Slovenska heraldika SLOVENSKI SPLETNI PORTAL O HERALDIKI IN VEKSILOLOGIJI

Grb portala Slovenska heraldika

Register grbov Republike Slovenije

Izdelava grbov

Heraldica Slovenica

facebook

Razvoj heraldike - turnirska heraldika

Razvoj med leti 1300 in 1500

Friderik II. Celjski na turnirju, iz Kronike koncilja v Konstanzi 1414 - 1418
Friderik II. Celjski na turnirju, iz
Kronike koncilja v Konstanzi 1414 - 1418

To obdobje pomeni razcvet grboslovja in vse se je vrtelo okoli turnirjev. Na njih je običajno sodelovalo veliko število vitezov, ki jih je bilo potrebno pred tekmovanjem registrirati in jim zaradi boljše razpoznavnosti na tekmovališču dodeliti šlemni okras. Vse to je opravil herold oziroma glasnik, ki je bil v službi pri določenem plemiču.

Nato je prišlo do tesnejše povezave med lastnikom grba in podobo na ščitu. Ta naj bi označevala in predstavljala tiste lastnosti, ki resnično zaznamujejo njenega lastnika, kar je bilo v obdobju bojne heraldike manj izrazito, saj so v grbih prevladovale bojne podobe ali celo nekateri naravni elementi, ki so označevali bojevitost vojaškega oddelka oz. predstavljali lastnosti ozemlja, s katerega so prihajali. Heraldika je dobivala vedno večje razsežnosti, ne samo z označevanjem lastnikovih lastnosti, temveč tudi z novimi kombinacijami različnih heraldičnih podob.

V slovenskih deželah beležimo ravno v tem obdobju prve evidenčno urejene heraldične zbornike.

Vir STANIČ, R., JAKOPIČ, T., LEČNIK, A. Osnove heraldike in istovetnostni simboli slovenskih občin, Ljubljana: Lečnik, Heraldica Slovenica, 2005
JUREČIČ, V. http://www.heraldika.si (uporabljeno 2007-10-13).
Slovenska heraldika SLOVENSKI SPLETNI PORTAL O HERALDIKI IN VEKSILOLOGIJI Slovenska heraldika  |  www.grboslovje.si
©  Aleksander Hribovšek   2007-2018
elektronska pošta   aleksander@heraldica-slovenica.si
telefon   +386 41 597 821