Slovenska heraldika SLOVENSKI SPLETNI PORTAL O HERALDIKI IN VEKSILOLOGIJI

Grb portala Slovenska heraldika

Register grbov Republike Slovenije

Izdelava grbov

Heraldica Slovenica

facebook

Blazon grba

Na srebrnem polju ščita rdeča škarnica, na dnu zeleni heraldični trohrib prekrit s srebrnim valovitim tramom. Nad trohribom lebdi modri bosi trinožnik, katerega noge so obrnjene v heraldično levo.

Slovenska heraldika

Registriran 22.12.2009

slike imajo povečavo

GRB

Športno društvo Breginjski kot

Grb Športnega društva Breginjski kot

nazaj na seznam grbov

Slovenska heraldika SLOVENSKI SPLETNI PORTAL O HERALDIKI IN VEKSILOLOGIJI Slovenska heraldika  |  www.grboslovje.si
©  Aleksander Hribovšek   2007-2018
elektronska pošta   aleksander@heraldica-slovenica.si
telefon   +386 41 597 821