Slovenska heraldika SLOVENSKI SPLETNI PORTAL O HERALDIKI IN VEKSILOLOGIJI

Grb portala Slovenska heraldika

Register grbov Republike Slovenije

Izdelava grbov

Heraldica Slovenica

facebook

Blazon grba

Na modrem polju ščita raste iz dna pletena rjava ograja iz protja. Nad njo stoji srebrna utrjena zgradba z osrednjim vhodnim stolpom, katerega odprta obokana vrata imajo dvignjeno zlato zaporno rešetko. Desna stranica stolpa ima dodan poševno sekan razbremenilni steber. Nad vrati je zidni konzolni venec s štirimi cinami izza katerih se dviga rdeča sedlasta streha. Levo od stolpa je okrogli srebrni stolpič, ki se naslanja na osrednjega. V prvem in drugem nadstropju ima po dve polkrožni okni in na vrhu rdečo stožčasto streho. Desno od osrednjega stolpa stoji rdeče oblečena človeška svetniška postava z nimbom (sv. Jernej), ki ima v levi roki srebrno knjigo in v desni srebrni nož.

Slovenska heraldika

Registriran 5.6.2013

slike imajo povečavo

GRB

Občina Kočevje

Grb občine Kočevje

nazaj na seznam grbov

Slovenska heraldika SLOVENSKI SPLETNI PORTAL O HERALDIKI IN VEKSILOLOGIJI Slovenska heraldika  |  www.grboslovje.si
©  Aleksander Hribovšek   2007-2018
elektronska pošta   aleksander@heraldica-slovenica.si
telefon   +386 41 597 821