradnih ali delovnih obiskih šefov držav, uradnih delegacij ali uradnih predstavnikov zakonodajnih, sodnih ali izvršilnih organov tujih držav, ob mednarodnih srečanjih in mednarodnih športnih ali drugih javnih prireditvah ali javnih shodih z mednarodno udeležbo ter pred hoteli in drugimi objekti, kjer se z izobešanjem označuje njihova namembnost.
(2) Zastave tujih držav se lahko izobesijo samo, če se s tem ne krni ugleda Republike Slovenije ali tuje države, smiselno na krajih in na način, kot ga določa predpis, ki ureja izobešanje zastave Republike Slovenije.

14. člen

(1) Kdor izobesi tujo zastavo v nasprotju s 4. členom tega zakona ali izobesi tujo zastavo, ki je poškodovana ali drugače neprimerna, se kaznuje z globo 10.000 tolarjev.
(2) Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka, se kaznuje z globo 100.000 tolarjev.
(3) Odgovorna oseba pravne osebe ali podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, iz prvega odstavka tega člena, se kaznuje z globo 30.000 tolarjev.

15. člen

Kdor na javnem kraju namenoma zažge ali kako drugače poškoduje ali uniči zastavo ali grb Republike Slovenije, zastavo Evropske unije ali zastavo druge države, se kaznuje z globo 50.000 tolarjev.

prejšnji članek naslednji članek
seznam novic in člankov

Slovenska heraldika SLOVENSKI SPLETNI PORTAL O HERALDIKI IN VEKSILOLOGIJI Slovenska heraldika  |  www.grboslovje.si
©  Aleksander Hribovšek   2007-2018
elektronska pošta   aleksander@heraldica-slovenica.si
telefon   +386 41 597 821