Slovenska heraldika SLOVENSKI SPLETNI PORTAL O HERALDIKI IN VEKSILOLOGIJI

Grb portala Slovenska heraldika

Register grbov Republike Slovenije

Izdelava grbov

Heraldica Slovenica

facebook

Ščit

Ščit je bojevnikovo najstarejše obrambno orožje in s svojo vsebino predstavlja glavni del grba. Grb brez ščita ne obstaja, nasprotno pa lahko ščit nastopa kot nadomestilo za popolni grb pri lokacijski heraldiki - državni, deželni, občinski, krajevni in mestni grbi. Bojni in turnirski ščiti nam ne odslikavajo zgolj razvoja bojnih pripomočkov, temveč tudi razvoj grbovne umetnosti.

Romanika

Neposredni predhodnik srednjeveškega jezdnega ščita je tako imenovani normanski ščit iz 11. stoletja. Je razmeroma visok in ozek, ter zgoraj zaobljen in izbočen. V boju je nudil precejšnjo zaščito in je varoval bojevnika od višine oči do kolen.

normanski ščit

Gotika

S koncem 12. stoletja se je normanski (romanski) ščit, z izjemo Italije, umaknil gotskemu trikotnemu. Slednji je bil manjši, lažji in priročnejši, omogočal pa je tudi veliko večjo okretnost in mobilnost. V povezavi z novim lončnim šlemom, ki je v celoti ščitil glavo, je bila velikost povsem zadostna. Novi ščit je bil sprva ozek, z ravnim zgornjim robom in ob straneh rahlo zaobljen, ko pa je dozorel, je predstavljal skoraj enakostranični trikotnik. Gotski trikotni ščiti so prevladovali skoraj dvesto let (1200 – 1390) in so se oblikovno le malenkost spreminjali.

zgodnjegotski veliki trikotni ščit zgodnjegotski srednji trikotni ščit zgodnjegotski kratki trikotni ščit zrelogotski trikotni ščit poznogotski ščit s konico

Okoli leta 1380 se je pojavil španski polkrožni ščit. Njegova privlačna oblika z veliko uporabne površine je omogočala vnos tudi večih figur in tudi polj. Modni vplivi tistega obdobja so zelo redko vplivali nanje, kot tudi na njihove predhodnike. Poznamo krajšega in razpotegnjenega.

poznogotski polkrožni ščit poznogotski krajši polkrožni ščit

V 14. stoletju se srečamo tudi s turnirskimi ščiti oz. tarčami, v povsem novih in drugačnih oblikah, ki so posledica slovanskega in madžarskega vpliva. Ti preluknjani ali tekmovalni ščiti so imeli zarezo za turnirsko kopje in jih uvrščamo med zadnje bojne ščite. Prvotno so bili skorajda četverokotne oblike, v 15. stoletju pa se na dnu zaobijo in dobijo na heraldični desni strani zarezo. Vse tarče so bile močno konkavno upognjene, bolj ali manj ukrivljene in v srednjem delu ojačane. Raznolike oblike nam prikazujejo poseben slog in modni vpliv poznogotskega obdobja.

turnirski ščiti - tarče

turnirski ščiti - tarče

Renesansa

Obdobje zgodnje renesanse je pomenilo zaton viteških turnirjev in tudi ščit je izgubil pomen kot obrambno orožje. Tarča je ostala za daljše obdobje osnovna oblika ščitov, dodana pa je bila tudi druga zareza na heraldični levi strani, ki prinese simetrijo. Ščiti so kmalu dobili tudi zavihke in repke ob robovih, ki so značilni ra razkošno renesanso in končno postali zgolj dekoracija, ki se je postopoma prelevila v baročno kartušo.

renesančni ščiti

Barok in rokoko

Baročna kartuša z bujnim okrasjem ne kaže več sorodnosti z nekdanjim bojnim ščitom gotike. Še bolj bohotna in razgibana z asimetrično ornamentno dekoracijo je kartuša rokokoja, ki z neheraldičnimi elementi predstavlja vrh heraldične dekadence.

baročne in rokoko kartuše

Empir in klasicizem

Konec 18. in v začetku 19. stoletja je prišlo do reakcije proti vsej tej bohotnosti in razgibanosti, ki je vodila do prevlade preprostejših heraldičnih oblik. Razmahnila se je uporaba kvadratnih ščitov s konico na dnu, ki so posledica Napoleonove heraldike in so na koncu ostali le še v Angliji in Franciji.

ščiti 18. in 19. stoletja

Historizem

Pojavi se v drugi polovici 19. stoletja in grboslovje takrat doživi nekakšno umetniško renesanso in podoživljanje oblik ščitov od obdobja gotike dalje.

Ostalo

V različnih obdobjih so seveda obstajale tudi drugačne oblike ščitov, ki pa so bile v večini tuje srednjeevropski heraldiki ali pa so redkeje našle mesto v njej. Takšni ščiti so npr. italijanski konjski ščit (v obliki konjskega čela) iz 15. stoletja, karo ščit, ki je našel svoje mesto v ženskih grbih idr.

konjsko čelo in karo

Restitucija

Približno leta 1970 se je začelo novo obdobje, in sicer, obdobje restituirane heraldike, ko so heraldični strokovnjaki na novo začeli heraldiko na temeljih njenega "zlatega obdobja" s konca 15. stoletja oziroma leta 1480. Tako so danes v heraldiko sprejeti samo tisti elementi, ki jih je poznalo to obdobje.

Heraldično priznanih oblik ščita je šest, mogoča so malenkostna odstopanja.

ščit ščit ščit ščit ščit


ščit ščit slovenski ščit - restitucija

Vir LEONHARD, W. Das grosse Buch der Wappenkunst, Augsburg: Bechtermünz, 1978
NEUBECKER, O. Heraldik: Wappen - ihr Ursprung, Sinn und Wert, Augsburg: Battenberg, 1990
Slovenska heraldika SLOVENSKI SPLETNI PORTAL O HERALDIKI IN VEKSILOLOGIJI Slovenska heraldika  |  www.grboslovje.si
©  Aleksander Hribovšek   2007-2018
elektronska pošta   aleksander@heraldica-slovenica.si
telefon   +386 41 597 821