Slovenska heraldika SLOVENSKI SPLETNI PORTAL O HERALDIKI IN VEKSILOLOGIJI

Grb portala Slovenska heraldika

Register grbov Republike Slovenije

Izdelava grbov

Heraldica Slovenica

facebook

Krona in svitek

Z začetkom 14. stoletja so oblikovalci grbov iznašli izvirno rešitev kako prikriti redko posrečen prehod med šlemom in šlemnim okrasom. Takšni rešitvi sta bili krona in svitek, ki nosita prav poseben heraldični pomen.

Krona, v obliki obroča z listnimi dodatki (imenovana tudi listna krona), je bila identična s staro kraljevo krono, ki je še v 13. stoletju služila kot položajna oznaka in se je nosila na šlemu kot samostojen okras. Z uporabo vedrastega šlema, v začetku 14. stoletja, je stara kraljeva krona v povezavi s šlemnim okrasom izgubila svoj pomen. Postala je okrasni in vezni element sprva uporabljan zgolj v grbih starega plemstva, v 15. stoletju pa med celotnim plemstvom. Krona je postavljena na vrh šlema in v celoti obdaja šlemni okras.

zgodnja oblika krone splošna plemiška krona

V meščanskih grbih svitek zamenjuje krono in se je prvič pojavil v pozni gotiki. Je okras, ki je bil izdelan iz volne ali prediva v obliki dvobarvnih menjujočih se trakov v barvah ogrinjala. Tudi svitek je bil okrasni in vezni element med šlemom in šlemnim okrasom. Služil je zgolj za zakrivanje prehoda in se ni uporabljal, če se je figura šlemnega okrasa oblikovno nadaljevala v ogrinjalo.

svitek

Z novim vekom je začela nastajati shema položajnih kron in klobukov, ki stojijo na ščitu namesto šlema in s svojo obliko določajo položaj tudi nižjega plemstva. Plemkinje so uporabljale grbe s krono svojih zakoncev, meščanski grbi pa položajnih kron niso imeli. Splošne krone se uporabljajo tudi kot vladarski simbol na grbih (ščitih) različnih dežel znotraj držav, večinoma so to krone s petimi listi, vendar je tudi veliko takšnih, ki uporabljajo položajne krone. Razvoj položajnih kron posameznih evropskih dežel je sorazmeren z različnostjo evropskih plemiških stopenj.

Nekaj srednjeevropskih položajnih kron:

cesarska krona kraljeva krona nadvojvodska krona vojvodski klobuk knežja krona in klobuk grofovska krona baronski kroni novejša splošna plemiška krona klobuk volilnega kneza

Z Napoleonovim vplivom je prišlo do vnosa zidne krone, ki pa je neheraldični element. Zidne krone so lahko imele različno število stolpov, kar pa je bilo odvisno od velikosti in pomembnosti mest.

zidna krona

Več o pravilih zgradbe grba:

Vir LEONHARD, W. Das grosse Buch der Wappenkunst, Augsburg: Bechtermünz, 1978
STRÖHL, H. G. Heraldischer Atlas, Stuttgart: J. Hoffmann, 1899
FOX-DAVIES, A. C. The Art of Heraldry, London: Bloomsbury Books, 1986
Slovenska heraldika SLOVENSKI SPLETNI PORTAL O HERALDIKI IN VEKSILOLOGIJI Slovenska heraldika  |  www.grboslovje.si
©  Aleksander Hribovšek   2007-2018
elektronska pošta   aleksander@heraldica-slovenica.si
telefon   +386 41 597 821