Warning: include(struktura/yui.php): failed to open stream: No such file or directory in C:\xampp\htdocs\grboslovje.si\struktura\head.php on line 57

Warning: include(): Failed opening 'struktura/yui.php' for inclusion (include_path='C:\xampp\php\PEAR') in C:\xampp\htdocs\grboslovje.si\struktura\head.php on line 57
Slovenska heraldika SLOVENSKI SPLETNI PORTAL O HERALDIKI IN VEKSILOLOGIJI

Grb portala Slovenska heraldika

Register grbov Republike Slovenije

Izdelava grbov

Heraldica Slovenica

facebook

Labodji spev heraldične komisije in registra grbov

25.08.09
Avtor: Aleksander Hribovšek

Arhiv Republike Slovenije Arhiv Republike Slovenije

Doživeli smo neslavni konec Komisije za presojo heraldične, veksilološke in sigilografske ustreznosti javnih simbolov, grbov, zastav, pečatov, žigov in štampiljk pri Arhivu Republike Slovenije. Tisti, ki smo bili udeleženi pri projektu (sam sem se Komisiji pridružil kot zadnji v letu 2008) ureditve teritorialne heraldike na Slovenskem, smo v zadnjih dveh letih postavili slovenske heraldične temelje oziroma strokovne osnove za presojo javnih simbolov pred vpisom v register. Register javnih simbolov, grbov, zastav, pečatov, žigov in štampiljk Arhiva Republike Slovenije naj bi bila institucija, ki bi na podlagi heraldičnih kriterijev vodila slovenske teritorialne grbe, zanj pa bi naj bila odgovorna Komisija.

Obstaja upravičen strah, da bo odnos do slovenske heraldike ostal na takšnem nivoju kot je bil do sedaj - amaterski in nestrokoven, slovenski grbi pa zapostavljeni in odrinjeni in to kljub temu, da imamo izredno bogato heraldično zgodovino. Država, ki bi ji moralo biti mar za ta del svoje lastne zgodovine, pa molči oziroma nima znanja, da bi se tega zavedala in kaj ukrenila.

In kaj naj bi bil vzrok za opustitev projekta, ki bi nas postavil ob bok vsem evropskim državam, tudi takšnim, kot so npr. Slovaška ali Latvija, ki so svoje grbe uredile že pred več kot desetletjem?

Direktor Arhiva RS dr. Matevž Košir je 11.8.2009 imenoval novo komisijo za presojo javnih simbolov (in ob tem razpustil staro), ki bo vsebovala predsednika, dva strokovna člana, predstavnika Ministrstva za notranje zadeve in Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj. Zadnja dva organa morata šele imenovati nova predstavnika in vprašanje je, kdaj bo komisija sploh lahko začela delati v polni sestavi. Običajno se imenovanje članov zelo zavleče, glede na to, da Ministrstvo za notranje zadeve še po treh letih ni imenovalo svojega člana v prvo Komisijo!

Nova komisija bo petčlanska, tako kot to določa 91. člen Uredbe o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (Uradni list RS, št. 86/2006), na kar je direktorja opozorilo tudi Ministrstvo za kulturo. Glede števila članov komisije je direktor dosledno upošteval navedeno uredbo, ni pa upošteval določb 91. člena o vodenju registra, ampak je ponovno vzpostavil (prastaro) evidenco javnih simbolov. Direktor letos vse leto ni uspel ali hotel zagotoviti minimalnega financiranja dela komisije, zlasti glede strokovne presoje javnih simbolov iz nekdanje evidence, ki bi jo morali nujno opraviti strokovnjaki s področja heraldike. Predvsem pa se direktor ne strinja z vodenjem registra, ampak vztraja le pri vodenju nekdanje evidence javnih simbolov, kar po mojem mnenju za ureditev tega področja ne pomeni pravzaprav ničesar. Res je, da 56. člen ZVDAGA (Uradni list RS, št. 30/2006) vzpostavlja evidenco javnih simbolov, res pa je tudi, da uredba vlade konkretneje določa, da ima ta javna evidenca status registra! To je po mnenju pravnikov popolnoma ustrezno oziroma skladno, po mnenju Ministrstva za kulturo in direktorja pa ne (!).

Ob takem stališču je delovanje komisije popolnoma nepotrebno, saj se bo v evidenco lahko vpisalo prav vsak simbol ali logotip, presoja pa seveda ne bo potrebna. Do poenotenja, ureditve in razvoja slovenske heraldike, veksilologije in sigilografije v naši državi torej ne bomo prišli, vse bo še naprej prepuščeno stihiji.

grb Ljubljaneznak Ajdovščine
V evidenci bomo imeli grbe, znake ali logotipe, poenotenja in ureditve heraldike v Sloveniji ne bo

Veseli me, da smo v dobrih dveh letih delovanja nekdanje Komisije le prišli do "Začasnih minimalnih zahtev" za slovensko heraldiko, veksilologijo in sigilografijo, ki jih je Arhiv RS tudi objavil na svoji spletni strani in bodo v pomoč občinam pri izdelavi njihovih grbov. Poleg "Začasnih minimalnih zahtev" so bili objavljeni tudi temelji slovenske heraldike, veksilologije in sigilografije, do katerih pa ni več dostojnega spletnega dostopa, ampak lahko le, če poznamo točen naslov (ki ni objavljen prav nikjer več), dostopamo do njih neposredno. Za enkrat so zadnji trije dokumenti še aktivni in javno dostopni, upajmo le, da bodo še naprej. V njih je namreč izdelana in dodelana tudi slovenska heraldična terminologija, ki je krvavo potrebna vsem zgodovinarjem, prevajalcem in raziskovalcem.

Za vsak primer so dokumenti shranjeni tudi na našem strežniku in bodo trajno dostopni:


prejšnji članek naslednji članek
seznam novic in člankov

slike imajo povečavo
Slovenska heraldika SLOVENSKI SPLETNI PORTAL O HERALDIKI IN VEKSILOLOGIJI Slovenska heraldika  |  www.grboslovje.si
©  Aleksander Hribovšek   2007-2018
elektronska pošta   aleksander@heraldica-slovenica.si
telefon   +386 41 597 821