Slovenska heraldika SLOVENSKI SPLETNI PORTAL O HERALDIKI IN VEKSILOLOGIJI

Grb portala Slovenska heraldika

Register grbov Republike Slovenije

Izdelava grbov

Heraldica Slovenica

facebook

Ljubljanski grad

Grbi v kapeli sv. Jurija na Ljubljanskem gradu

17.09.10
Avtor: Aleksander Hribovšek

Kapela sv. Jurija na Ljubljanskem gradu je edini večji arhitekturni spomenik v Sloveniji, ki je ozaljšan z grbovnim okrasjem in spominja na nekdanjo stanovsko oblast. Njena sedanja podoba izkazuje najpomembnejše arhitekturne sestavine gotske osnove in baročne nadgradnje. Zgodovina gradnje razkriva dve časovni plasti. Prva je vezana na leto 1489, ko je cesar Friderik III. ustanovil beneficij na gradu v čast sv. Jurija, sv. Pankraca in sv. Helene, druga pa na dozidave po letu 1616. Točne letnice začetka gradnje ne poznamo, vsekakor pa naj bi bila zgrajena pred ustanovitvijo beneficija.

Grajsko kapelo v glavnem krasijo grbi glavarjev dežele Kranjske, ki so "službovali" v Ljubljani od leta 1261 do 1742. Naslikal jih je takratni bakrorezec, risar in inženirski poročnik Abraham Kaltschmied, ko je deželnim stanovom načeloval deželni glavar grof Korbinijan Saurauški. Deželni glavarji so bili poleg cesarja, najvišjega vladarja, poglavarji dežele. Bili so na čelu deželnih stanov in deželne uprave. Na predlog deželnih stanov so jih imenovali vladarji. Deželni glavar je upravljal deželo in bil vrhovni sodnik, sprejemal je vladarjeve ukaze in vodil deželne zbore. Sprva je bil kraljevi namestnik, v dobi medvladja pa namestnik različnih vladarjev, ki so za krajši čas imeli deželo v rokah. Habsburžani so funkcijo deželnega glavarja ohranili, ta je postal namestnik deželnega kneza in poveljnik deželne vojske, prav tako predsednik deželnega veča.

Kapela sv. Jurija na Ljubljanskem gradu Kapela sv. Jurija na Ljubljanskem gradu Kapela sv. Jurija na Ljubljanskem gradu Kapela sv. Jurija na Ljubljanskem gradu Kapela sv. Jurija na Ljubljanskem gradu Kapela sv. Jurija na Ljubljanskem gradu Kapela sv. Jurija na Ljubljanskem gradu Kapela sv. Jurija na Ljubljanskem gradu

Grbe v kapelici lahko razdelimo v tri skupine: na severni, zahodni in južni steni so naslikani grbi šestdesetih kranjskih deželnih glavarjev, na svodu prezbiterija jim sledijo grbi petih avstrijskih vladarjev, celotno kompozicijo pa na stropu zaključujejo grbi vojvodine Kranjske, mejne grofije Istre in gospostva Slovenske krajine. Kapelo so z njimi prvič okrasili med letoma 1742 in 1747. Prvo letnico 1742 nosi načrt poslikave, ki ga hrani Arhiv Republike Slovenije (ARS), letnica 1747 pa je naslikana v sami kapeli poleg napisa, ki navaja, da naj bi grbe tega leta obnovili, a gre morda za napako in bi lahko bili grbi takrat tudi prvič naslikani. Obnove je bila kapela po vsej verjetnosti deležna tudi leta 1849, takrat naj bi tudi porušili zahodno steno in njen grbovni okras. Leta 1915 je bila kapela zopet obnovljena, tokrat popotresno. Konec osemdesetih let 20. stoletja se je začela zadnja in temeljita obnova, ki se je končala v začetku devetdesetih let in je vključila tudi zahodno steno, grbi pa naj bi dobili svojo prvotno podobo. Vsaj v grobem.

Miha Preinfalk iz Znanstveno raziskovalnega centra SAZU in prof. zgodovine in sociologije Barbara Žabota sta v začetku novega tisočletja preučila usodo grbov v kapeli sv. Jurija (glej na dnu strani) od njihovega nastanka do dandanes in opozorila na številna odstopanja in napake, ki so se pojavile pri obnovah. Prav tako navajata kar pet seznamov upodobljenih grbov, ki jih tudi primerjata. Mi se bomo osredotočili le na prva dva. Prvi seznam prinaša verjetno stanje po prvotni poslikavi in je povzet po načrtu za poslikavo iz leta 1742. Osnova za nastanek le-tega (ne samo vsebine, oblike in vrstnega reda napisov, temveč tudi samih grbov ter njihovega heraldičnega sloga) je seznam deželnih glavarjev v Valvasorjevi Slavi vojvodine Kranjske (prvih šestinpetdeset glavarjev). Ali je Valvasorjev seznam zgodovinsko točen ali ne, je za našo predstavitev grbov drugotnega pomena. Drugi seznam prikazuje današnje stanje po zadnji prenovi, kot ga lahko vidijo obiskovalci na stenah kapele.

Med samimi seznami prihaja do precejšnjih razlik v smislu oblikovnega odstopanja napisov (npr. MAJNHARD ali MAYHART), drobnih površnosti (npr. SEVFNIG namestno SEVENIG) ali napak (npr. BERG. namesto BEGR. "begraben" oziroma pokopan), ki so verjetno nastale med restavracijami. Prav tako ima tudi 12 grbov nepravilne letnice. Napake najdemo tudi med vladarskimi grbi. Tako je pravi datum smrti nadvojvode Karla v bistvu 10. julij 1590 in ne kot navajata prvi in drugi seznam, ki ju primerjamo spodaj. Vojvodinja Marija (žena zgoraj omenjenega nadvojvode Karla) ni bila hči češkega vojvode Alberta IV., kot prikazuje današnje stanje oziroma drugi seznam, ampak dejansko hči bavarskega vojvode Alberta V. (BOEHMEN namesto BAYERN), kar nam priča tudi sama slikovna podoba grba.

Na spodnjih fotografijah lahko primerjamo dva seznama. Napisi na fotografijah prikazujejo današnje stanje fresk na stenah kapelice sv. Jurija, podnapisi pod fotografijami pa prvi seznam oziroma seznam, ki je povzet po načrtu za poslikavo iz leta 1742.

Do odstopanj in napak je prišlo tudi med slikanjem ali restavriranjem grbov. V večini primerov, kjer je prišlo do odstopanja, gre le za uporabo napačne barve polja ali atributa, kdaj pa kdaj pa tudi za uporabo povsem napačne slikovne predloge.

Če ste ljubitelji heraldike vam toplo priporočamo obisk edinstvene kapelice, ne bo vam žal. Vstop v grboslovni biser je prost.

Ozemlje

VOJVODINA KRANJSKA GOSPOSTVO SLOVENSKA KRAJINA MEJNA GROFIJA ISTRA
 • VOJVODINA KRANJSKA - DES HERZOGTHUMS CRAIN VOM KEY: FRIDERICH DEM III. VERBESSERTS WAPPEN LAUT DIPLOMA, GEBEN ZU DER NEWSTAT AN MITTICHEN NACH SANND ERHARTSTAG. ERHARTSTAG A 1463.
  • SLOVENSKA KRAJINA - DIE WÜNDISCHMARCH
  • ISTRA - ISTERICH

Vladarji

Kapela sv. Jurija na Ljubljanskem gradu: RUDOLPHUS I. Kapela sv. Jurija na Ljubljanskem gradu: CARL Kapela sv. Jurija na Ljubljanskem gradu: MARIA Kapela sv. Jurija na Ljubljanskem gradu: CARL VI. Kapela sv. Jurija na Ljubljanskem gradu: MARIA THERESIA
 • RUDOLPHUS I. RÖM: KAY: GRAF ZU HABSBURG LANDGRAF ZU ELSAS GESTOR: 15. JUN. 1291.
 • CARL ERTZHERTZOG ZU ÖST: STIRBT 1. JUNY. 1590.
 • MARIA ALBERTI V. HERTZ: IN BAYRN TOCH: ERTZH: CAROLI ERZH: CAROLI GEMALIN, STIRBT 30. APRIL. 1608.
 • CARL VI. RÖM: KAY: ERTZHER: ZU ÖSTER: STIRBT 20. OCTO: 1740.
 • MARIA THERESIA KÖNIGEN ZU HUNG: UND BÖHEM ERTZHERT: ZU ÖSTER: KOMET ZUR REGI: 1740.

Deželni glavarji

Deželni glavarji 1-5
Kapela sv. Jurija na Ljubljanskem gradu: RUDELINUS VON PIRNBAUM Kapela sv. Jurija na Ljubljanskem gradu: VLRICH VON DÜRNHOLZ Kapela sv. Jurija na Ljubljanskem gradu: ULRICH SCHENCK VON HABSBACH Kapela sv. Jurija na Ljubljanskem gradu: MAYHART GRAF ZU GÖRTZ Kapela sv. Jurija na Ljubljanskem gradu: ULRICH GRAF VON HAYMBURG
 • RUDELINUS VON PIRNBAUM. A: 1261.
 • VLRICH VON DÜRNHOLZ. STIRBT A: 1271.
 • ULRICH SCHENCK VON HABSBACH. A: 1273.
 • MAYHART GRAF ZU GÖRTZ. A: 1277.
 • ULRICH GRAF VON HAYMBURG. A: 1279.


Deželni glavarji 6-10
Kapela sv. Jurija na Ljubljanskem gradu: N. GRAF VON ORTENBURG Kapela sv. Jurija na Ljubljanskem gradu: STEPHAN FRANGENPAN VON MODR. Kapela sv. Jurija na Ljubljanskem gradu: MEYNHARD GRAF VON ORTENBURG Kapela sv. Jurija na Ljubljanskem gradu: FRIDERICH VON SEVENEGK Kapela sv. Jurija na Ljubljanskem gradu: N. HARDECK VON PETTAU
 • N. GRAF VON ORTENBURG. A: 1300.
 • STEPHAN FRANGENPAN VON MODR. A: 1309.
 • MEYNHARD GRAF VON ORTENBURG. A: 1331.
 • FRIDERICH VON SEVENEGK. A: 1340.
 • N. HARDECK VON PETTAU. A: 1350.


Deželni glavarji 11-15
Kapela sv. Jurija na Ljubljanskem gradu: N. VON GURCK Kapela sv. Jurija na Ljubljanskem gradu: RUDOLPH VON LICHTENSTEIN Kapela sv. Jurija na Ljubljanskem gradu: OTTO GRAF VON ORTENBURG Kapela sv. Jurija na Ljubljanskem gradu: LEUTHOLD VON STADEGK Kapela sv. Jurija na Ljubljanskem gradu: ULRICH GRAF VON CILLY
 • N. VON GURCK. A: 1351.
 • RUDOLPH VON LICHTENSTEIN. A: 1355.
 • OTTO GRAF VON ORTENBURG. STIRBT 1370.
 • LEUTHOLD VON STADEGK. A: 1360.
 • ULRICH GRAF VON CILLY. A : 1365.


Deželni glavarji 16-20
Kapela sv. Jurija na Ljubljanskem gradu: CONRAD VON KREIG Kapela sv. Jurija na Ljubljanskem gradu: HUGO VON TYBEIN Kapela sv. Jurija na Ljubljanskem gradu: WILHELM GRAF VON CILLY Kapela sv. Jurija na Ljubljanskem gradu: HERMAN GRAF VON CILLY Kapela sv. Jurija na Ljubljanskem gradu: HANS NEYDECKER
 • CONRAD VON KREIG. A: 1387.
 • HUGO VON TYBEIN. A: 1388.
 • WILHELM GRAF VON CILLY. A: 1396.
 • HERMAN GRAF VON CILLY.
 • HANS NEYDECKER. A: 1400.


Deželni glavarji 21-25
Kapela sv. Jurija na Ljubljanskem gradu: SEYFRID VON GALLENBERG Kapela sv. Jurija na Ljubljanskem gradu: JACOB VON STUBENBERG Kapela sv. Jurija na Ljubljanskem gradu: WILHELM VON RABENSTEIN Kapela sv. Jurija na Ljubljanskem gradu: ULRICH SCHENCK VON OSTERVITZ Kapela sv. Jurija na Ljubljanskem gradu: HEINRICH GRAF VON GÖRTZ
 • SEYFRID VON GALLENBERG. A: 1405.
 • JACOB VON STUBENBERG. A: 1408.
 • WILHELM VON RABENSTEIN. A: 1413.
 • ULRICH SCHENCK VON OSTERVITZ.
 • HEINRICH GRAF VON GÖRTZ. A: 1422.


Deželni glavarji 26-30
Kapela sv. Jurija na Ljubljanskem gradu: GEORG VON AURSPERG Kapela sv. Jurija na Ljubljanskem gradu: ULRICH SCHENCK VON OSTERVITZ Kapela sv. Jurija na Ljubljanskem gradu: JOBST SCHENCK VON OSTERVITZ Kapela sv. Jurija na Ljubljanskem gradu: STEPHAN GRAF VON FRANGEPAN U. MOD. Kapela sv. Jurija na Ljubljanskem gradu: ULRICH VON SCHAUMBURG
 • GEORG VON AURSPERG. A: 1425. STIR: 1428.
 • ULRICH SCHENCK VON OSTERVITZ. A: 1428.
 • JOBST SCHENCK VON OSTERVITZ. A: 1429.
 • STEPHAN GRAF VON FRANGEPAN U. MOD. A: 1443.
 • ULRICH VON SCHAUMBURG. A: 1443.


Deželni glavarji 31-35
Kapela sv. Jurija na Ljubljanskem gradu: TROJAN GRAF VON FRANGEPAN Kapela sv. Jurija na Ljubljanskem gradu: GEORG VON TSCHERNEMBL Kapela sv. Jurija na Ljubljanskem gradu: ULRICH GRAF VON SCHAUMBURG Kapela sv. Jurija na Ljubljanskem gradu: STEPH: GRAF VON FRANGEPAN U. MOD. Kapela sv. Jurija na Ljubljanskem gradu: ULRICH GRAF VON SCHAUMBURG
 • TROJAN GRAF VON FRANGEPAN. A: 1444.
 • GEORG VON TSCHERNEMBL. A: 1450.
 • ULRICH GRAF VON SCHAUMBURG. A: 1451.
 • STEPH: GRAF VON FRANGEPAN U. MOD. A: 1453.
 • ULRICH GRAF VON SCHAUMBURG. A: 1462.


Deželni glavarji 36-40
Kapela sv. Jurija na Ljubljanskem gradu: SIGMUND VON SEBRIACH Kapela sv. Jurija na Ljubljanskem gradu: ANDREAS VON HOCHENBART Kapela sv. Jurija na Ljubljanskem gradu: SIGM: VON SEBRIACH Kapela sv. Jurija na Ljubljanskem gradu: WILHELM VON AURSPERG Kapela sv. Jurija na Ljubljanskem gradu: JOHANN VON AURSPERG
 • SIGMUND VON SEBRIACH. A: 1466.
 • ANDREAS VON HOCHENBART. A: 1469.
 • SIGM: VON SEBRIACH. A: 1487.
 • WILHELM VON AURSPERG. A: 1499.
 • JOHANN VON AURSPERG. A: 1522.


Deželni glavarji 41-45
Kapela sv. Jurija na Ljubljanskem gradu: VEIT VON THURN Kapela sv. Jurija na Ljubljanskem gradu: CHRISTOPH RAUBER BISCHOFF ZU LABACH Kapela sv. Jurija na Ljubljanskem gradu: HANS KAZIAN VON KAZENSTEIN Kapela sv. Jurija na Ljubljanskem gradu: NICOLAUS JURITSCHIZ Kapela sv. Jurija na Ljubljanskem gradu: JOSEPH VON LAMBERG
 • VEIT VON THURN. A: 1527.
 • CHRISTOPH RAUBER BISCHOFF ZU LABACH. 1530.
 • HANS KAZIAN FREYH: VON KAZENSTEIN A: 1537. STIRBT 25. OBER. A: 1538. BEGR: ZU OBERBURG.
 • NICOLAUS JURITSCHIZ. A: 1540.
 • JOSEPH FREYH: VON LAMBERG A: 1554.


Deželni glavarji 46-50
Kapela sv. Jurija na Ljubljanskem gradu: JOHANN WELZER VON SPIGLBERG Kapela sv. Jurija na Ljubljanskem gradu: JACOB VON LAMBERG Kapela sv. Jurija na Ljubljanskem gradu: HERWARD VON AURSPERG Kapela sv. Jurija na Ljubljanskem gradu: WAICKARD VON AURSPERG Kapela sv. Jurija na Ljubljanskem gradu: JOH. AMBROS VON THURN
 • JOHANN WELZER VON SPIGLBERG. A: 1557.
 • JACOB VON LAMBERG TRETTET AN 1558. STIRBT 1566.
 • HERWARD FREYHERR VON AURSPERG. A: 1575.
 • WAICKARD FREYHERR VON AURSPERG. A: 1580.
 • JOH. AMBROS GRAF VON THURN. A: 1585.


Deželni glavarji 51-55
Kapela sv. Jurija na Ljubljanskem gradu: HANS COBENZL VON PROSECK Kapela sv. Jurija na Ljubljanskem gradu: GEORG LENKOVITSCH Kapela sv. Jurija na Ljubljanskem gradu: HANS URLICH ZU EGGENBERG Kapela sv. Jurija na Ljubljanskem gradu: JOHANN ANTONI ZU EGGENBERG Kapela sv. Jurija na Ljubljanskem gradu: WOLFF ENGELBERT VON AURSPERG
 • HANS COBENZL VON PROSECK. T. O. R. A: 1592.
 • GEORG LENKOVITSCH FREYHERR. A: 1593. STIRBT 1602.
 • HANS URLICH FÜRST ZU EGGENBERG. STIRBT 1634.
 • JOHANN ANTONI FÜRST ZU EGGENBERG STIRBT 1649.
 • WOLFF ENGELBERT GRAF VON AURSPERG STIRBT DEN 28. APR. A: 1673.


Deželni glavarji 56-60
Kapela sv. Jurija na Ljubljanskem gradu: JOHANN SEYFRID ZU EGGENBERG Kapela sv. Jurija na Ljubljanskem gradu: JOHANN ANT. JOSEPH ZU EGGENBERG Kapela sv. Jurija na Ljubljanskem gradu: JOHANN CASPAR COBENZL Kapela sv. Jurija na Ljubljanskem gradu: WOLFF WEICKARD VON GALLENBERG Kapela sv. Jurija na Ljubljanskem gradu: CORBINIAN VON SAURAU
 • JOHANN SEYFRID FÜRST ZU EGGENBERG WIRD INSTAL: DEN 17. MAY A: 1674.
 • JOHANN ANT. JOSEPH FÜRST ZU EGGENBERG. A: 1692.
 • JOHANN CASPAR GRAF COBENZL. A. 1714. WIRD KAY. CARL DES VI. HOFFMARSCH: A: 1723.
 • WOLFF WEICKARD GRAF UND HERR VON GALLENBERG, WIRD INSTAL. A: 1723. STIRBT 20. FEBR. A. 1733.
 • CORBINIAN GRAF VON SAURAU, WIRD INSTAL: 1734. STATTHALTER J. O. A: 1742.
Vir PREINFALK, M., ŽABOTA, B. Grbi v kapeli sv. Jurija na Ljubljanskem gradu - biser z napako? Varstvo spomenikov, 39 (2002), str. 84-100.
KLADNIK, D. Ljubljanski grad. Ljubljana: Zavod za intelektualno produkcijo, 2002, str 47-55.

prejšnji članek naslednji članek
seznam novic in člankov

slike imajo povečavo
Slovenska heraldika SLOVENSKI SPLETNI PORTAL O HERALDIKI IN VEKSILOLOGIJI Slovenska heraldika  |  www.grboslovje.si
©  Aleksander Hribovšek   2007-2018
elektronska pošta   aleksander@heraldica-slovenica.si
telefon   +386 41 597 821