Grb portala Slovenska heraldika

Slovenska heraldika

SLOVENSKI SPLETNI PORTAL O HERALDIKI IN VEKSILOLOGIJI

Grb portala Slovenska heraldika

Register grbov Republike Slovenije

Izdelava grbov

Heraldica Slovenica

facebook

Register grbov Slovenije

Register grbov Slovenije

Za vpis v heraldični register morajo biti grbi izdelani oziroma izrisani po zakonitostih restituirane heraldične teorije slovenskega grboslovja, razen v primeru, da gre za zgodovinski grb izpričan z grbovnico.

Teorija, smernice in minimalne zahteve so zbrane v gradivu nekdanje heraldično-veksilološko-sigilografske komisije Arhiva Republike Slovenije:

znak Slovenije

Register grbov Republike Slovenije


teritorialni grbi rodbinski grbi korporacijski grbi

  ©  Aleksander Hribovšek   2007-2017   Slovenska heraldika  |  www.grboslovje.si   elektronska pošta   aleksander.hribovsek@gmail.com   telefon   +386 41 597 821