Slovenska heraldika
Knežji kamen v dvorani grbov Deželne hiše v Celovcu. Foto: Aleksander Hribovšek, 2011. Umetniška replika knežjega kamna na Geossu. Foto: Aleksander Hribovšek, 2016.

Knežji kamen v veliki dvorani grbov Deželne hiše v Celovcu in umetniška replika v geometričnem središču Slovenije v Spodnji Slivni pri Vačah.

Razvoj grba Kranjske od 13. stoletja do leta 1369.

Razvoj grba Kranjske od 13. stoletja do leta 1369.

Maketa Emone v Mestnem muzeju Ljubljana.

Maketa Emone v Mestnem muzeju Ljubljana. Foto: Andrej Peunik, 2015.

Na vrh
×