Slovenska heraldika SLOVENSKI SPLETNI PORTAL O HERALDIKI IN VEKSILOLOGIJI

Grb portala Slovenska heraldika

Register grbov Republike Slovenije

Izdelava grbov

Heraldica Slovenica

facebook

Razvoj heraldike - diplomska heraldika in restitucija

Razvoj po 15. stoletju

grb Slovenske krajine; Opus insignium armorumque, J. V .Valvasor, 1687 - 1688 (1993)
Grb Slovenske krajine
grb dežele Istre; Oesterreichisch-Ungarische Wappenrolle, H. Ströhl, Dunaj 1900
Grb Istre

Po srednjem veku se je način vojskovanja temeljito spremenil in končalo se je obdobje turnirjev ter z njimi povezane heraldike. Ob prezentativni vlogi posameznika so postajali grbi v tem obdobju čedalje bolj okrasni element številnih dvorcev in gradov, pojavljali so se tudi na spomenikih, nagrobnikih, pečatih, slovesnih listinah in drugod. Plemiški grbi so se redno beležili v plemiških knjigah (plemiških leksikonih in zbornikih), grbi meščanskega izvora pa ne, zato se je slednjih ohranilo manj.

Novost, ki jo je uvedlo grboslovje, je razkošno okrasje grbov. Grbi so postajali čedalje bogatejši in razdeljeni na vedno več polj, v premem sorazmerju z bogastvom njihovega lastnika. Začela se je doba heraldične dekadence, ki so jo na svoj način zaznamovala umetnostna obdobja od renesanse, baroka, rokokoja do empira in klasicizma. Ker so grbi postajali pravi umetniški izdelki in ne več grbi v prvotnem pomenu, je bilo zanimanje za tako "umetnost" zlasti v 17. stoletju zelo razširjeno.

Hud udarec je heraldiki zadal Napoleon z uvedbo heraldično nesprejemljivih elementov. Leta 1806 je bilo konec Svetega rimskega cesarstva in leta 1848 formalno odpravljeno plemstvo. Letu 1853 navkljub, ko je nastalo največ heraldične teorije, se je heraldika počasi umikala v ozadje. Devetnajsto stoletje je namenjalo posebno pozornost raziskovanju in razvoju deželnih grbov, konec istega stoletja pa so nastala številna plemiško-genealoška društva, ki še danes ohranjajo heraldično tradicijo.

Približno leta 1970 se je začelo novo obdobje, in sicer, obdobje restituirane heraldike, ko so heraldični strokovnjaki na novo začeli heraldiko na temeljih njenega "zlatega obdobja" s konca 15. stoletja oziroma leta 1480. Tako so danes v heraldiko sprejeti samo tisti elementi, ki jih je poznalo to obdobje. Lahko bi rekli, da je heraldika z uvedbo heraldične teorije na podlagi 15. stoletja in z razvijajočim se heraldičnim pravom odpravila vse tiste elemente, ki so povzročili njeno dekadenco in počasno izgubljanje identitete.

Vir STANIČ, R., JAKOPIČ, T., LEČNIK, A. Osnove heraldike in istovetnostni simboli slovenskih občin, Ljubljana: Lečnik, Heraldica Slovenica, 2005
JUREČIČ, V. http://www.heraldika.si (uporabljeno 2007-10-13).
Slovenska heraldika SLOVENSKI SPLETNI PORTAL O HERALDIKI IN VEKSILOLOGIJI Slovenska heraldika  |  www.grboslovje.si
©  Aleksander Hribovšek   2007-2018
elektronska pošta   aleksander@heraldica-slovenica.si
telefon   +386 41 597 821