Slovenska heraldika SLOVENSKI SPLETNI PORTAL O HERALDIKI IN VEKSILOLOGIJI

Grb portala Slovenska heraldika

Register grbov Republike Slovenije

Izdelava grbov

Heraldica Slovenica

facebook

Tinkture (barve)

heraldične barve in črtkana izvedba (šrafura)

V grboslovju igrajo barve izredno pomembno vlogo. Prav one so tiste, ki dajejo grbom opaznost, prepoznavnost in unikatnost. Iz prvotnih krzen, ki so prekrivala ščite bojevnikov, so se razvile prve heraldične barve. Krzna so bila črne, rjave in bele barve, kar je ustrezalo kasnejši heraldični črni, rdeči in srebrni barvi.

Teorija deli heraldične tinkture v tri vrste:

Tinkture in pravila uporabe:

To pravilo velja za vse sestavne dele grba, kot so ščit, šlemni okras in ogrinjalo. Vendar obstajajo tudi izjeme, odstopanja in posebnosti:

pravila zlaganja barv pravila zlaganja barv pravila zlaganja barv pravila zlaganja barv pravila zlaganja barv pravila zlaganja barv pravila zlaganja barv pravila zlaganja barv pravila zlaganja barv pravila zlaganja barv

Grbov v predstavitvah niso vedno barvali, temveč so lahko posamezna polja označevali tudi z ustreznimi oznakami. Najprej so barve označevali z velikimi ali majhnimi črkami, kot primer nam služi Knjiga grbov Virgila Solisa iz leta 1555. Tudi oznake planetov so služile za označevanje barv, o čemer priča zgodnje heraldično delo Angleža Speelmana okrog leta 1600. Vendar sistema nista bila zanesljiva in se v praksi nista uveljavila.

Leta 1638 je nastala heraldična šrafura (glej zgoraj desno >>), ki omogoča podajanje barv s kombinacijo črt in pik, ter se uporablja še danes kot edini način v restituirani heraldiki. Šrafuro je utemeljil rimski jezuit Silvester Petra Sancta v svojem delu Tesserae gentilitiae.

Pomožni barvi in drugo:

pomožni heraldični barvi

Pomen barv:

Barvni paleti:

V sodobni slovenski heraldiki uporabljamo naslednji dve barvni paleti in barvne odtenke:

Krzna:

Se jih ne da uvrstiti le v eno heraldično kategorijo. Lahko so heroldov lik, samostojna figura, heraldični rez in navsezadnje tinktura. Delimo jih na:

Slednja se pojavlja v večih oblikah. Lahko je sestavljena iz t. i. železnih klobukov, ki lahko nastopajo tudi kot samostojna figura in oblakastih klobukov. Poznamo tudi posebno vrsto t. i. kljukastega krzna.

krzno hermelin
veveričje in kljukasto krzno

Več o tinkturah:Vir LEONHARD, W. Das grosse Buch der Wappenkunst, Augsburg: Bechtermünz, 1978
NEUBECKER, O. Heraldik: Wappen - ihr Ursprung, Sinn und Wert, Augsburg: Battenberg, 1990
JUREČIČ, V. http://www.heraldika.si (uporabljeno 2007-10-13).
STANIČ, R., JAKOPIČ, T., LEČNIK, A. Osnove heraldike in istovetnostni simboli slovenskih občin, Ljubljana: Lečnik, Heraldica Slovenica, 2005
Slovenska heraldika SLOVENSKI SPLETNI PORTAL O HERALDIKI IN VEKSILOLOGIJI Slovenska heraldika  |  www.grboslovje.si
©  Aleksander Hribovšek   2007-2018
elektronska pošta   aleksander@heraldica-slovenica.si
telefon   +386 41 597 821