Slovenska heraldika SLOVENSKI SPLETNI PORTAL O HERALDIKI IN VEKSILOLOGIJI

Grb portala Slovenska heraldika

Register grbov Republike Slovenije

Izdelava grbov

Heraldica Slovenica

facebook

Zastave in prapori Slovenske vojske

28.1.14
Avtor: Aleksander Hribovšek

Slovenska narodna zastava in zastava Republike Slovenije

Slovenska narodna zastava Zastava Republike Slovenije

Zastava Republike Slovenije je belo-modro-rdeča slovenska narodna zastava z grbom Slovenije.

Prapor Slovenske vojske

Prapor Slovenske vojske

Prapor Slovenske vojske je slovenska narodna zastava z dodanim emblemom Slovenske vojske v sredini in zlatim napisom 'Republika Slovenija' nad in 'Slovenska vojska' pod emblemom.
Bojni prapori poveljstev in enot Slovenske vojske so po obliki in barvah ter oznaki pripadnosti enaki kot je prapor Slovenske vojske. Nad znakom Slovenske vojske je številčna oznaka poveljstva ali enote, pod znakom pa polkrožni napis, ki vsebuje ime poveljstva ali enote.

Vojaški pomorski zastavi

Zastava ladij in čolnov Slovenske vojske Zastava na premcu

Vojaški pomorski zastavi Republike Slovenije sta zastava ladij in čolnov Slovenske vojske in zastava na premcu.

  1. Zastava ladij in čolnov Slovenske vojske je zastava Republike Slovenije.
  2. Zastava na premcu je pravokotne oblike s tremi vodoravnimi barvnimi progami: bela, modra in rumena, ki so barve grba Republike Slovenije. Razmerje med širino in dolžino zastave je ena proti dva. Velikost zastave se prilagaja velikosti ladje ali čolna.

Vojaški položajni pomorski prapori

Vojaški položajni pomorski prapor predsednika Republike Slovenije Vojaški položajni pomorski prapor predsednika Državnega zbora Republike Slovenije Vojaški položajni pomorski prapor predsednika Vlade Republike Slovenije Vojaški položajni pomorski prapor ministra za obrambo Vojaški položajni pomorski prapor načelnika Generalštaba Slovenske vojske

  1. Vojaški položajni pomorski prapor predsednika Republike Slovenije je bele barve, kvadratne oblike, z robom, ki je enak slovenski narodni zastavi. Rob je širok eno osmino dolžine kvadratove stranice. V sredini kvadrata je grb Republike Slovenije. Grb pokriva eno devetino prapora.
  2. Vojaški položajni pomorski prapor predsednika Državnega zbora Republike Slovenije je rdeče barve, kvadratne oblike, z robom temno modre barve. Rob je širok eno osmino dolžine kvadratove stranice. V sredini kvadrata je grb Republike Slovenije. Grb pokriva eno devetino prapora.
  3. Vojaški položajni pomorski prapor predsednika Vlade Republike Slovenije je modre barve, kvadratne oblike, z robom rdeče barve. Rob je širok eno osmino dolžine kvadratove stranice. V sredini kvadrata je grb Republike Slovenije. Grb pokriva eno devetino prapora.
  4. Vojaški položajni pomorski prapor ministra za obrambo je rdeče barve, kvadratne oblike, z robom modre barve. Rob je širok eno osmino dolžine kvadratove stranice. V sredini kvadrata je emblem Slovenske vojske. Emblem pokriva eno devetino prapora.
  5. Vojaški položajni pomorski prapor načelnika Generalštaba Slovenske vojske je modre barve, kvadratne oblike, z robom rdeče barve. Rob je širok eno osmino dolžine kvadratove stranice. V sredini kvadrata je emblem Slovenske vojske. Emblem pokriva eno devetino prapora.

Vojaški poveljniški pomorski plamenci (angl. pennant)

Vojaški poveljniški pomorski plamenec poveljnika pomorske enote, ki je enaka divizionu ali bataljonu Vojaški poveljniški pomorski plamenec poveljnika pomorske enote, ki je enaka odredu ali četi Vojaški poveljniški pomorski plamenec poveljnika ladje

  1. Plamenec poveljnika pomorske enote, ki je enaka divizionu ali bataljonu, je rdeče barve in trikotne oblike. Na rdečem polju je ob trikotnikovi osnovnici stilizirano sidro zlate barve. Višina sidra je ena tretjina trikotnikove osnovnice.
  2. Plamenec poveljnika pomorske enote, ki je enaka odredu ali četi, je modre barve in trikotne oblike. Na modrem polju ob trikotnikovi osnovnici je sidro zlate barve. Višina sidra je ena tretjina trikotnikove osnovnice.
  3. Plamenec poveljnika ladje je bele barve in trikotne oblike. Poševne stranice so obrobljene z robom rdeče barve. Širina roba znaša eno desetino trikotnikove osnovnice. Na belem polju ob trikotnikovi osnovnici je sidro zlate barve. Višina sidra je ena tretjina trikotnikove osnovnice.


Zastavoslovna terminologija

Slovenska vojska ne uporablja izraza prapor Slovenske vojske, imenujejo ga zastava. Prav tako tudi ne uporabljajo izraza pomorski prapor, imenujejo ga pomorska zastava.
V članku sta izraza nadomeščena z zastavoslovno ustreznejšima.Vir Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o registraciji in označevanju vozil, zrakoplovov in vodnih plovil Ministrstva za obrambo, Uradni list RS, št. 111/09

prejšnji članek naslednji članek
seznam novic in člankov

Slovenska heraldika SLOVENSKI SPLETNI PORTAL O HERALDIKI IN VEKSILOLOGIJI Slovenska heraldika  |  www.grboslovje.si
©  Aleksander Hribovšek   2007-2018
elektronska pošta   aleksander@heraldica-slovenica.si
telefon   +386 41 597 821