Slovenska heraldika SLOVENSKI SPLETNI PORTAL O HERALDIKI IN VEKSILOLOGIJI

Grb portala Slovenska heraldika

Register grbov Republike Slovenije

Izdelava grbov

Heraldica Slovenica

facebook

Slovenski grbi v srednjeveški knjigi grbov avstrijskega vojvode Albrehta VI. imenovani tudi Ingeram Codex

29.11.10
Avtor: Aleksander Hribovšek

Knjiga Ingeram Codex, ki je po njenem nekdanjem lastniku znana tudi pod imenom "Codex Cotta", je heraldični zbornik avstrijskega vojvode Albrehta VI. in je po vsej verjetnosti nastal leta 1459. Je del zbirke grbov Umetnostnozgodovinskega muzeja Dunaj z inventarno številko A 2302.

V usnje vezana knjga z vtisnjeno letnico 1459 ima dodaten ovitek iz kartona, ki nosi grb njenega nekdanjega lastnika Johanna Friedricha Cotte. Skozi stoletja je bila večkrat ponovno vezana, nazadnje v 19. stoletju, ko je prišla v njegovo posest. Vsebuje 142 oštevilčenih listov z grbi in portreti, ki so urejeni v različne sklope.

V tem članku prikazujemo grbe, ki so povezani s slovenskim ozemljem, kot delom takratnega Svetega rimskega cesarstva in habsburških posesti. Med grbi najdemo prav tako tudi grbe naših pomembnejših rodbin. Grbi so enako pomembni kot knjiga sama, še posebej, ker gre za srednjeveško delo, ki je v heraldiki še posebej cenjeno. Sprehodite se skozi dobrega pol tisočletja stare podobe in zaužijte umetniški stil takratnih heraldikov na vrhuncu pozne gotike:

Ingeram Codex
V spodnji vrsti grba vojvode Štajerske in Koroške.
Ingeram Codex, oštevilčenje I

Ingeram Codex
Levo zgoraj grb vojvode Kranjske. Orel na šlemnem okrasu nosi krono, kar se ne sklada z letnico nastanka tega zbornika. Grb Kranjske naj bi dobil krono z odlokom cesarja Friderika III. šele leta 1463. Je leto nastanka zbornika 1459 sploh pravilno ali gre le za heroldovo umetniško svobodo? Orel na šlemnem okrasu grba Zgornjeavstrijske (grb desno od Kranjskega) je prav tako kronan, čeprav gre formalno tudi za nekronanega.
Ingeram Codex, oštevilčenje I

Ingeram Codex
Levo spodaj grb gospoda Slovenske krajine.
Ingeram Codex, oštevilčenje I

Ingeram Codex
Levo zgoraj grb Andreja Gallenberga.
Ingeram Codex, oštevilčenje Vij

Ingeram Codex
Levo zgoraj grb Goriškega grofa.
Ingeram Codex, oštevilčenje Vij

Ingeram Codex
Levo spodaj grb Celjskega grofa.
Ingeram Codex, oštevilčenje XXij

Ingeram Codex
V drugi vrsti grba Štajerske in Koroške, levo spodaj grb Kranjske.
Ingeram Codex, oštevilčenje XXXVij

Ingeram Codex
Levo spodaj grb Slovenske krajine.
Ingeram Codex, oštevilčenje XXXVij

Ingeram Codex
V sredini prve vrste grb Goriškega grofa.
Ingeram Codex, oštevilčenje xliij

Vir Ingeram Codex, Umetnostnozgodovinski muzej Dunaj (KHM), inventarna številka zbirke grbov A 2302

prejšnji članek naslednji članek
seznam novic in člankov

slike imajo povečavo
Slovenska heraldika SLOVENSKI SPLETNI PORTAL O HERALDIKI IN VEKSILOLOGIJI Slovenska heraldika  |  www.grboslovje.si
©  Aleksander Hribovšek   2007-2018
elektronska pošta   aleksander@heraldica-slovenica.si
telefon   +386 41 597 821