Slovenska heraldika

Na krilih kranjskega orla

11. 7. 2014
Avtor: Blaž Karlin

Junija vsako leto Slovenci praznujemo ustanovitev lastne narodne države. Ob tem igrata med ljudmi pomembno povezovalno vlogo zlasti naš grb in zastava. Tako si vsaj mislimo. Razburjenje ob nedavni nogometni tekmi na drugem koncu sveta nas je namreč spomnilo, da smo tudi na ravni naše narodne in državne simbolike še vedno v tranziciji.

Časopisi so poročali o incidentu, da so nekateri slovenski navijači iz vrst zdomcev na tribuni razvili ogromno slovensko zastavo z modrim orlom namesto z uradnim državnim grbom. Novinarji so govorili o domobranski zastavi, domobranskem grbu in domobranski provokaciji. Potezo so kritizirali tudi športni in politični funkcionarji, z negativno obravnavo dogodka so zraven pritegnili še v televizijskih poročilih. Kakšna kulturna raven je po tem medijsko spodbujenem obsojanju sledila v razpravah na družabnih omrežjih, ni težko uganiti.

Količina pozornosti, ki je bila namenjena povsem obrobnemu dogodku, in intenzivnost čustvenih odzivov nanj, sta nehote razkrila še eno nerešeno vprašanje slovenske tranzicije: problem z državno simboliko.

Pogosto se pritožujemo nad našo nizko domovinsko in državljansko zavestjo, vendar na koncu ostanemo le pri površinskem jamranju. Če pa je že samo ena zastava povzročila tako divje in nekontrolirane reakcije medijske in splošne javnosti, gre očitno za problem z dosti globljimi koreninami.

Nepoznavanje naše zgodovine nam sicer lahko služi kot izgovor, zagotovo pa ne more biti glavni in edini razlog za naš destruktiven odnos do lastnega naroda, države in nas samih. Vprašati se je potrebno, zakaj so novinarji eden za drugim zgroženi ponavljali napačne agencijske novice? Ali zakaj funkcionarji vseh vrst v narodnih simbolih vidijo grozeče prikazni svojih ideoloških nasprotnikov?

Zastava z nogometne tekme v Argentini 7. junija 2014: slovenski narodni zastavi je dodan grb Kranjske v izrisu iz časa druge svetovne vojne (vir: Facebook).

Zastava z nogometne tekme v Argentini 7. junija 2014: slovenski narodni zastavi je dodan grb Kranjske v izrisu iz časa druge svetovne vojne (vir: Facebook).

Grb Kranjske na stropu kapele na Ljubljanskem gradu iz 1742-1747 in nad vhodom v Narodni muzej Slovenije iz 1887 (foto: Aleksander Hribovšek).

Grb Kranjske na stropu kapele na Ljubljanskem gradu iz 1742-1747 in nad vhodom v Narodni muzej Slovenije iz 1887 (foto: Aleksander Hribovšek).

Grb Kranjske na fasadi cerkve na Javorci iz 1916 in na fasadi Pravne fakultete v Ljubljani iz 1908 (foto: Aleksander Hribovšek).

Grb Kranjske na fasadi cerkve na Javorci iz 1916 in na fasadi Pravne fakultete v Ljubljani iz 1908 (foto: Aleksander Hribovšek).

Grb Kraljevine Jugoslavije, fotografirano 2013 (vir: splet).

Grb Kraljevine Jugoslavije, fotografirano 2013 (vir: splet).

Grb Kranjske na praporu Društva ljubljanskih ostrostrelcev iz 1862 (foto: Aleksander Hribovšek) in v rodbinskem grbu kraljeve družine Karađorđević iz 1922 (vir: Facebook).

Grb Kranjske na praporu Društva ljubljanskih ostrostrelcev iz 1862 (foto: Aleksander Hribovšek) in v rodbinskem grbu kraljeve družine Karađorđević iz 1922 (vir: Facebook).

Grb Kranjske po letu 1836, iz katerega izvirajo barve slovenske narodne zastave, in heraldično pravilno izrisan grb Republike Slovenije; ker Triglav ni heraldičen atribut, ga nadomeščajo tri gore (izris: Aleksander Hribovšek, vir: www.grboslovje.si).

Grb Kranjske po letu 1836, iz katerega izvirajo barve slovenske narodne zastave, in heraldično pravilno izrisan grb Republike Slovenije; ker Triglav ni heraldičen atribut, ga nadomeščajo tri gore (izris: Aleksander Hribovšek, vir: www.grboslovje.si).

Simboli za krasni novi družbeni red

Po drugi svetovni vojni je bila čista slovenska narodna zastava iz političnih razlogov s strani novih oblasti razglašena za domobransko. Slovenska republiška zastava je po drugi strani kot prej partizanska ostala sestavljena iz narodne zastave in rdeče zvezde. S tem se je poprej enoten narodni simbol ideološko degardiralo, več desetletij trajajoča simbolna indoktrinacija pa je svoje sledi pustila tudi v narodovem spominu.

Podobno je bilo tudi z republiškim grbom. Razvije se iz znaka revolucionarnega odporniškega gibanja Osvobodilne fronte s Triglavom v sredini. Po sovjetskem zgledu je bilo izvedeno tudi oblikovanje, zato ne gre za grb v pravem pomenu, ampak po pravilih heraldične stroke zgolj za znak.

Republiški grb in republiška zastava ostaneta nespremenjena do prelomnega leta 1991, ko je ob izbiranju novih državnih simbolov naši tradicionalni narodni simboliki prizadejan nov udarec.

Osamosvojitvena koalicija DEMOS v tedanji tridomni skupščini ni imela absolutne večine, zato je lahko opozicija pod vodstvom prenovljenih komunistov (SDP) ter ob podpori t. i. mladih liberalcev (LDS) in socialistov (SSS) preprečila, da bi se narodno zastavo brez dodatkov sprejelo za državno zastavo. Ponovno je obveljal argument iz leta 1945, da gre za belogardistično zastavo, ker so jo med drugo svetovno vojno uporabljali nasprotniki revolucije. Prepričevanje, da so domobranci uporabljali narodne in ne ideološke simbole, žal ni prestalo demokratičnega preizkusa.

Tako smo zapravili edinstveno zgodovinsko priložnost, da bi naša skoraj 150 let stara narodna zastava postala tudi zastava suverene slovenske države. Narodno zastavo smo sicer zapisali v Zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi (ZGZH), vendar je ostala le še mrtva črka na papirju. Danes je nihče več ne uporablja, marsikdo več niti ne ve, da je sploh kdaj obstajala.

Malo pozneje, leta 1991, nas namreč je pri mednarodni uveljavitvi čiste belo-modre-rdeče zastave prehitela Rusija. Grenak občutek razočaranja je še poglobilo dejstvo, da je starejšo in avtohtono slovensko zastavo, ki se je razvila iz kranjskega grba z modrim orlom, prehitela zastava, ki izvorno niti ni bila ruska.

Ruski car Peter Veliki je namreč po vzoru nizozemske zastave oblikoval belo-modro-rdečo zastavo ruskega trgovskega ladjevja, t. i. civilno pomorsko zastavo, ki pa je postala ruska narodna zastava šele leta 1896 in je bila v rabi le do revolucije 1917. Slovenska narodna zastava tako ne le, da ni ruska, kot se ji pogosto očita, ampak je od ruske tudi starejša. Šele avgusta 1991, torej dva meseca za nami, se ruski narod ponovno odloči za državno uzakonitev belo-modre-rdeče zastave kot narodne in ji kot taki v mednarodnem prostoru zagotovi rusko identiteto.

Slovenska narodna zastava v vojni za Slovenijo leta 1991 (vir: splet).

Slovenska narodna zastava v vojni za Slovenijo leta 1991 (vir: splet).

Slovenska narodna zastava z grbom Kranjske (izrez), junij 2014, Buenos Aires, Argentina (vir: Facebook).

Slovenska narodna zastava z grbom Kranjske (izrez), junij 2014, Buenos Aires, Argentina (vir: Facebook).

Narodne korenine kot temelj prihodnje državne identitete

Etnolog Damjan J. Ovsec je poleti 1991 po celotni Sloveniji opravil anketo, ki je dala zanimive in hkrati zaskrbljujoče rezultate. Ko je ljudi različnih poklicev in starosti spraševal o pravilnem zaporedju barv na slovenski zastavi, je bilo napačnih odgovorov čez 80 %, največ pravilnih odgovorov pa je prišlo iz vrst najstarejših anketirancev. Tako lahko ugotovimo, da smo Slovenci sami v razdobju le par generacij z raznarodovalnimi in ideološko motiviranimi politikami uspeli skoraj popolnoma uničiti vezi med našimi ljudmi in simboli.

Dokler bodo novinarji in politiki na narodne simbole gledali z ideološkimi očali, bomo preko novic na zavestni in podzavestni ravni še naprej prisiljeni dnevno podoživljati potvorjeno zgodovino. Čeprav je upodobitev, izrisov in druge rabe kranjskega deželnega grba zaradi njegove bogate zgodovine nič koliko, večina naših politikov pozna le njegov domobranski izris. Za ozke politične interese je kljub svoji večstoletni tradiciji in velikemu pomenu za narod kranjski orel pač moral postati domobranski in s tem predmet ostrih kritik in avtomatičnih zavračanj. Najprej leta 1945, nato leta 1991 in nazadnje še leta 2014.

Si predstavljate, da bi Hrvate začeli prepričevati, da je njihova rdeče-bela šahovnica ustaška? Srbe, da je njihov beli orel četniški? Nemce, da je njihov črni orel nacističen? Ali državljane vseh novonastalih evropskih držav v nekdanjem vzhodnem bloku, ki so se po propadu komunizma vrnili k svojim narodnim simbolom, da uporabljajo nacistično ali fašistično simboliko? Seveda ne. Saj bi se pred tujo javnostjo osmešili.

Slovenska narodna zastava na vrhu Triglava junija 1991 (foto: Joco Žnidaršič).

Slovenska narodna zastava na vrhu Triglava junija 1991 (foto: Joco Žnidaršič).

Na vrh
×