Slovenska heraldika SLOVENSKI SPLETNI PORTAL O HERALDIKI IN VEKSILOLOGIJI

Grb portala Slovenska heraldika

Register grbov Republike Slovenije

Izdelava grbov

Heraldica Slovenica

facebook

Blazon grba

Na prvem zelenem polju s srebrno valovnico (valoviti tram s petimi valovi) deljenega ščita trije zlati bukovi žiri (FAGUS SYLVATICA) 2:1, v drugem modrem polju zlat rdeče opremljen lintvern.

Slovenska heraldika

Registriran 23.3.2010

slike imajo povečavo

GRB

Občina Žiri

Grb občine Žiri

nazaj na seznam grbov

Slovenska heraldika SLOVENSKI SPLETNI PORTAL O HERALDIKI IN VEKSILOLOGIJI Slovenska heraldika  |  www.grboslovje.si
©  Aleksander Hribovšek   2007-2018
elektronska pošta   aleksander@heraldica-slovenica.si
telefon   +386 41 597 821