Slovenska heraldika

Pokrajine Republike Slovenije grbi in zastave

Klasična zastava Vzhodne

Klasična zastava Vzhodne

Heraldična zastava Vzhodne

Heraldična zastava Vzhodne

Zastava Maribora

Zastava Maribora

Klasična zastava Pomurja

Klasična zastava Pomurja

Heraldična zastava Pomurja

Heraldična zastava Pomurja

Klasična zastava Prekmurja

Klasična zastava Prekmurja

Heraldična zastava Prekmurja

Heraldična zastava Prekmurja

Klasična zastava Štajerske

Klasična zastava Štajerske

Heraldična zastava Štajerske

Heraldična zastava Štajerske

Klasična zastava Savinjske

Klasična zastava Savinjske

Heraldična zastava Savinjske

Heraldična zastava Savinjske

Klasična zastava Koroške

Klasična zastava Koroške

Heraldična zastava Koroške

Heraldična zastava Koroške

Klasična zastava Koroško-šaleške

Klasična zastava Koroško-šaleške

Heraldična zastava Koroško-šaleške

Heraldična zastava Koroško-šaleške

Klasična zastava Zasavsko-posavske

Klasična zastava Zasavsko-posavske

Heraldična zastava Zasavsko-posavskee

Heraldična zastava Zasavsko-posavske

Klasična zastava Zasavske

Klasična zastava Zasavske

Heraldična zastava Zasavske

Heraldična zastava Zasavske

Klasična zastava Posavske

Klasična zastava Posavske

Heraldična zastava Posavske

Heraldična zastava Posavske

Pokrajine

Zahodna Slovenija   Srednja Slovenija
×