Slovenska heraldika
Srednji grb Avstro-Ogrske.
Grb Habsburg. Grb Avstrije. Grb Lotaringije.
Prsni ščit cesarskega orla.
Grb Spodnjeavstrijske. Grb Zgornjeavstrijske. Grb Štajerske. Grb Koroške. Grb Kranjske.
Grb Istre. Grb Goriške. Grb Gradiške. Grb Trsta.
Grb Tirolske. Grb Solnograške. Grb Predarlske. Grb Češke. Grb Moravske.
Grb Šlezije. Grb Dalmacije. Grb Bukovine. Grb Bosne.
Grb Hrvaške. Grb Slavonije Grb Sedmograške. Grb Reke.
Mali grb cesarstva.
Na vrh
×