Slovenska heraldika SLOVENSKI SPLETNI PORTAL O HERALDIKI IN VEKSILOLOGIJI

Grb portala Slovenska heraldika

Register grbov Republike Slovenije

Izdelava grbov

Heraldica Slovenica

facebook

Nekaj osnovnih pravil

Heraldični smeri:

Orientacija figur:

Hartmann von Aue, Codex Manesse 1305 - 1340 Ulrich von Liechtenstein, Codex Manesse 1305 - 1340

Pozicija grba:

pozicija grba - nagnjen pozicija grba - frontalni

Način poslikave:

Kaj sodi na ščit:

V naslednjih poglavjih so predstavljene osnovne figure, razdelitve in heloldovi liki, ki sodijo ali so sodili v grbe.

Več o pravilih zgradbe grba:

Vir NEUBECKER, O. Heraldik: Wappen - ihr Ursprung, Sinn und Wert, Augsburg: Battenberg, 1990
GALBREATH, D. L., LÉON, J. Handbuch der Heraldik, Augsburg: Battenberg-Verlag, 1990
JUREČIČ, V. http://www.heraldika.si (uporabljeno 2007-10-13).
STANIČ, R., JAKOPIČ, T., LEČNIK, A. Osnove heraldike in istovetnostni simboli slovenskih občin, Ljubljana: Lečnik, Heraldica Slovenica, 2005
LEONHARD, W. Das grosse Buch der Wappenkunst, Augsburg: Bechtermünz, 1978
OTOREPEC, B. Srednjeveški pečati in grbi mest in trgov na Slovenskem, Ljubljana: Slovenska matica, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1988
Slovenska heraldika SLOVENSKI SPLETNI PORTAL O HERALDIKI IN VEKSILOLOGIJI Slovenska heraldika  |  www.grboslovje.si
©  Aleksander Hribovšek   2007-2018
elektronska pošta   aleksander@heraldica-slovenica.si
telefon   +386 41 597 821