Slovenska heraldika

Slovenska heraldika

Oblikovanje grbov in zastav

Strokovno in v skladu s pravili heraldične in veksilološke teorije oblikujemo osebne, občinske, korporativne, cerkvene grbe in zastave ter svetujemo pri razpisih in natečajih za oblikovanje grba in zastave. ...

Več o tem

Občina Sodražica ima nov grb, zastavo in himno

30. januarja 2020 je Občinski svet Občine Sodražica soglasno sprejel prenovljena simbola ter med istovetnostne simbole dodal še himno Moja Sodraž'ca. Osnovno vodilo pri uskladitvi istovetnostnih ...

Več o tem

Mednarodni kongres zastavoslovja v Ljubljani, ICV29.

Mednarodni kongresi zastavoslovja so organizirani vsaki dve leti in pomenijo vodilni forum za izmenjavo idej in informacij o zastavah, simbolih in sorodni materialni kulturi. Pomagajo nam razumeti in razložiti ...

Več o tem

Triglav, Plečnik in razvoj slovenskega grba

V Sloveniji velja splošno prepričanje, da je Triglav že dolgo naš simbol in da nas zastopa že od nekdaj. Marsikomu bo zvenelo nenavadno, ampak motiv slovenske triglave gore je relativno mlad znak, ki se šele dandanes uveljavlja kot simbol, za kar ima veliko ...

Več o tem

Kompozicija grbov pečatnika pokneženega grofa Ulrika II. iz leta 1443

Zgodba o grbih dinastije Celjskih se začne s predzgodbo iz obdobja svobodnih gospodov Žovneških, ko v drugi četrtini 13. stoletja pri njih prvič zasledimo uporabo grba v pečatu. Iz listine, ki jo je okoli leta 1228 izdal Gebhard II. Žovneški, je od treh ...

Več o tem

Vodnik: Dobra ali slaba zastava

Spoznajte pet osnovnih principov oblikovanja dobre zastave za organizacijo, družino, krajevno skupnost, občino, deželo ali celo državo! Kaj je zastava? Namen zastave je, da predstavlja ozemlje, organizacijo ali osebo, največkrat v obliki ...

Več o tem

Italijanska zastava na Italijanskem inštitutu za kulturo v Sloveniji. Foto: Aleksander Hribovšek, 2019.

Večkrat se pojavlja in zastavlja vprašanje, kako pravilno poimenujemo tribarvne zastave. Pojavljajo se trije izrazi, ki so po besedotvorju zloženke: trobojnica, tribarvnica in trikolora. Uporaba sicer ni tako pereča med laično javnostjo, ...

Več o tem


  Seznam vseh člankov

izobesi-zastavo.si

 
Kako
izobešamo
zastavo?

heraldica-slovenica.si

 
Društvo
Heraldica
Slovenica

Skupina Heraldica Slovenica Facebook

REGISTER

Zbirka slovenskih grbov

Slovenske zgodovinske dežele

 
Slovenske
zgodovinske
dežele

Register grbov Republike Slovenije

 
Register
grbov
Slovenije

OBLIKOVANJE GRBOV IN ZASTAV

Strokovno in v skladu s pravili heraldične in veksilološke teorije oblikujemo osebne, občinske, korporativne in cerkvene grbe ter zastave.

Svetujemo pri razpisih in natečajih za oblikovanje grba in zastave.

Organiziramo predavanja o grbih, zastavah in redovih (heraldika, veksilologija in faleristika).


  Kontakt


Kaj je priporočljiva podlaga za začetek projekta?

Osebni oziroma rodbinski grbi:

 • poznavanje lastne in družinske zgodovine (rodovnik)
 • družinske značilnosti, posebnosti
 • poklici v družini nekoč in danes
 • hišno ime (domače ime)
 • kraji bivanja prednikov
 • vrednote, ki jih negujete ter lastno poslanstvo
 • priimek

Lokalni oziroma teritorialni grbi:

 • zgodovinske značilnosti in znamenitosti
 • naravne značilnosti
 • kulturne značilnosti
 • aktualne in zgodovinske dejavnosti
 • ime kraja
Strokovno oblikujemo osebne, občinske, korporativne in cerkvene grbe ter zastave. Grboslovje.si

Heraldičnost

Po pravilih heraldične teorije.

Izrazitost

Preprosta in barvno jasno podana vsebina.

Jasnost

Jasno sporočilo vsebine grba ali zastave.

Unikatnost

Predpogoj vsakega grba in zastave.

KONTAKT

Aleksander Hribovšek

O NAS

“Naključni simboli ne obstajajo.”
― Samuel Beckett, Watt

Dediščina

Grbi so se pojavili v času, ko so oklepljeni bojevniki postali neprepoznavni tako zaveznikom kot nasprotnikom ter rešili zaplet z edinstveno poslikavo ščitov, ki je bila razpoznavna tudi na daljše razdalje. Ti individualni znaki, upodobljeni na obrambnem orožju, so s prenašanjem iz roda v rod zaznamovali dinastije in rodbine ter pomagali graditi identiteto. Heraldika je bila sprva res povezana z evropskim plemstvom in vladarskimi dinastijami, vendar se je kmalu prilagodila tudi tako, da je služila narodom, mestom, cerkvi, cehom ter meščanskim in kmečkim rodbinam. Pestri zgodovini navkljub se je kot veda prilagodila burnim družbenim spremembam ter postala varuh moderne simbolike teritorijev, rodbin, institucij in cerkve.

Poslanstvo

Poslanstvo slovenskega spletnega portala o heraldiki in veksilologiji je predstavitev osnov grboslovja in zastavoslovja, zbiranje, dokumentiranje, raziskovanje in predstavitev grbov in zastav, ki so pomemben del slovenske kulturne dediščine. Grbi in zastave so del nas, so neločljivo povezani s slovenskim ozemljem, predstavljajo pa temelj naše simbolike s tisočletnim izročilom. S svojimi edinstvenimi pravili pomembno vplivajo tudi na druga področja javnega življenja in oblikovanja.

Aktivnost

Dandanes nastane več osebnih in teritorialnih grbov ter zastav, ki so njihove bližnje sorodnice, kot kdajkoli prej. Grbi in zastave so v javnem življenju navzoči kot še nikoli. Naša naloga je širjenje informacij, oblikovanje grbov in zastav, spoznavanje preteklosti in načrtovanje prihodnosti. Redno udeleževanje mednarodnih kongresov nam omogoča strokovno izpopolnjevanje, izmenjavo mnenj, spremljanje dobre prakse ter utrjevanje slovenske grboslovne in zastavoslovne strokovne identitete.

Na spletu od 13. oktobra 2007
×