Slovenska heraldika SLOVENSKI SPLETNI PORTAL O HERALDIKI IN VEKSILOLOGIJI

Grb portala Slovenska heraldika

Register grbov Republike Slovenije

Izdelava grbov

Heraldica Slovenica

facebook

Zgradba grba Avstro-Ogrske

22.11.13
Avtor: Aleksander Hribovšek

Zadnjo različico srednjega skupnega grba Avstro-Ogrske je 10. oktobra 1915 upodobil avstrijski heraldik Hugo Gerhard Ströhl (1851-1919) in je bila v uporabi do razpada države (tri leta). Ströhl je bil tipični predstavnik heraldičnega stila druge polovice 19. stoletja oziroma začetka 20. stoletja. To je bilo obdobje historicizma, ki je bilo zelo plodno tudi zaradi razmaha heraldične teorije. Za današnje pojme je bil stil slikanja atributov sicer še vedno zelo dekadenten, ker je bila predstavitev podobe na ščitu trirazsežnostna (plastično senčenje). Kljub temu pa je obdobje prineslo opazno izboljšanje upodabljanja grba. Ustrezno so prilagodili razmerje velikosti sestavnih delov in njihovo pravilno uporabo, kljub temu pa še vedno uporabljali precej neustrezne oblike ščitov. Ströhl je popravil zelo perečo pomanjkljivost državnega grba: dvoglavega orla je postavil nazaj v ščit, ki je pred tem manjkal, kajti osnovna definicija grba pravi, da je grb barvni slikovni znak, ki leži na ščitu (kot bistveni del in nosilec slike).

Grb

Srednji grb Avstro-Ogrske je sestavljen iz treh glavnih gradnikov: 1) grb vladarske rodbine Habsburško-Lotarinških, 2) grb Cislajtanije na heraldični desni (opazovalčevi levi) in 3) grb Translajtanije na heraldični levi (opazovalčevi desni).
Cislajtanija pomeni dežela na tej strani reke Leithe, kar je bil neuraden naziv za avstrijsko polovico Avstro-Ogrske in ime Translajtanija, ki se je uporabljalo za dežele v ogrski polovici, večinoma na vzhodni strani reke Leithe.

Srednji grb Avstro-Ogrske
Srednji skupni grb Avstro-Ogrske (H. G. Ströhl 1915)

Ščiti:

 1. Ščit je sekan na tri polja:
  • izvorni grb rodbine Habsburg (rdeč kronan lev na zlatem polju),
  • Avstrije (srebrn tram na rdečem polju) in
  • Lotaringije (trije srebrni orliči na rdeči lenti zlatega polja).
 2. Na zlatem ščitu je črn dvoglavi orel kronan s kraljevima kronama, ki drži v krempljih cesarsko žezlo in meč ter cesarsko jabolko. Orel ima na prsih ščit z grbi ozemelj, ki jih je obsegala Avstrija. Znotraj njega sta še dva ščita, srednji in srčni. Srčni ščit predstavlja Avstrijo (srebrn tram na rdečem polju), srednji ščit (polja okoli srčnega) pa predstavlja notranje dežele:
  • Spodnjeavstrijska,
  • Zgornjeavstrijska,
  • Štajerska,
  • Koroška in
  • Kranjska.
  Na glavnem ščitu, ki je razdeljen na 14 polj, si sledijo:
  • Galicija,
  • Češka,
  • Dalmacija,
  • Šlezija,
  • Solnograška,
  • Moravska,
  • Tirolska,
  • Predarlska,
  • Istra,
  • Bukovina,
  • Bosna,
  • Goriška,
  • Gradiščanska in
  • Trst.
 3. Na šest polj razdeljen ščit ima srčni ščit z dvema poljema: stari ogrski ali arpadski grb (sedemkrat rdeče-srebrno deljen) in novi ogrski s srebrnim patriarhovim križem na rdečem polju, ki raste iz krone na zelenem trohribu. Na glavnem ščitu si sledijo:
  • Dalmacija,
  • Hrvaška,
  • Slavonija,
  • Sedmograška,
  • Bosna in
  • Reka.

Okrasje:

 1. Ščit je kronan s kraljevo krono. Obdaja ga veriga Reda zlatega runa, ki se zaključuje pod njim. Sledijo si Vojaški red Marije Terezije, Red svetega Štefana in Cesarski red Leopolda.
 2. Ščit je kronan s cesarsko krono. Na heraldični desni strani (opazovalčevi levi) ščita ima ščitonosca v obliki črno-zlatega grifa ali grifona.
 3. Ščit je kronan s krono svetega Štefana. Na heraldični levi strani (opazovalčevi desni) ščita ima ščitonosca v obliki belega angela.

Na dnu ščita je deviza s cesarskim motom: Indivisibiliter ac Inseparabiliter (Nedeljivi in neločljivi).

Posamezni grbi

grb Habsburg grb Avstrije grb Lotaringije
Habsburg, Avstrija in Lotaringija (H. G. Ströhl 1890)

Prsni ščit cesarskega orla
Prsni ščit cesarskega orla (H. G. Ströhl 1915)

grb Spodnjeavstrijske grb Zgornjeavstrijske grb Štajerske grb Koroške grb Kranjske
Spodnjeavstrijska, Zgornjeavstrijska, Štajerska, Koroška in Kranjska (H. G. Ströhl 1890)

grb Istre grb Goriške grb Gradiščanske grb Trsta
Istra, Goriška, Gradiščanska in Trst (H. G. Ströhl 1890)

grb Tirolske grb Solnograške grb Predarlske grb Češke grb Moravske
Tirolska, Solnograška, Predarlska, Češka in Moravska (H. G. Ströhl 1890 in 1900)

grb Šlezije grb Dalmacije grb Bukovine grb Bosne
Šlezija, Dalmacija, Bukovina in Bosna (H. G. Ströhl 1890)

grb Hrvaške grb Slavonije grb Sedmograške grb Reke
Hrvaška, Slavonija, Sedmograška in Reka (H. G. Ströhl 1890 in 1900)

mali grb Avstrije
Mali grb cesarstva (H. G. Ströhl 1890)Vir slik STRÖHL, H. G. Oesterreichisch-Ungarische Wappenrolle, Dunaj: Anton Schrol & Co., 1890
STRÖHL, H. G. Oesterreichisch-Ungarische Wappenrolle, Dunaj: Anton Schrol & Co., 1900

prejšnji članek naslednji članek
seznam novic in člankov

Slovenska heraldika SLOVENSKI SPLETNI PORTAL O HERALDIKI IN VEKSILOLOGIJI Slovenska heraldika  |  www.grboslovje.si
©  Aleksander Hribovšek   2007-2018
elektronska pošta   aleksander@heraldica-slovenica.si
telefon   +386 41 597 821