Slovenska heraldika
Grb Ilirije iz Hugo Gerard Ströhl, Oesterreichisch-Ungarische Wappenrolle, Dunaj, 1900.

Grb Ilirije iz Hugo Gerard Ströhl, Oesterreichisch-Ungarische Wappenrolle, Dunaj, 1900.

Grb Ilirije (v sredini zgoraj) iz knjige Petra Kozlerja: Kratek slovenski zemljopis in pregled politične in pravosodne razdelitve Ilirskega kraljestva in Štajerskega vojvodstva s pridanim slovenskim in nemškim imenikom mest, trgov, krajev i.t.d., Dunaj 1854. Iz razstave Blaž Kocen in začetki pouka geografskih vsebin ter geografije med Slovenci v Slovenskem šolskem muzeju, 2007.

Grb Ilirije (v sredini zgoraj) iz knjige Petra Kozlerja: Kratek slovenski zemljopis in pregled politične in pravosodne razdelitve Ilirskega kraljestva in Štajerskega vojvodstva s pridanim slovenskim in nemškim imenikom mest, trgov, krajev i.t.d., Dunaj 1854. Iz razstave Blaž Kocen in začetki pouka geografskih vsebin ter geografije med Slovenci v Slovenskem šolskem muzeju, 2007.

Panter v pečatu koroškega vojvode Bernarda Spanheima (1202-1256) iz sredine 13. stoletja.

Panter v pečatu koroškega vojvode Bernarda Spanheima (1202-1256) iz sredine 13. stoletja.

Domišljijski grb Ilirije. Equite Pavlo Ritter, Stemmatographiae Illyricanae, Zagreb 1702 / Ivo Banac, Grbovi biljezi identiteta, Zagreb 1991.

Domišljijski grb Ilirije. Equite Pavlo Ritter, Stemmatographiae Illyricanae, Zagreb 1702 / Ivo Banac, Grbovi biljezi identiteta, Zagreb 1991.

Srednji skupni cesarski grb po letu 1867 iz Hugo Gerard Ströhl, Oesterreichisch-Ungarische Wappenrolle, Dunaj, 1900.

Srednji skupni cesarski grb po letu 1867 iz Hugo Gerard Ströhl, Oesterreichisch-Ungarische Wappenrolle, Dunaj, 1900.

Viri

Candida, juncta Jovi, stat campo Luna rubente;
Fortunae et fidei viva figura meae,
Candidus est animus, genius quoq; grandibus aptus:
Sed varia summum stat mihi sorte bonum.
Na strani 58. pa podaje še to-le razlago:
»Illyridis, cujus vetustum nomen tot Regnis et Provinciis Romana quondam Monarchia praefecit, Insigne refert Lunae Jovisque albarum in Campo rubeo stellarum conjunctio. In Symbolis Luna Populum significat: et Jupiter ab Astrophilis fortuna major vocatur. Cujus praecipuo sive (ut aiunt) diurno signo ipsa regio subjecta est. Haec conjunctio, juxta Ptolomaeum et alios, inclinat ad religionem: dat oprimam valetudinem, vitaeque diuturnitatem. His beneficis influentiis potiuntur Illyrides; erga Deum pietate. Principem fide, amore proximum erga omnes sinceritate laudabiles; ingeniosi, sani, proceri, fortes, honesti, et quorum multi decem, nonnuli duodecim, alii et plura vitae lustra, hac etiam tempestate vidimus transigere.«
Francoska Ilirija ni imela svojega grba.

9 Cf.: Eckhel, Doctrina numorum veterum, 1792, II. str. 152.
10 Državni arhiv, Conf. A, štev. 959/1836.
11 F—1—4c, 5 administrativne registrature zun. min. na Dunaju.
12 Glej tudi: dr. Martin Malnerič, Avstrijsko kraljestvo Ilirija; Čas 1914; str. 200 in sl.

Na vrh
×