Slovenska heraldika

Slovenska heraldika

Oblikovanje grbov in zastav

Strokovno in v skladu s pravili heraldične in veksilološke teorije oblikujemo osebne, občinske, korporativne, cerkvene grbe in zastave ter svetujemo pri razpisih in natečajih za oblikovanje grba in zastave. ...

Grbi in zastave slovenskih pokrajin. Avtor: Aleksander Hribovšek, 2020.

Pred procesom teritorialne členitve države na pokrajine in ureditve njihovega pravnega statusa smo, z namenom doseganja širšega družbenega konsenza, izdelali izhodišča za njihove simbole. ...

Arnovski gozd. Foto: Aleksander Hribovšek, 2021.

Vas je kdaj zanimal delež slovenskih zastav, ki jih meščani oziroma fizične osebe izobesimo ob državnih praznikih? Društvo Heraldica Slovenica je v zadnjem letu ob vsakem državnem prazniku ...


  Seznam vseh člankov

Izobesi-zastavo.si

Kako
izobešamo
zastavo?

Pokrajine.com

Predlogi
simbolov
pokrajin

Heraldica-Slovenica.si

Društvo
Heraldica
Slovenica

ICV29Ljubljana.com

OBLIKOVANJE GRBOV IN ZASTAV

Strokovno in v skladu s pravili heraldične in veksilološke teorije oblikujemo osebne, občinske, korporativne in cerkvene grbe ter zastave.

Svetujemo pri razpisih in natečajih za oblikovanje grba in zastave.

Organiziramo predavanja o grbih, zastavah in redovih (heraldika, veksilologija in faleristika).


  Ponudba izdelave grbov in zastav

  Kontakt

Strokovno oblikujemo osebne, občinske, korporativne in cerkvene grbe ter zastave. Grboslovje.si

Heraldičnost

Po pravilih heraldične teorije.

Izrazitost

Preprosta in barvno jasno podana vsebina.

Jasnost

Jasno sporočilo vsebine grba ali zastave.

Unikatnost

Predpogoj vsakega grba in zastave.

KONTAKT

Aleksander Hribovšek


Aleksander Hribovšek, s.p.
Davčna številka: 55222838
Matična številka: 8812128000

Predsednik Heraldično, genealoško in veksilološkega društva Heraldica Slovenica.


  Izdelava grbov

  O nas

O NAS

“Naključni simboli ne obstajajo.”
― Samuel Beckett, Watt

Dediščina

Grbi so se pojavili v času, ko so oklepljeni bojevniki postali neprepoznavni tako zaveznikom kot nasprotnikom ter rešili zaplet z edinstveno poslikavo ščitov, ki je bila razpoznavna tudi na daljše razdalje. Ti individualni znaki, upodobljeni na obrambnem orožju, so s prenašanjem iz roda v rod zaznamovali dinastije in rodbine ter pomagali graditi identiteto. Heraldika je bila sprva res povezana z evropskim plemstvom in vladarskimi dinastijami, vendar se je kmalu prilagodila tudi tako, da je služila narodom, mestom, cerkvi, cehom ter meščanskim in kmečkim rodbinam. Pestri zgodovini navkljub se je kot veda prilagodila burnim družbenim spremembam ter postala varuh moderne simbolike teritorijev, rodbin, institucij in cerkve.

Poslanstvo

Poslanstvo slovenskega spletnega portala o heraldiki in veksilologiji je predstavitev osnov grboslovja in zastavoslovja, zbiranje, dokumentiranje, raziskovanje in predstavitev grbov in zastav, ki so pomemben del slovenske kulturne dediščine. Grbi in zastave so del nas, so neločljivo povezani s slovenskim ozemljem, predstavljajo pa temelj naše simbolike s tisočletnim izročilom. S svojimi edinstvenimi pravili pomembno vplivajo tudi na druga področja javnega življenja in oblikovanja.

Aktivnost

Dandanes nastane več osebnih in teritorialnih grbov ter zastav, ki so njihove bližnje sorodnice, kot kdajkoli prej. Grbi in zastave so v javnem življenju navzoči kot še nikoli. Naša naloga je širjenje informacij, oblikovanje grbov in zastav, spoznavanje preteklosti in načrtovanje prihodnosti. Redno udeleževanje mednarodnih kongresov nam omogoča strokovno izpopolnjevanje, izmenjavo mnenj, spremljanje dobre prakse ter utrjevanje slovenske grboslovne in zastavoslovne strokovne identitete.

Na spletu od 13. oktobra 2007

Aleksander Hribovšek

×