Slovenska heraldika
Sestavni deli grba
Razkošno okrasje v grbu kraljevine Prusije. Hugo Gerard Ströhl, Deutsche Wappenrolle, Wappen von Deutschen Reiches und seiner Bundesstaaten, 1897.

Razkošno okrasje grbov

V času diplomske heraldike se je začelo obdobje prizadevanja za čim bogatejše in razkošnejše grbe, ki zrcalijo vpliv in moč njihovih lastnikov. Razkošno okrasje začne v 16. stoletju uporabljati visoko plemstvo, kasneje pa tudi nižje plemstvo.

Razkošno okrasje grba predstavljajo ščitonosci (varuhi ščita), postament, plašč, ponjava, zastave, prapori, odličja, devize (rek, moto) in niso heraldično nujno potreben ali bistven del celovitega grba.

Viri

STANIČ, R., JAKOPIČ, T., LEČNIK, A. Osnove heraldike in istovetnostni simboli slovenskih občin, Ljubljana: Lečnik, Heraldica Slovenica, 2005
JUREČIČ, V. http://www.heraldika.si (uporabljeno 2007-10-13).
HILDEBRANDT, A. M. Handbuch der Heraldik - Wappenfibel, Verlag: Neustadt an der Aisch, Verlag Degener & Co., 1967

×