Slovenska heraldika SLOVENSKI SPLETNI PORTAL O HERALDIKI IN VEKSILOLOGIJI

Grb portala Slovenska heraldika

Register grbov Republike Slovenije

Izdelava grbov

Heraldica Slovenica

facebook

Velikost in stil posameznih komponent grba skozi zgodovino

Velikostno razmerje sestavnih delov grba se je skozi stoletja pogosto spreminjalo.


1.

razmerje - zgodnja gotika razmerje - zgodnja gotika

V obdobju zgodnje gotike (12.-13. stoletje) so bili trikotni ščit, lončasti šlem in šlemni okras v razmerju 2:1:1.


2.

razmerje - zrela gotika, začetek razmerje - zrela gotika, konec

Kasneje se je v obdobju zrele gotike (14. stoletje) pomen šlemnega okrasa povečal in s tem tudi razmerje med posameznimi deli. Ščit, vedrasti šlem in šlemni okras so bili v začetku v razmerju 3:2:3 (ogrinjalo 2), proti koncu zrele gotike pa že 2:2:4 (ogrinjalo 2)


3.

razmerje - pozna gotika

Pozna gotika (15. stoletje) je posvečala pozornost ščitu in ga po velikosti izenačila s šlemnim okrasom, tako da je nastalo razmerje 3:2:3, (ogrinjalo 3-4) konec stoletja pa tudi že 5.3:4.


4.

razmerje - renesansa

Zgodnja renesansa (začetek 16. stoletja) je ohranila razmerje iz konca 15. stoletja 5:3:4 (ogrinjalo 4-5). V pozni renesansi (konec 16. stoletja) pa je bilo opazno zmanjševanje ščitov na račun povečevanja šlemnega okrasa. Razmerje med ščitom, rešetastim šlemom in šlemnim okrasom je bilo 5:4:6 (ogrinjalo 4-5).


5.

razmerje - barok, rokoko

Izrazito slaba razmerja so se pojavila v obdobju baroka, rokokoja in klasicizma. Zmanjševati se je začel pomen šlemnega okrasa in šlema. Razmerje v baroku in rokokoju je bilo 5:2:3 (ogrinjalo 3-4).


6.

razmerje - klasicizem

V klasicizmu pa 5:2:3 (ogrinjalo 3-5).


7.

razmerje - moderno
razmerje - moderno v nagnjeni postavitvi

Moderno grboslovje je prevzelo harmonično razmerje pozne gotike 3:2:3 (ogrinjalo 4-5), kjer leži sredina popolnega grba sredi šlema.

Vir LEONHARD, W. Das grosse Buch der Wappenkunst, Augsburg: Bechtermünz, 1978
Slovenska heraldika SLOVENSKI SPLETNI PORTAL O HERALDIKI IN VEKSILOLOGIJI Slovenska heraldika  |  www.grboslovje.si
©  Aleksander Hribovšek   2007-2018
elektronska pošta   aleksander@heraldica-slovenica.si
telefon   +386 41 597 821