Slovenska heraldika SLOVENSKI SPLETNI PORTAL O HERALDIKI IN VEKSILOLOGIJI

Grb portala Slovenska heraldika

Register grbov Republike Slovenije

Izdelava grbov

Heraldica Slovenica

facebook

Zgradba in glavni sestavni deli grba

Popolni grb, kot ga poznamo danes, se je izoblikoval že v obdobju turnirske heraldike. Sestavljen je iz dveh glavnih komponent, ščita in okrasja. Okrasje predstavljajo šlem, ogrinjalo in šlemni okras. Sredi 13. stoletja sta obe glavni komponenti predstavljali viteško zaščito in njegovo obrambno orožje. Iz celote je nato nastala standardna podoba grba.

sestavni deli grba

Razkošno okrasje grbov

Razkošno okrasje kot primer na grbu kraljevine Prusije:

razkošno okrasje grba - grb Kraljevine Prusije

Več o pravilih zgradbe grba:

Vir LEONHARD, W. Das grosse Buch der Wappenkunst, Augsburg: Bechtermünz, 1978
STANIČ, R., JAKOPIČ, T., LEČNIK, A. Osnove heraldike in istovetnostni simboli slovenskih občin, Ljubljana: Lečnik, Heraldica Slovenica, 2005
JUREČIČ, V. http://www.heraldika.si (uporabljeno 2007-10-13).
Slovenska heraldika SLOVENSKI SPLETNI PORTAL O HERALDIKI IN VEKSILOLOGIJI Slovenska heraldika  |  www.grboslovje.si
©  Aleksander Hribovšek   2007-2018
elektronska pošta   aleksander@heraldica-slovenica.si
telefon   +386 41 597 821