Slovenska heraldika SLOVENSKI SPLETNI PORTAL O HERALDIKI IN VEKSILOLOGIJI

Grb portala Slovenska heraldika

Register grbov Republike Slovenije

Izdelava grbov

Heraldica Slovenica

facebook

Blazon grba

Na modrem polju ščita srebrn stolp s štirimi cinami, ki ima v pritličju na dvignjenem pragu odprta polkrožna vrata z dvignjeno zlato zaporno rešetko. Pod cinami nad vrati je dvodelno polkrožno okno. Desno od stolpa lebdi zlato sonce, levo pa desno obrnjen srebrn krajec. Stolp stoji na zelenem heraldičnem hribčku, na polju katerega lebdita prekrižana zlata žitna klasa, nad njima pa zlat grozd.

Slovenska heraldika

Registriran 10.3.2010

slike imajo povečavo

GRB

Občina Ormož

Grb občine Ormož

nazaj na seznam grbov

Slovenska heraldika SLOVENSKI SPLETNI PORTAL O HERALDIKI IN VEKSILOLOGIJI Slovenska heraldika  |  www.grboslovje.si
©  Aleksander Hribovšek   2007-2018
elektronska pošta   aleksander@heraldica-slovenica.si
telefon   +386 41 597 821