Slovenska heraldika

Slovenska heraldika

Slovenska heraldika

SLOVENSKI PORTAL O GRBOSLOVJU IN ZASTAVOSLOVJU

Aktualno Izdelava grbov

izobesi-zastavo.si

 
Izobešanje
zastave

heraldica-slovenica.si

 
Društvo
Heraldica
Slovenica

Skupina Heraldica Slovenica Facebook

Skupina Heraldica Slovenica Facebook

 
Skupina
Heraldica
Slovenica

AKTUALNO V GRBOSLOVJU IN ZASTAVOSLOVJU

Novice in članki

  Vsi članki
Mednarodni kongres zastavoslovja v Ljubljani, ICV29.

Mednarodni kongresi zastavoslovja so organizirani vsaki dve leti in pomenijo vodilni forum za izmenjavo idej in informacij o zastavah, simbolih in sorodni materialni kulturi. Pomagajo nam razumeti in razložiti kulturno, družbeno in politično organizacijo ...

Več o tem

Italijanska zastava na Italijanskem inštitutu za kulturo v Sloveniji. Foto: Aleksander Hribovšek, 2019.

Večkrat se pojavlja in zastavlja vprašanje, kako pravilno poimenujemo tribarvne zastave. Pojavljajo se trije izrazi, ki so po besedotvorju zloženke: trobojnica, tribarvnica in trikolora. Uporaba sicer ni tako pereča med laično javnostjo, ...

Več o tem

Hendrik van Heesel, 1440, str. 72.

Motiv slovenske triglave gore je relativno mlad znak, ki se je šele pred slabimi tremi desetletji pojavil v grbu samostojne države. Za to ima veliko zaslug, poleg avtorja Marka Pogačnika, pravzaprav naš največji arhitekt, Jože Plečnik. Kam ...

Več o tem

Triglav, Plečnik in razvoj slovenskega grba

V Sloveniji velja splošno prepričanje, da je Triglav že dolgo naš simbol in da nas zastopa že od nekdaj. Marsikomu bo zvenelo nenavadno, ampak motiv slovenske triglave gore je relativno mlad znak, ki se šele dandanes uveljavlja kot simbol ...

Več o tem

Grbi habsburških dednih ozemelj. Wien Museum Karlsplatz.

V sklopu razstave o srednjeveškem Dunaju v Wien Museum Karlsplatz so v pritličju razstavljeni pogrebni grbi nadvojvode Alberta VI. iz leta 1463 in njegovega brata cesarja Friderika III. iz leta 1493, ki so jih odposlanci dednih ozemelj ...

Več o tem

Vodnik: Dobra ali slaba zastava

Spoznajte pet osnovnih principov oblikovanja dobre zastave za organizacijo, družino, krajevno skupnost, občino, deželo ali celo državo! Kaj je zastava? Namen zastave je, da predstavlja ozemlje, organizacijo ali osebo, največkrat v obliki ...

Več o tem

Dopisnica s slovensko narodno zastavo in himno. Iz arhiva Muzeja in galerij mesta Ljubljane.

7. aprila 2017 je minilo natanko 169 let, odkar smo Slovenci dobili svojo zastavo. Ta prvi simbol slovenske narodnosti nam je skupaj z zahtevo po Zedinjeni Sloveniji prineslo burno leto 1848. Slovenski izobraženci so takrat javno definirali slovenske narodnopolitične ...

Več o tem

Nesimetrične zastave gledajo vedno v smer premikanja, če so prišite na boku oziroma rokavu.

Od nekdaj je veljalo, da nam slika pove več kot tisoč besed. To je držalo v srednjem veku in tako velja tudi dandanes. Poslanstvo grbov, emblemov in zastav je popolnoma enako, kot je bilo pred tisočletjem: so pripomočki za signalizacijo in identifikacijo ...

Več o tem

slovaška, slovenska in ruska zastava

Ste se kdaj vprašali, zakaj so nastale zastave in čemu so namenjene? Njihovo poslanstvo je še danes popolnoma enako, kot je bilo pred tisočletji: zastave so pripomočki za signalizacijo in identifikacijo, katerih predpogoj je seveda unikatnost, markantnost ...

Več o tem

Tabela dodatnih zastav Avstro-Ogrske 1894-1915

Avstro-Ogrska je 23. decembra 1894 uvedla korekture starega jožefinskega in dopolnjenega dualističnega sistema zastav, ki je zadnjo spremembo doživel leta 1869. Stari seznam zastav je podrobno predstavljen v članku Zastave in kokarde ...

Več o tem

Tabela zastav in kokard Avstro-Ogrske iz leta 1900

V obdobju Marije Terezije je naša vojna mornarica uporabljala tip zastave, ki ga imenujemo heraldična zastava. Ta preslika vsebino grba na pravokotno površino tkanine, kar v našem primeru pomeni črnega dvoglavega orla z mečem in žezlom v ...

Več o tem

Kompozicija grbov pečatnika pokneženega grofa Ulrika II. iz leta 1443

Zgodba o grbih dinastije Celjskih se začne s predzgodbo iz obdobja svobodnih gospodov Žovneških, ko v drugi četrtini 13. stoletja pri njih prvič zasledimo uporabo grba v pečatu. Iz listine, ki jo je okoli leta 1228 izdal Gebhard II. Žovneški, je od treh ...

Več o tem


  Več člankov

REGISTER

Zbirka slovenskih grbov

Slovenske zgodovinske dežele

 
Slovenske
zgodovinske
dežele

Register grbov Republike Slovenije

 
Register
grbov
Slovenije

OBLIKOVANJE GRBOV IN ZASTAV

Strokovno oblikujemo osebne, občinske, korporativne in cerkvene grbe ter zastave.

Svetujemo pri razpisih in natečajih za oblikovanje grba in zastave.

Organiziramo predavanja o grbih, zastavah in redovih (heraldika, veksilologija in faleristika).


  Kontakt

Strokovno oblikujemo osebne, občinske, korporativne in cerkvene grbe ter zastave. Grboslovje.si
Heraldičnost
Po pravilih heraldične teorije.
Jasnost
Jasno sporočilo vsebine grba ali zastave.
Izrazitost
Preprosta in barvno jasno podana vsebina.
Unikatnost
Predpogoj vsakega grba in zastave.

KONTAKT

Aleksander Hribovšek

O NAS

“Naključni simboli ne obstajajo.”
― Samuel Beckett, Watt

Dediščina

Grbi so se pojavili v času, ko so oklepljeni bojevniki postali neprepoznavni tako zaveznikom kot nasprotnikom ter rešili zaplet z edinstveno poslikavo ščitov, ki je bila razpoznavna tudi na daljše razdalje. Ti individualni znaki, upodobljeni na obrambnem orožju, so s prenašanjem iz roda v rod zaznamovali dinastije in rodbine ter pomagali graditi identiteto. Heraldika je bila sprva res povezana z evropskim plemstvom in vladarskimi dinastijami, vendar se je kmalu prilagodila tudi tako, da je služila narodom, mestom, cerkvi, cehom ter meščanskim in kmečkim rodbinam. Pestri zgodovini navkljub se je kot veda prilagodila burnim družbenim spremembam ter postala varuh moderne simbolike teritorijev, rodbin, institucij in cerkve.

Poslanstvo

Poslanstvo slovenskega spletnega portala o heraldiki in veksilologiji je predstavitev osnov grboslovja in zastavoslovja, zbiranje, dokumentiranje, raziskovanje in predstavitev grbov in zastav, ki so pomemben del slovenske kulturne dediščine. Grbi in zastave so del nas, so neločljivo povezani s slovenskim ozemljem, predstavljajo pa temelj naše simbolike s tisočletnim izročilom. S svojimi edinstvenimi pravili pomembno vplivajo tudi na druga področja javnega življenja in oblikovanja.

Aktivnost

Dandanes nastane več osebnih in teritorialnih grbov ter zastav, ki so njihove bližnje sorodnice, kot kdajkoli prej. Grbi in zastave so v javnem življenju navzoči kot še nikoli. Naša naloga je širjenje informacij, oblikovanje grbov in zastav, spoznavanje preteklosti in načrtovanje prihodnosti. Redno udeleževanje mednarodnih kongresov nam omogoča strokovno izpopolnjevanje, izmenjavo mnenj, spremljanje dobre prakse ter utrjevanje slovenske grboslovne in zastavoslovne strokovne identitete.

Na spletu od 13. oktobra 2007

Vse pravice pridržane. Reprodukcija, priredba, distribucija ali prenos kateregakoli dela ali delov spletnega mesta ali kateregakoli vsebovanega podatka na kakršenkoli način, ki ni v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP), brez predhodnega pisnega dovoljenja avtorja ni dovoljena.

×