Slovenska heraldika

Slovenski grbi v srednjeveški knjigi grbov avstrijskega vojvode Albrehta VI.

Ingeram Codex

29. 11. 2010
Avtor: Aleksander Hribovšek

Knjiga Ingeram Codex, ki je po njenem nekdanjem lastniku znana tudi pod imenom "Codex Cotta", je heraldični zbornik avstrijskega vojvode Albrehta VI. in je po vsej verjetnosti nastal leta 1459. Je del zbirke grbov Umetnostnozgodovinskega muzeja Dunaj z inventarno številko A 2302.

V usnje vezana knjga z vtisnjeno letnico 1459 ima dodaten ovitek iz kartona, ki nosi grb njenega nekdanjega lastnika Johanna Friedricha Cotte. Skozi stoletja je bila večkrat ponovno vezana, nazadnje v 19. stoletju, ko je prišla v njegovo posest. Vsebuje 142 oštevilčenih listov z grbi in portreti, ki so urejeni v različne sklope.

V tem članku prikazujemo grbe, ki so povezani s slovenskim ozemljem, kot delom takratnega Svetega rimskega cesarstva in habsburških posesti. Med grbi najdemo prav tako tudi grbe naših pomembnejših rodbin. Grbi so enako pomembni kot knjiga sama, še posebej, ker gre za srednjeveško delo, ki je v heraldiki še posebej cenjeno. Sprehodite se skozi dobrega pol tisočletja stare podobe in zaužijte umetniški stil takratnih heraldikov na vrhuncu pozne gotike.

  Ingeram Codex, Wikipedija

Avstrijski vojvoda Albreht VI. (1418-1463).

Avstrijski vojvoda Albreht VI. (1418-1463).

V spodnji vrsti sta grba vojvode Štajerske in Koroške. Ingeram Codex.
Levo zgoraj je grb vojvode Kranjske. Orel na šlemnem okrasu nosi krono, kar se ne sklada z letnico nastanka tega zbornika. Grb Kranjske naj bi dobil krono z odlokom cesarja Friderika III. šele leta 1463. Je leto nastanka zbornika 1459 sploh pravilno ali gre le za heroldovo umetniško svobodo? Orel na šlemnem okrasu grba Zgornjeavstrijske (grb desno od Kranjskega) je prav tako kronan, čeprav gre formalno tudi za nekronanega. Ingeram Codex.
Levo spodaj je grb gospoda Slovenske krajine. Ingeram Codex.
Levo zgoraj je grb Andreja Gallenberga. Ingeram Codex.
Levo zgoraj je grb Goriškega grofa. Ingeram Codex.
Levo spodaj je grb Celjskega grofa. Ingeram Codex.
V drugi vrsti sta grba Štajerske in Koroške, levo spodaj pa grb Kranjske. Ingeram Codex.
Levo spodaj je grb Slovenske krajine. Ingeram Codex.
V sredini prve vrste je grb Goriškega grofa. Ingeram Codex.

Viri

Na vrh
×